Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt.

Velkommen til Aalborg Kommune

Vi er i rivende udvikling og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.   

I Aalborg Kommune har vi 7 forvaltninger, der tilsammen udgør Danmarks bedste arbejdsplads, hvor samarbejde og udvikling er nøgleordene.

 

Beskrivelse af organisationsdiagram

I Aalborg Kommune er vi organiseret med Byrådet øverst. Derunder har vi de 7 stående udvalg: Økonomiudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, Senior- og Omsorgsudvalget, Børn- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, By- og Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget.

Der er et stående udvalg for hver af Aalborg Kommunes 7 forvaltninger.

Læs mere om de 7 forvaltninger:

 

Hvis du vil vide mere

Vi udvikler os sammen

Med en lang række indspark fra borgerne har vi formuleret en ny grundfortælling for kommunen, et fælles løfte og 5 strategiske pejlemærker, der skal sætte retning for det daglige arbejde i forvaltningerne.

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med.

For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

De 5 pejlemærker

Pejlemærkerne skal understøtte det gode liv og en meningsfuld tilværelse i Aalborg Kommune - uanset hvem man er. De tager afsæt i grundfortællingen og løftet om, at vi udvikler kommunen sammen sætter den overordnede visionære retning for udviklingen i Aalborg Kommune i mange år fremover. 

 1. Alle kan noget:
  Vi skaber en kommune, hvor der er plads til alle – for vi tror på, at alle kan noget. Det gælder både i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder om at tiltrække og udvikle morgendagens færdigheder. Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverdenen velkommen og agerer internationalt, fordi det giver nye muligheder for vækst og velfærd.

 2. Med gode forbindelser:
  Vi indretter og udvikler en kommune med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik, der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at vi tænker i grønne og fremtidssikre løsninger – og tør satse på nye transportformer.

 3. Med store oplevelser:
  Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftsliv nær fjordens vande. Vi understøtter foreningerne, der samler os og en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. Bevægelse er nemlig en del af vores dna. Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aalborg.

 4. I grøn balance:
  Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag.

 5. I fællesskab:
  Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Vi giver hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler om værdighed. Det er en særlig aalborgensisk indstilling, at vi står sammen, og at vi tror på, at vi er stærkere, når alle er med. 

Læs mere om "Vi udvikler os sammen"

Aalborg Kommune har ejerandele i en række selskaber, der leverer services til borgerne og erhvervslivet i kommunen.
Selskaberne opererer på meget forskellige lov og reguleringsgrundlag – og for flere af selskaberne skal hvile-i-sig-selv- princippet overholdes, hvorfor over/underskud skal håndteres med ejerne. For andre selskaber er der en mere fri drift med mulighed for overskud og forrentning af ejerandelene.

Selskaberne har samlet aktivitet på mere end fire milliarder kroner årligt og beskæftiger samlet over 1100 medarbejdere.
Aalborg Kommune og selskaberne er hinandens forudsætninger, da selskaberne udgør en stor del af erhvervsindsatsen, samtidig med at de leverer væsentlige services og forsyning til kommunens borgere. Det gælder mobilitet, transport, varme, vand, energi, byudvikling og renovationsydelser. Selskaberne arbejder med egne strategier for at skabe bedst mulig forretning på områderne.

Selskabsredegørelse

Aalborg Kommune har udgivet sin 2. selskabsredegørelse for sine ejerskaber. Redegørelsen omfatter selskabernes aktiviteter, deres resultater de seneste år og fokusområderne for 2021 og frem.

Modtag "Selskabsredegørelsen" på mail
Skriv til os, så sender vi materialet som pdf
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 66


Ønsker du at få tilsendt selskabsredegørelsen, så kontakt os:
Skriv til Kommunikation og Udvikling
 
Det drejer sig om følgende selskaber:

 • Port of Aalborg
 • Aalborg Forsyning (Aalborg Energi og Aalborg Vand)
 • Arealudviklingsselskabet Stigsborg 1
 • Nordværk I/S
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • Nordjyllands Beredskab 
 • Aalborg Lufthavn 
 • Oudrup Deponi
 • Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Ejerskabspolitik

I 2018 godkendte byrådet Aalborg Kommunes nye ejerskabspolitik om mere professionel ejerskabsvaretagelse. Ejerskabspolitikken udstikker de overordnede rammer for Aalborg Kommunes ejerskab af selskaber, hvor kommunen har en ejerandel. Politikken beskriver de overordnede rammer og forventninger til kommunens professionelle udøvelse af aktivt ejerskab. Rammer og forventninger, der er gældende uanset selskabets størrelse eller kommunens ejerandel.
Det er kommunens strategi for ejerskabet, at selskaberne arbejder for at fremme og understøtte kommunens ønskede udvikling inden for de rammer, som selskaberne er underlagt. Det er kommunens ambition, at denne udvikling sker i videst muligt omfang gennem åben dialog og samarbejde på tværs af brancher.

Politikken beskriver i øvrigt, Aalborg Kommune ønsker at udøve aktivt ejerskab i positivt samarbejde med selskabernes ledelse og eventuelle øvrige ejere med henblik på at sikre både kommunens interesser i selskaberne, og en hensigtsmæssig udvikling af selskaberne i forhold til kommunens interesser.

Ejerskabspolitikken har ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskaber, for eksempel på en generalforsamling eller som følge af en ejeraftale. Politikken har heller ingen betydning i de situationer, hvor Aalborg Kommune agerer som myndighed over for selskaberne, eller i de situationer, hvor Aalborg Kommune optræder som kontraktpart med selskaberne.

Læs Ejerskabspolitikken

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang