Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation Job og Velfærd

Job og Velfærd

I Job og Velfærd ser vi muligheder i alle, arbejder for at styrke fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Alt efter den enkeltes livssituation er målene forskellige. Det kan være at starte på uddannelse, komme i beskæftigelse, at opnå større ansvar for og mestring af eget liv eller bare større livskvalitet.

Velkommen i forvaltningen

I Job og Velfærd er vi til for mennesker. Vi vil sikre fremtidens arbejdskraft ved at endnu flere unge gennemfører en uddannelse. Vi vil øge jobvæksten og have flere ind i arbejdsfællesskabet. Vi vil have mangfoldige og trygge boligområder at bo og vokse op i. Vi vil have økonomisk sammenhæng. Vi vil, at mennesker med behov for særlig støtte har samme muligheder for at udnytte eget potentiale og samme ansvar for eget liv som andre. Færre børn og familier skal være i udsatte positioner, og flere skal være en del af sunde og stærke fællesskaber. Det er det, Job og Velfærd handler om.


Beskrivelse af organisationsdiagram

I Job og Velfærd er vi organiseret sådan, at vi øverst har Job- og Velfærdsudvalget og rådmanden. Derunder har vi direktøren. Der er tre overordnede stabe: Ledelsessekretariatet, Juridisk kontor og Økonomi og IT. 

I forvaltningen har vi tre afdelinger: Voksensocialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Job- og Uddannelsesafdelingen. 

Voksensocialafdelingen består af:  

 • Voksensocialafdelingens Tværgående Enheder
 • Voksensocialafdelingens Visitation 
 • Center for Sociale Indsatser 
 • Center for Socialpsykiatri og Autisme 
 • Center for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap 
 • Center for Livskraft 
 • Center for Særlige tilbud og Autisme

 Børne- og Familieafdelingen består af: 

 • Børne- og Familiesekretariatet
 • Specialgruppen for Børn og Unge
 • Center for Dag- og døgntilbud 
 • Center for Tværfaglig Forebyggelse 
 • Center for Tidlig Indsats og Familiepleje
 • Familiegruppe Øst
 • Familiegruppe Nord
 • Familiegruppe Midtvest

Job- og Uddannelsesafdelingen består af: 

 • Job- og Uddannelsessekretariatet
 • Jobcenter Aalborg 
  • Job- og Aktivhuset 
  • Uddannelseshuset  
  • Sygedagpengehuset 
  • Job- og Integrationshuset 
  • Ressourcecenter Aalborg 
  • Jobhuset
  • Ydelsescentret
 • Ydelsescentret 

Hvis du vil vide mere

Børne- og Familieafdelingen arbejder for børn, unge og familier, der er i en udsat eller sårbar situation. Vi hjælper også børn og unge med sygdom eller handicap. Afdelingen arbejder med forebyggelse samt vejledning og støtte, og har lidt over 800 medarbejdere.

Uanset baggrund er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at klare sig godt med familie, skole og fritidsliv. Tidlig indsats, forebyggelse og inddragelse af barnet og familien er vigtige nøgleord for indsatserne i afdelingen. Derudover arbejdes der bredt med forebyggende og tryghedsskabende indsatser i boligområderne.

Afdelingschef

Hanne Husted Manata
Telefon 99 31 28 43
Skriv til Hanne Husted Manata

Voksensocialafdelingens målgruppe er voksne borgere med behov for tilbud efter Serviceloven. Det omfatter blandt andet botilbud, støttetilbud og behandlingsmæssige tilbud. Vi dækker både indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og på udsatteområdet. Afdelingen har knap 1900 medarbejdere.

Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.

Et stigende antal voksne borgere oplever at have vanskeligt ved at mestre eget liv og stå uden for fællesskabet. På tværs af fagligheder vil vi sammen med borgerne udvikle veje til at øge den enkeltes livsmestring og livskvalitet.

Afdelingschef

Alice Aagaard Hagemann
Telefon 99 82 74 01
Skriv til Alice Aagaard Hagemann

Job- og Uddannelsesafdelingen hjælper virksomhederne med at få den arbejdskraft de efterspørger. Det handler om at være tæt på virksomhederne og kende deres behov, så der kan ydes hjælp i forbindelse med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.

Job- og Uddannelsesafdelingen arbejder også for at unge, ledige og sygemeldte skal i job eller uddannelse, og at antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Det handler om hjælp til jobsøgning, opkvalificering, udvikling af arbejdsevnen for borgere med andre udfordringer end ledighed og afklaring af borgernes forsørgelsesgrundlag.

Afdelingen løser også opgaven med vejledning af unge fra 8. klasse og frem til 25 år, eller frem til de har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sikre, at de unge træffer deres uddannelsesvalg på et oplyst og reflekteret grundlag til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Derudover står afdelingen også for udbetaling af ydelser til borgerne.

Den samlede indsats i Job- og Uddannelsesafdelingen skal bidrage til, at virksomhederne i Aalborg Kommune fortsat kan vækste og at antallet af borgere på offentlig forsørgelse nedbringes.

Der er løbende cirka 16.000 borgere med en aktiv sag ved Jobcenter Aalborg. Job- og Uddannelsesafdelingen består af cirka 850 medarbejdere.

Afdelingschef

Jesper Dahlgaard
Telefon 99 31 25 30
Skriv til Jesper Dahlgaard

Nuuradiin Salah Hussein

Rådmand i Job og Velfærd

snh-byraad@aalborg.dk

99 31 25 00

Arne Lund Kristensen

Direktør i Job og Velfærd

alk-jv@aalborg.dk

99 31 25 03

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang