Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation By og Land

By og Land

By og Land er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

Velkommen til forvaltningen

I By og Land arbejder vi hver dag for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.  Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i - både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber. 

Beskrivelse af organisationsdiagram

I By og Land er vi organiseret sådan, at vi øverst har By- og Landskabsudvalget og rådmanden. Derunder har vi direktøren. Der er fire stabe: Direktørens Sekretariat, Juridisk Afdeling, Økonomi og Personale samt Digitalisering og Data. 

I forvaltningen har vi tre afdelinger: Byudvikling og Byggeri, Mobilitet og Infrastruktur samt Byer og Natur.

Byudvikling og Byggeri består af:

 • Byggeri
 • Lokalplanlægning
 • Byudvikling

Mobilitet og Infrastruktur består af:

 • Anlæg og Vejforvaltning
 • Veje og Infrastruktur
 • Mobilitetsplanlægning
 • BRT-Sekretariatet
 • Center for Parkering, Vagt og Service

Byer og Natur består af:

 • Entreprenør Drift
 • Entreprenør Drift og Anlæg
 • Natur
 • Forvaltning og Drift

Hvis du vil vide mere

Den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab ligger i afdelingen Byudvikling og Byggeri. Blandt kerneopgaverne er byudviklingsplaner, planstrategier, kommuneplan, lokalplaner, byomdannelse, VVM og miljøvurderinger, erhvervsservice og byggesager.

Ledelse

Stadsarkitekt Lise Thorsen
Telefon 99 31 22 00
Skriv til Lise Thorsen

Mobilitet og Infrastruktur står for planlægning, tilladelser, anlæg og drift på de veje, stier, byrum og færgeruter, der binder kommunen sammen. Vi arbejder for bæredygtig mobilitet og gode forbindelser i hele kommunen. BRT-sekretariatet, som står for at etablere Aalborgs Plusbus, er også organiseret her.

Ledelse

Stadsingeniør Mette Skamris Holm
Telefon 99 31 23 50
Skriv til Mette Skamris Holm

Natur og fritidsområdet hører under Byer og Natur. Her varetages drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder og idrætsanlæg.

Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Byer og Naturs ansvar.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, er også en del af Byer og Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Ledelse

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen
Telefon 99 31 22 50
Skriv til Kirsten Lund Andersen

Direktørens Sekretariat, Økonomi og Personale, Juridisk Afdeling samt Digitalisering og Data er stabsfunktioner for hele By og Land. Staben varetager sekretariatsbetjeningen af rådmanden og direktøren og løser opgaver inden for personale, organisationsudvikling, kommunikation, IT, økonomi og jura. 

Ledelse

Direktørens Sekretariat
Direktør Alvaro Arriagada
Telefon 25 20 21 30
Skriv til Alvaro Arriagada

Økonomi og Personale
Administrationschef Per Laurits Bech
Telefon 99 31 21 05
Skriv til Per Laurits Bech

Juridisk Afdeling
Afdelingsleder Bettina Vitnes
Telefon 99 31 21 10
Skriv til Bettina Vitnes

Digitalisering og Data
Afdelingsleder Sebastian Munch Larsen
Telefon 25 20 21 90
Skriv til Sebastian Munch Larsen

Alvaro Arriagada

Direktør i By og Land

+4599312130

alvaro.arriagada@aalborg.dk

Jan Nymark Rose Thaysen

Rådmand i By og Land

+4599312100

jnt-byraad@aalborg.dk

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje