Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Vi udvikler os sammen

Vi udvikler os sammen

Med en lang række indspark fra borgerne har vi formuleret en ny grundfortælling for kommunen, et fælles løfte og fem strategiske pejlemærker, der skal sætte retning for det daglige arbejde i forvaltningerne.

Aalborg Kommunes grundfortælling

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Der ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden. Som har skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med.

For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

Hvis du vil vide mere

Grundfortællingen afsluttes med løftet om, at vi udvikler os sammen. Den fantastiske transformation kommunen har gennemgået de seneste årtier er sket via et ganske unikt samarbejde, og det vil også være sammenholdet, der skal løfte kommunen ind i fremtiden. Vi står sammen og udvikler i fællesskab løsningerne på de udfordringer, som vi står overfor. 

Det er vores håb, at borgere, virksomheder og foreninger mv. vil tage løftet til sig og gøre brug af det. Løftet skal ikke ses som en fiks og færdig sætning - det må gerne versioneres, så det kan rumme livet i alle dets nuancer. Det der er vigtigt, er, at "Vi" og "sammen" bibeholdes, da de ord netop beskriver den særlige aalborgensiske indstilling, at vi gør tingene sammen. Om sætningen skal lyde "Vi fester sammen", "Vi løber sammen", "Vi spiser sammen" eller noget helt andet, vil vi lade være op til dig. Kun fantasien sætter grænser. 

Pejlemærkerne skal understøtte det gode liv og en meningsfuld tilværelse i Aalborg Kommune - uanset hvem man er. De tager afsæt i grundfortællingen og løftet om, at vi udvikler kommunen sammen sætter den overordnede visionære retning for udviklingen i Aalborg Kommune i mange år fremover. 

Alle kan noget 

Vi skaber en kommune, hvor der er plads til alle – for vi tror på, at alle kan noget. Det gælder både i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi fremmer et driftigt erhvervsliv og samarbejder om at tiltrække og udvikle morgendagens færdigheder. Vores globale udsyn betyder, at vi byder omverdenen velkommen og agerer internationalt, fordi det giver nye muligheder for vækst og velfærd.

Med gode forbindelser

 Vi indretter og udvikler en kommune med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik, der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at vi tænker i grønne og fremtidssikre løsninger – og tør satse på nye transportformer.

Med store oplevelser

Vi udvikler en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftsliv nær fjordens vande. Vi understøtter foreningerne, der samler os og en mangfoldig kultur, der aldrig står stille. Bevægelse er nemlig en del af vores dna. Derfor har sporten også en helt særlig plads i Aalborg.

I grøn balance

Vi tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag.

I fællesskab

Vi styrker fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Vi giver hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv, fordi det handler om værdighed. Det er en særlig aalborgensisk indstilling, at vi står sammen, og at vi tror på, at vi er stærkere, når alle er med.

 • DNA Aalborg løb fra 6. september - 10. november 2018.
 • Aalborg Kommune har holdt borgerinterviews - 5 udvalgte borgergrupper (unge/studerende, børnefamilier, ældre/seniorer, udsatte og udlændinge.)
 • Alle har haft haft mulighed for at bidrage til DNA Aalborg her på siden eller via Aalborg Kommunes Facebook-side
 • Der var borgertopmøde med 250 tilfædigt udvlagte borgere 10. november 2018.
 • Den nye grundfortælling, løftet og de fem pejlemærker blev politisk godkendt i januar 2019.
 • Processen afstedkom ialt 5.441 borgerinput. 

Dagene går. Vi går på arbejde, lever vores liv og træffer de beslutninger, som får hjulene til at køre rundt. Men indimellem skal vi huske at stoppe op. Se indad og fremad. Hvad er det, som gør vores kommune speciel? Hvad er det, vi fortæller om Aalborg, når vi sidder til konfirmationer, guldbryllupper og forretningsmøder ude i verden? Hvem er vi? Hvordan lyder vores grundfortælling? Og hvad er det for en fremtid, vi drømmer om at skabe?

For at blive klogere på de spørgsmål tog vi i efteråret 2018 på en mission sammen med borgerne: DNA Aalborg. Resultatet blev en ny grundfortælling for kommunen, et fælles løfte og fem strategiske pejlemærker, der i dag fungerer som rettesnor for kommunens arbejde.

Aalborg Kommune er kendt for viden og kultur. Det er vi på grund af et helt unikt samarbejde mellem borgere, virksomheder og foreninger. Vi står sammen og udvikler i fællesskab løsninger på vores udfordringer.

Der er fortsat udfordringer, og mange flere ressourcer som kan mobiliseres i udviklingen af fælles løsninger – det kan for eksempel være:

 • Hvordan giver vi hinanden mulighed for at leve et sundt, meningsfuldt og selvstændigt liv?
 • Hvordan udvikler vi sammen en kommune med en uddannelses- og arbejdsplads til alle, og tiltrækker morgendagens kompetencer?
 • Hvordan tænker og handler vi bæredygtigt og skaber en kommune i grøn balance?

Dette er en åben invitation til alle 220.000 borgere i fællesskabet Aalborg Kommune med en opfordring til at deltage aktivt i udviklingen af vores lokalsamfund. En invitation til borgere, virksomheder, foreninger, og ledere og medarbejdere i Aalborg Kommune.

Fem vigtige spørgsmål

 1. Hvad er det for et problem, jeg gerne vil løse, eller mål, jeg gerne vil opnå?
 2. Hvem kan hjælpe mig med det?
 3. Hvordan kan jeg motivere min samarbejdspartner?
 4. Findes der i forvejen eksisterende initiativer eller samarbejder, som jeg kan hægte mig på?
 5. Hvilke nye alliancer skal jeg selv forsøge at skabe? 

Inspirationsværktøj til samskabelse

Servicedesign Kommunernes Landsforening
Rigspolitiets samskabelsesværktøjer
Region Nordjyllands samskabelseshåndbog
Samskabelse - en inspirationsguide fra psykiatrien
Designtænkning
Designsprint

Sidder du/I med en indviklet udfordring, hvor løsningen bedst udvikles sammen med andre – er der forskellige netværk, som med fordel kan kontaktes.

De Frivilliges Hus

hvis du vil udvikle nyt indenfor det frivillige sociale område.

International House

hvis du vil udvikle nyt sammen med internationale kræfter.

Grønne agenter

hvis du har du en grøn idé.

Landdistriktsudvikling

hvis du har en idé, der kan skabe udvikling i din by eller lokalområde.

Tryg Aalborg

hvis du vil bidrage til at skabe en mere tryg kommune.

Kontakt

Kommunikation og Udvikling

Ring til os

99 31 16 66

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang