Skip til hoved indholdet

Høringer og afgørelser

Filtrér efter kategori

Boliger, Bilgårdsvej, Tylstrup

Boliger, Grydstedvej, Nibe

Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

Boliger, Ådalsbakken, Gug

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Institution og ændret byggeret i tilstødende erhvervsområde, Bejsebakkevej

Erhverv og ændret byggemuligheder i erhvervsområde

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Stærke Fællesskaber - Omlægning af specialområdet i dagtilbud; del 2

Styrelsesvedtægt for bestyrelser i dagtilbud

Boliger, Lyngbjerggård, Godthåb og Svenstrup

Forslag om etablering af landsbyordning i Ulsted

Boliger og erhverv, Johanne Fengers Vej, Frejlev

Bolig og erhverv, Fuglehaven, samt ændret byggemuligheder i det østlige Hasseris

Butikker og erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (med miljørapport)

Aflastningsområde ved Bouet, Nørre Uttrup (med miljørapport)

Nedsivningstilladelse for overfladevand, Fenris Allé 120, Godthåb

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 24n Hals By, Hals

Vandindvindingstilladelse Østerled 20, 9370 Hals

Dispensation fra NBL §16 - søbestyttelseslinjen til legetårn

Landzonetilladelse til opførelse af 8 kW solcelleanlæg på 36 m²

Afgørelse om ændring af vilkår i Tilladelse til etablering af to boringer, ren- og prøvepumpning

Vedtaget ændring af spildevandsplanen for et område i Nørresundby

Vandindvindingstilladelse Østerled 37, 9370 Hals

Dispensation fra skovbyggelinjen til opsætning af legepladsredskaber på daginstitutions legeplads

Høring vedr. sammenlægning af børnehaven Vaarst og landsbyordningen Duetten

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt tilladelse til udspredning af biokul på landbrugsarealer

Landzonetilladelse til lovliggørelse af havehus (sommerhus) og carport

Dispensation fra NBL § 16, åbeskyttelseslinjen til lovliggørelse af havehus (sommerhus) og carport

Vandindvindingstilladelse Østerled 14, 9370 Hals

Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Høvejen 91, 9400 Nørresundby

Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdige bygninger - Staunvej 36, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til opførelse af carport på 56 m²

Dispensation til NBL § 16, åbeskyttelseslinjen, til opførelse af carport på 56 m²

Offentliggørelse af afgørelse om krydsning af Tostrup-Restrup Å, Volstrup

Landzonetilladelse til nedsivningsbassin på 380 m²

Ansøgning om nedrivning af bevarelsesværdig bygning

Revurdering af miljøgodkendelse til Svendborgvej Varmecentral inkl. VVM-afgørelse

Vilkårsændring til tilladelse efter vandforsyningslovens § 26

Vandindvindingstilladelse Halkærvej 96, 9240 Nibe

Tilladelse til etablering af en ny boring Vissegård Kildeplads

Tilslutningstilladelse Nøhr Sørensens vej, 9210 Aalborg SØ

Landzonetilladelse til lovliggørelse af MTB-sektion, Mini Magic Moose

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvand

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsstanden ved Norbis Park 171, 9310 Vodskov

Vandindvindingstilladelse til hobbyformål

Tilladelse til etablering af en ny boring Vissegård Kildeplads

Landzonetilladelse til lovliggørelse af tilbygning til bygning 2 med overdækning på 58 m² og to portåbninger på hver 24 m² og tilbygning med kold lager til bygning 3 på 81 m² og sammenbygning på 44 m²

Afgørelse om ej VVM-pligt for regulering af privat vandløb, Sebbersund

Nedsivningstilladelse til overfladevand

Tilladelse til etablering af nyt privat vandløb i Ø. Hassing

Landzonetilladelse til chaufførhus på 10,2 m² ifm. vendepladsen/p-pladsen ved Sønderholm Skole

Tilladelse til etablering af overkørsel i privat vandløb på matr. nr. 1b, Binderup By, Vokslev

Landzonetilladelse til placering og udformning til væksthus på 56 m²

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til udhus på 48 m²

Vilkårsændring: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, Sjællandgade med flere, 9000 Aalborg

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved Skolevej 4, 9280 Storvorde

Tilladelse til etablering af en ny boring Drastrup 1 Kildeplads

Landzonetilladelse til fortsat anvendelse til lagerformål i tidligere militære depotbygninger

Offentliggørelse af projekt om etablering af nyt privat vandløb i Ø. Hassing

Screeningsafgørelse om ej VVM-pligt for etablering af nyt privat vandløb - Ø. Hassing

Landzonetilladelse til etablering af hundeskov

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang