Skip til hoved indholdet

Høringer og afgørelser

Filtrér efter kategori

Boliger, Bronzeparken, Svenstrup

Byudviklingsplan i Langholt (kommuneplantillæg)

Byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing

Dagligvarebutik, Gugvej, Gug

Tolbod Plads 2, Aalborg Midtby

Boliger, Løvvangskolen, Løvvang med miljørapport

Boliger, Bilgårdsvej, Tylstrup

Institution, Alfred Nobels Vej, Universitetskvarteret

Erhverv, Krebsen, Skalborg

Erhverv og kontor, Langagervej, Tornhøj, Aalborg Øst

Boliger, C. P. Holbølls Plads, Grønlandskvarteret 

Boliger, Grydstedvej, Nibe

Tunnel og p-hus, Saxogade, Aalborg Midtby

Boliger, Ådalsbakken, Gug

Forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Bakkelygade, Skansevej, Lars Dyrskøts Vej og Sankt Peders Gade i Nørresundby

Område for offentlige formål og institution, Skydebanevej, Mølholm

Forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for planlagt kloakprojekt ved Mølholmsvej i Mølholm

Oprettelse af fælles ledelse mellem Sebber Skole og Farstrup Skole fra skoleåret 2025/26

Oprettelse af fælles ledelse mellem Bislev Skole og Nibe Skole fra skoleåret 2025/26

Fordebat - Solcellepark syd for Mou

Energipark Tuekær

Erhvervsområde, Loftbrovej, Nørre Uttrup

Tilladelse til krydsning af Øster Uttrup Grøften og privat rørlagt vandløb

Institution og ændret byggeret i tilstødende erhvervsområde, Bejsebakkevej

Erhverv og ændret byggemuligheder i erhvervsområde

Navn til Børne- og Ungeuniverset

Sognegård, Sdr. Tranders

Etablering af anlæg på biogasanlægget Nature Energy Vaarst A/S.

Landzonetilladelse til etablering af 48 m antennemast samt teknikkabine til mobiltransmission

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18 til etablering ag 48 m antennemast samt teknikkabine til mobiltransmission

Vandindvindingstilladelse Nordtoft 6, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Toldbodvej 5, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Søvænget 12, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Vinkelvej 13, 9370 Hals

Afgørelse vedrørende miljøvurdering af skovrejsning på matr. nr. 13n Gudum By, Gudum

Endelig vandindvindingstilladelse til St. Ajstrup Vandværk AMBA samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) hos TDC Net A/S, Nytorv 18, 9000 Aalborg

Landzonetilladelse til udstykning af ejendom på 1150 m²

Tilladelse til krydsning af beskyttede vandløb og naturarealer i og omkring Farstrup

Vandindvindingstilladelse Tingvej 6, 9370 Hals

Landzonetilladelse til lovliggørelse af integreret carport på 55 m², opført i 2021

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Pålæg af rådighedsindskrænkninger

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus på 588 m² til maskinstation

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri - Høvejen 91, 9400 Nørresundby

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri - Staunvej 36, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til etablering af ridebane (springbane) på 35 x 75 m

Vandindvindingstilladelse Østerled 13, 9370 Hals

Tilladelse til udledning af vand fra drikkevandsboringer Vissegård Kildeplads

Landzonetilladelse til lovliggørelse af voliere og hønsehus med integreret skur fra 2010 på samlet 61 m²

Vandindvindingstilladelse Vinkelvej 17, 9370 Hals

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes VVM for oplag af cashewnøddeskaller

Tilladelse til udledning af vand fra renpumpning af drikkevandsboringer Drastrup Kildeplads 2

Afgørelse om Nordværk I/S Modtagecenter for farligt affald skal udarbejde basistilstandrapport

Afgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på matr. nr. 8c og 8bm Hals By, Hals

Vandindvindingstilladelse Sølystvej 3, 9370 Hals

Afgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på matr. nr. 24n Hals By, Hals

Analysefritagelse af jord fra offentlig vej, Brotorvet, Vesterbrogade/Limfjordsbroen, Nørresundby

Vandindvindingstilladelse Torvegade 8, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Østerled 8, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Tingvej 2, 9370 Hals

Vandindvindingstilladelse Østerled 3, 9370 Hals

Landzonetilladelse til lovliggørelse af læskur på 38 m² til heste, opført i 2016

Vandindvindingstilladelse Østerled 16, 9370 Hals

Landzonetilladelse til placering og anvendelsesændring af areal på 45 m² til spildevandsanlæg

Landzonetilladelse til udstykning af ny ejendom på 2136 m²

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20 x 40 meter

Landzonetilladelse til anvendelsesændring af 60 m² af eksisterende bolig (BBR-bygning 1) til garage

Tilladelse til drift af UV-anlæg på Aalborg Forsyning Vand Volsted Plantage Kildeplads.

Tilladelse til spredning af vaskevand på landbrugsjord

Tilladelse til drift af UV-anlæg på Aalborg Forsyning Vand Nibe Kildeplads

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang