Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Organisation Børn og Unge

Børn og Unge

Børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling er kerneopgaven i Børn og Unge. Vi skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger og medarbejdere for børn, unge og forældre.

Velkommen til Børn og Unge

Ingen er bedst alene. Sådan er grundtanken i Børn og Unges organisering. For hvis vi skal løse vores fælles kerneopgave, som er børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling, skal vi samarbejde og skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger, medarbejdere, og alt andet, som udgør Børn og Unge. Men vigtigst er, at vi skal skabe sammenhæng for børn, unge, familier og netværk.

Beskrivelse af organisationsdiagram

I Børn og Unge er vi organiseret med Børne- og Undervisningsudvalget og rådmanden øverst. Derunder har vi direktøren.

Der er to overordnet stabe:

 • Politik og Strategi, som består af fem teams: Politik og Sekretariat, Kommunikation og Presse, Service, HR og Arbejdsmiljø og Juridisk kontor.
 • Økonomi og Administration, som består af fire teams: Budget og Anlæg, Controlling og Regnskab, IT og Digitalisering og Personaleadministration og Rengøring.

I forvaltningen er der to overordnede afdelinger: Dagtilbud og Skoler.

Dagtilbud består af:

 • Dagtilbud
 • Dagpleje
 • Specialinstitutioner
 • Tilsyn og Privat pasning
 • Pladsanvisning

Skoler består af:

 • Skoler
 • Landsbyordninger
 • Specialskoler
 • UngAalborg
 • Kulturskolen
 • PPR 0-18 år

Under Dagtilbud og Skoler er der også et tværgående Fagcenter Børn og Unge.

Hvis du vil vide mere

Afdelingen har det overordnede ansvar for kommunens 660 dagplejere, 13 vuggestuer, 35 integrerede institutioner (3 selvejende), 102 børnehaver (7 selvejende) og 5 specialdagtilbud. Afdelingen indeholder desuden et fagcenter, hvori også Pladsanvisningen indgår. Afdelingen har samlet ansvar for ca. 3000 medarbejdere og 13.500 børn.

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet, som sammen med det enkelte barns forældre understøtter alle muligheder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov.

Dagtilbuddene skaber solide fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn på tværs af alle kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud har ligeledes ansvaret for tilsyn og godkendelse af de private pasningstilbud.

Dagtilbudschef

Merete Villsen
Telefon: 93 52 00 02
Skriv mail til merete.villsen@aalborg.dk

Afdelingen har det overordnede ansvar for kommunens 48 folkeskoler, 4 specialskoler og DUS-områder. Ni af skolerne er landsbyordninger, hvoraf enkelte både rummer børnehave og vuggestue.

Afdelingen har også det overordnede ansvar for Pædagogiske Psykologisk Rådgivning 0-18 år.

Herudover er Kulturskolen og UngAalborg og samarbejde med erhvervs-, foreningsliv og uddannelser også organiseret i afdelingen.

Afdelingen har samlet ansvaret for cirka 4300 medarbejdere, 20.000 elever samt alle de børn og unge, der deltager aktivt i UngAalborg og kulturskolens tilbud.

For Skoler gælder det samme som for organisationens øvrige afdelinger, at der vil være en høj grad af samarbejde på tværs. Der er en særlig tæt organisatorisk forankring og samarbejdsflade til dagtilbudsområdet.

Skolechef

Mads Rune Jørgensen
Telefon: 93 52 00 49
Skriv til Mads Rune Jørgensen

Fagcenter Børn og Unge er et tværgående fagcenter med stor faglig indsigt og analytisk fokus, som indsamler og formidler viden på tværs i Børn og Unge både generelt og i forbindelse med konkrete tiltag og indsatser.

Fagcenteret består blandt andet af faglige konsulenter, der understøtter praksisnær drift, udvikling og implementering samt stabsfunktioner. Udover det fagspecifikke fokus er det også en opgave at samarbejde tæt med Dagtilbud og Skoler om fælles praksisnære udviklingsindsatser.

Fagcentret består også af SSP - Skole, Social og Politi, Skoletjenesten og de tværgående teams Sprog og Integration og DMI - Den Mobile Indsats.

Leder af Fagcenter Børn og Unge - Dagtilbud

Rikke Lise Fromberg Beha
Telefon: 99 31 92 40
Skriv til Rikke Lise Fromberg Beha

Leder af Fagcenter Børn og Unge - Skoler

Rasmus Greve Henriksen
Telefon: 93 52 00 62
Skriv til Rasmus Greve Henriksen

Afdelingen for Økonomi & Administration består af forvaltningens økonomi- og regnskabsfunktioner, anlæg, personaleadministration, IT-funktioner og rengøringsenheden på dagtilbudsområdet.

Hovedformålet for afdelingen er at skabe grundlag for effektiv administrativ drift af Aalborg Kommunes dagtilbud og skoler med henblik på i endnu højere grad at understøtte Børn og Unges kerneopgave med at sikre børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling.

Desuden skal afdelingen understøtte, at både det politiske udvalg, forældrebestyrelser og ledere får et tydeligt overblik over bevillinger, prioriteringsmuligheder og opfølgning, samt bistå udvalget med rammer og vilkår for dagtilbud og skoler, herunder både distrikter og bygninger.

Afdelingens mål er om at skabe grundlag for effektiv administrativ drift af Aalborg Kommunes dagtilbud og skoler samt samle og samtænke de økonomiske- og personaleadministrative opgaver på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet.

Chef for Økonomi og Administration

Morten Skipper Christensen 
Telefon: 93 52 00 95
Skriv til Morten Skipper Christensen

Afdelingen har det overordnede ansvar for at servicere det politiske niveau, MED, rådmand, direktør og forvaltningsledelse. Afdelingen servicerer og rådgiver desuden i hele forvaltningen inden for juridiske emner, herunder personalejura, GDPR og lovgivning samt inden for HR, arbejdsmiljø, Kommunikation og Presse. Afdelingen er organiseret i fire teams og består af Politik & Sekretariat, Kommunikation & Presse, HR & Arbejdsmiljø samt Juridisk kontor.

Som det ligger i navnet, vil afdelingens overordnede formål være at agere bindeled mellem organisationen og den politik, der præger vores område.

Afdelingen vil drive og være tovholder på større organisatoriske politikker og indsatser og have en væsentlig rolle i at udvikle og projektlede dem.

Chef for Politik og Strategi

Pernille Fruergård Simonsen
Telefon: 93 52 00 15
Skriv til Pernille Fruergård Simonsen

Morten Thiessen

Rådmand i Børn og Unge

mot-byraad@aalborg.dk

93 52 00 01

Jakob Ryttersgaard

Direktør i Børn og Unge

jary-skole@aalborg.dk

93 52 00 44

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang