Skip til hoved indholdet

Grund og skel

    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel
Ændringer i BBR

Bygnings- og Boligregistret, ejendom, energioplysninger, ejendomsdata...

Ejendomsregistrering

Indefrysningslån, framelding af indefrosset grundskyld...

Hegnsyn

Nabouenighed, hegnsloven, hegnsyn, skel, hegn...

Grundejerforening

Grundejerforening, vedtægter, tinglysning, spildevandslaug...

Olietanke

Etablering, udskiftning, sløjfning, underretningspligt om udslip...

Tinglysning

Servitutter, skøder, tinglysning.dk, tegningsberettigede...

Vandløb

Vedligeholdelse, tilladelse, etablering, ændringer, lovgivning...

Sø eller vandhul

Ansøgning, sø, vandhul, tilladelse, pleje...

Adresser og vejnavne

Navngivning af veje, skiltning af husnumre, korrekt adressedata...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang