Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Ændringer i BBR

Ændringer i BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Har du ikke MitID, skal du kontakte BBR-myndigheden. Se info nedenunder.

Indberetning i BBR

Du er som ejer forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger til kommunen, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.  
Hvis du ikke får oplyst ændringer til din BBR, kan det have konsekvenser. Du få for eksempel få problemer med at optage lån ved banker og realkreditforeninger, det kan påvirke dine forsikringsmuligheder, og ejendomsvurderingen vil blive beregnet ud fra et forkert grundlag. 

Tinglyst ejer eller ejers repræsentant (for eksempel ejendomsmægler eller advokat) kan lave ændringer i BBR. Anden relation til tinglyst ejer kan med fuldmagt også ændre i BBR. Kommunen kan foretage uopfordrede ændringer på baggrund af fundne datafejl i forbindelse med kontroller, udstedte tilladelser med videre.

Hvis du vil vide mere

Aalborg Kommune udfylder ikke el-skemaer til brug for behandling af sager imellem borger og elselskab. Vi kan bidrage til processen, hvis du som ejer af fast ejendom mangler at få ændret varmekilde og/eller opvarmningsmiddel i BBR-registret.

Er du i tvivl om, om du er berettiget til at få en reduktion i din elafgift, skal du tage kontakt til dit elselskab. 

Se hvilket opvarmningsmiddel din bolig benytter, og hvornår opvarmningsmidlet er registreret på GIS4Mobiles hjemmeside.

Drejer din henvendelse sig om sekundær bebyggelse på din grund - for eksempel carport, udhus, garage, skur - kræver disse i nogle tilfælde byggetilladelse. I andre tilfælde kan de ændres i BBR uden byggetilladelse. 

Vurderer du, at ændringen kan foretages i BBR uden byggetilladelse, skal vi have følgende oplysninger af dig:

  • Areal/m2 (udvendige mål)
  • Opførelsesår
  • Materialer (tag og ydervæg)
  • Situationsplan/beliggenhedsplan hvor bygningen er tegnet på med angivelse af afstand til skel
  • Bygningens højde

Vær opmærksom på at det er dig som ejer, der er ansvarlig i forhold til at bygge- og planloven bliver overholdt.  

Ændringen skal meddeles skriftligt. Du kan skrive sikkert via link nedenfor.

Er der uoverensstemmelse imellem BBR og de faktiske forhold som følge af tidligere fejlopmålinger eller tilsvarende, skal du medsende en skitsetegning med nye mål.

Ændringen skal meddeles skriftligt. Du kan skrive sikkert via link nedenfor.

Ved ændringer af energioplysninger på bygninger skal du være opmærksom på, at hvis du skifter fra opvarmning ved egen centralvarmeinstallation opvarmet med flydende brændsel, skal du sikre dig, at du får registreret, at din olietank ikke er i brug, eller at den er fjernet. 

Har du ændringer til øvrige arealer, ændring af materiale eller øvrige oplysninger i BBR, skal du henvende dig skriftligt til BBR-myndigheden. Du kan skrive sikkert via link nedenfor.

Vi vil ud fra dine oplysninger og kommunens byggesagsarkiv vurdere, om ændringerne kan foretages uden byggesagsbehandling.

Kontakt

BBR-myndigheden

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 03

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Som udgangspunkt behandles alle henvendelser til BBR-myndigheden inden for 10 arbejdsdage.

Der er i øjeblikket øget sagsbehandlingstid ved BBR-myndigheden.

På grund af et stigende antal henvendelser fra borgere i forbindelse med Vurderingsstyrelsens udsendelse af informationsbreve om BBR-data i forhold til den kommende ejendomsvurdering, kan vi på nuværende tidspunkt ikke nå at få ekspederet sagerne inden for 10 arbejdsdage.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang