Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Grundejerforening

Opret en grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere inden for et bestemt område. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og på den måde sikre, at området udvikles i den rigtige retning.

Kort og godt om grundejerforeninger

Mange steder i Aalborg Kommune er der oprettet grundejerforeninger. Nogle steder er medlemskab af grundejerforeningen frivillig, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Hvis du vil vide mere

Når der i en deklaration eller lokalplan står, at Aalborg Kommune skal godkende vedtægter eller vedtægtsændringer sker dette i By og Land, Juridisk Afdeling.

Se forslag til standardvedtægt for en grundejerforening

Ny grundejerforening

En ny grundejerforening skal etableres på en stiftende generalforsamling. I god tid inden generalforsamlingen, sender I udkast til nye vedtægter til Aalborg Kommune.

Eksisterende grundejerforening

Ændringer i forhold til eksisterende grundejerforeninger sendes til forhåndsgodkendelse til Aalborg Kommune inden afholdelse af generalforsamling.

Det er en stor hjælp, hvis I kort beskriver, hvilke præcise bestemmelser der ønskes ændret og vedhæfter kopi af tidligere godkendte vedtægter.

Endelig godkendelse af vedtægter

Når vedtægter er endelig vedtaget på generalforsamlingen, sender I de indscannede originale vedtægter med bestyrelsens underskrift til Aalborg Kommune til endelig godkendelse.

Det er en god idé samtidig at vedhæfte referatet fra generalforsamlingen. Når vi har godkendt vedtægterne, sender vi godkendelsespåtegningen til jer.

 

I sørger selv for eventuel tinglysning af de godkendte vedtægter. Vi stiller som udgangspunkt ingen krav om tinglysning (undtagen for spildevandslaug).

Foreningen skal have oprettet et CVR-nummer. 

I tinglyser via tinglysning.dk

Hvis et medlem af grundejerforeningen ikke følger foreningens vedtægter eller beslutninger, kan I gennemføre en civil retssag mod vedkommende. Dette gælder også, hvis medlemmer undlader at betale kontingent.

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan jævnfør planlovens § 15, stykke 2 kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig forudgående samtykke fra Aalborg Kommune.

Hvis grundejerforeningen eller et udsnit af medlemmerne står for etablering, drift og vedligehold af fælles private spildevandsanlæg i form af for eksempel regn- og spildevandsledninger, skal der ifølge Spildevandsbekendtgørelsen oprettes et tilhørende spildevandslaug, og der skal foreligge tinglyste vedtægter for lauget.

Udkast til vedtægter for fællesprivate spildevandslaug skal sendes til Aalborg Kommune med henblik på godkendelse.

I vedtægter for fællesprivate spildevandsanlæg skal det blandt andet sikres, at Aalborg Kommune høres, såfremt de bliver ændret eller skal aflyses.

Vedtægterne skal endvidere indeholde:

  • en entydig geografisk afgrænsning af de matrikler eller arealer, der forsynes via anlægget.
  • en tegning af ledningsanlægget, der redegør for det private ledningssystems tilslutningspunkter til det offentligt ejede spildevandsselskab.

Kontakt

Juridisk Afdeling i By og Land

Stigs­borg Bryg­ge 5 9400 Nør­re­sund­by

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang