Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Adresser og vejnavne

Adresser og vejnavne

Det er Aalborg Kommune, der fastsætter alle adresser og vejnavne i kommunen.

Ved fastsættelse af adresser bestemmer kommunen hvilket vejnavn og husnummer, eventuel etagebetegnelse og eventuel dørbetegnelse, som skal indgå i den fulde adresse.

Korrekte adressedata er vigtige for blandt andet beredskabet, når der opstår akut behov for en ambulance, brandvæsen eller politi. 

Hvis du vil vide mere

Hvordan ved jeg om en adresse eksisterer?

På Danmarks Adresser kan du søge på en adresse. Findes adressen her, er den som udgangspunkt valid og godkendt af kommunen.  

Se adresser på www.danmarksadresser.dk

Hvorfor kan jeg ikke tilmelde mig en adresse?

Hvis du ikke kan tilmelde dig en adresse, så er adressen som udgangspunkt ikke en officiel adresse og dermed ikke tilgængelig i de offentlige systemer. Årsagen til dette kan for eksempel være: 

  • adressen er omfattet af et verserende byggeri
  • adressen ikke er godkendt af de offentlige myndigheder.

Kan kommunen ændre min adresse?

Ja. Kommunen er forpligtiget til at ændre din adresse i henhold til Adresseloven og Bekendtgørelse om adresser og vejnavne, hvis der er behov for det. 

Hvornår er der mulighed for at navngive en adresse efter en afdød person? 

Aalborg Kommune efterlever den FN-resolution, som er vedtaget i 2002, om at vi ikke navngiver gader og veje på nulevende eller nyligt afdøde personer. 

Kommunen tildeler adresser til alle ejendomme, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse. Endvidere kan der tildeles adresser til tekniske anlæg, legepladser, parker og parkeringsanlæg, hvortil der er offentlig adgang.  

Formålet med tydelig skiltning er, at enhver hurtigt kan orientere sig og finde vej til adressen. Korrekt og entydig skiltning kan derfor være afgørende for hurtig hjælp i akutte situationer. 

Det er grundejers forpligtigelse, at der opsættes husnummerskilt. Er der fastsat mere end ét husnummer til en ejendom, skal der placeres et skilt ved hver indgangsdør. 

Den part, der er forpligtet til at opsætte husnummerskilt, er også forpligtet til at betale for det. 

Hvis du bliver opmærksom på, at der mangler skiltning til veje eller henvisningsskilte på kommunale veje, kan du indberette det via Aalborg Kommunes selvbetjeningsløsning Tip Kommunen. 

Besøg siden Tip Kommunen

Nogle gange kan GPS’en eller det digitale kort ikke opdateret med de nyeste og rigtige vejnavne og adresser.

Sådan kan du gøre

Se om et vejnavn eller adresse findes ved at søge i kortet på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

Findes adressen her, har kommunen registreret adressen korrekt og kan ikke gøre mere.

Løsningen er i så fald at opdatere det system eller den enhed, du bruger. Hvordan det gøres afhænger af hvilket system og fabrikat, der er tale om - henvend dig til producenten eller leverandøren. Hvis du benytter en digital korttjeneste på nettet eller en app på din smartphone, skal du henvende dig til den pågældende udbyder. Ofte findes der en fejlrapporteringsmulighed på deres hjemmeside.

Kan kommunen hjælpe?

Nej. Vi kan desværre ikke hjælpe med at kontakte udbydere af GPS-navigationssystemer.
Vi kan kun hjælpe med at oprette en adresse, hvis du er sikker på, at adressen er gyldig og findes. I så fald kan du bede os om at kigge på sagen og undersøge, om det er en fejl, som skal rettes.

Kontakt

Adressemyndigheden

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 03

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang