Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Enfamiliehus og sommerhus

Enfamiliehus og sommerhus

Går du med planer om at bygge nyt, bygge om eller nedrive det gamle, så kan du her finde informationer om, hvad der kræver en byggetilladelse.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Byggeri der ikke kræver tilladelse

 • Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer.
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder - husk dog at skorstensfejeren skal underrettes, og at ildstedet først må tages i brug efter skorstensfejeren har synet.
 • Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning. Du skal være opmærksom på, at nogle lokalplaner har særlige krav til valg af materiale og krav om ansøgning til kommunen inden udskiftning.
 • Terrænregulering. Der kan være bestemmelser i en lokalplan omkring terrænregulering, men det kræver ikke byggetilladelse. Terrænregulering må ikke være til gene for omkringliggende grunde.
 • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 meter, kræver ikke byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.

Alt byggeri skal altid overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan, tinglyste servitutter med mere.

Du skal huske, at det er dit ansvar som ejer, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder de rigtige oplysninger.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Alt nybyggeri kræver byggetilladelse. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt. 

Et anneks er en del af din bolig og skal overholde sammen bestemmelser, som gælder for boligen.

En udestue kræver byggetilladelse og skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

Byggeskadeforsikring

Har du et byggefirma til at stå for opførelsen af dit hus, er det firmaet, der er ansvarlig for at tegne forsikringen og indsende dokumentation for, at den er tegnet. Hvis du er selvbygger kan du fravælge byggeskadeforsikringen, men så skal du indsende en underskrevet erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring. 

STRAKS-ansøgning

I nogle tilfælde kan din ansøgning sendes som en STRAKS-ansøgning.

Læs mere om STRAKS-ansøgninger

Alle tilbygninger, hvor beboelsesarealet udvides, kræver byggetilladelse. Det er vigtigt, at du ikke går i gang med at bygge, før du har fået en byggetilladelse.

Et anneks er en del af din bolig og skal overholde sammen bestemmelser, som gælder for boligen.

En udestue kræver byggetilladelse og skal skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

STRAKS-ansøgning

I nogle tilfælde kan din ansøgning sendes som en STRAKS-ansøgning.

Læs mere om STRAKS-ansøgninger

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre - for eksempel etablering af altaner, kviste, udestue eller hævede opholdsarealer.

Hævede opholdsarealer er terrasse, der er hævet mere end 30 centimeter over naturligt terræn. Disse skal placeres mindst 2,5 meter fra skel og ved sommerhus mindst 5 meter fra skel.

Det kræver byggetilladelse at ændre garage, udhus og lignende til bolig, da dette anses som en tilbygning til boligen. 

Det kræver ikke byggetilladelse, hvis du foretager ændringer inden for bygningens eksisterende ydervægge. Det kan for eksempel være ombygning af badeværelse, køkken, flytning af skillevægge, facadeændringer eller andre ombygninger, der ikke udvider det beboede areal.

Det kræver ikke byggetilladelse at indrette egen bolig til liberalt erhverv.

STRAKS-ansøgning

I nogle tilfælde kan din ansøgning sendes som en STRAKS-ansøgning.

Læs mere om STRAKS-ansøgninger

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse.

Sammen med ansøgning om nedrivningen, skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet.

Du skal være opmærksom på, at der gælder nogle særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

I Aalborg Kommune tilbyder vi konceptet STRAKS-ansøgning. STRAKS-ansøgning er et begreb, der er indført for at tilgodese 'Den fyldestgørende og ukomplicerede ansøgning', hvor du som ansøger selv udfører alt det indledende arbejde.

Som ansøger sørger du for, at byggearbejdet overholder de forskellige relevante lovgivninger, og at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Såfremt ansøgningen er fyldestgørende og overholder relevant lovgivning, kvitterer vi med en hurtig byggetilladelse, senest 3 uger efter ansøgningen er oprettet i vores system. I sommerferieperioden skal der dog forventes en længere sagsbehandlingstid end 3 uger.

Læs mere om STRAKS-ansøgninger

 

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter, der gælder for din ejendom.

Du kan søge om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning, men du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at få en dispensation. 

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget dispensation fra kommunen. Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en høring hos dine naboer, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse.

Du skal ansøge kommunen om overkørselstilladelse samt etablering af asfaltrampe ved kantsten.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Betegnelsen enfamiliehus dækker over en bygning med én lejlighed eller bolig for én husstand.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang