Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Vejledning til den fyldestgørende ansøgning til altan, kvist og tagterrasse

Vejledning til den fyldestgørende ansøgning til altan, kvist og tagterrasse

En ansøgning om opførelse af en altan kan som udgangspunkt betragtes som fyldestgørende, når der er redegjort for nedenstående punkter. Dog kan det i enkelte sager være nødvendigt at redegøre for flere forhold.

Ansøgningsmateriale

 • Generelle beskriver af byggearbejdet.
 • Redegørelse for plangrundlaget (kommuneplanramme og eventuel lokalplan).
 • Målfast situationsplan. Tegningen skal redegøre for byggelinjer og vise beliggenhed af bygningen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger samt placering af naboejendomme.
 • Tegninger eller fotos af eksisterende forhold.
 • Tegningsmateriale af fremtidige forhold, herunder målfast plan, snit og facade. Hele facaden skal være vist med alle eventuelle gesimser og udsmykning. Der skal redegøres for altanplaceringen, lejlighedernes indretning og indvendige rumhøjde, placering af vinduer, døre, eventuelle trappetårne og eventuelle eksisterende altaner på naboejendommene. Plan- og facadetegninger skal også vise hele det første vinduesfag af naboejendommene, for at vi kan vurdere eventuelle altaners indvirkning på indbliksgener og himmellysforhold.
 • Redegørelse for afledning af overfladevand.

Vi gør opmærksom på, at i henhold til Bygningsreglementet §10 stk. 5, 6 og 8 skal din ansøgning indeholde information om brand- og konstruktionsklasse, samt hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af.

Brand og konstruktionsklasse

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om byggearbejdets indplacering i en brand- og konstruktionsklasse. Som udgangspunkt vil en altan på en traditionel etageejendom skulle indplaceres i brandklasse BK2 og i konstruktionsklasse KK2.

Ansøger skal indsende den nødvendige dokumentation for den valgte brand og konstruktionsklasse.

Tekniske forhold

Når der ansøges om byggetilladelse er det et krav, at du som ansøger erklærer hvilke tekniske bestemmelser, byggearbejdet er omfattet af, jævnfør bygningsreglementet § 10 stk. 1 nr. 8.

En altan er som udgangspunkt omfattet af nedenstående kapitler i bygningsreglementet:

 • Kapitel 2 - Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
 • Kapitel 4 - Afløb (§ 69 - § 81)
 • Kapitel 7 - Byggepladsen og udførelse af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
 • Kapitel 9 - Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
 • Kapitel 11 - Energiforbrug (§ 250 - § 298)
 • Kapitel 13 - Forurening (§ 329 - § 333)
 • Kapitel 14 - Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
 • Kapitel 17 - Lydforhold (§ 368 - § 376)
 • Kapitel 18 - Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

Hvis du er i tvivl om, hvilke krav der gælder, kan du læse mere i Bygningsreglementet.

Se Bygningsreglementet

Vær opmærksom på, at byggearbejdet godt kan være omfattet af yderligere krav.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang