Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Byggeri STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø

STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø

  • Titel: Vejledning til STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø
  • Opdateret: Marts 2023

Hvad er en STRAKS-ansøgning?

I Aalborg Kommune tilbyder vi konceptet STRAKS-ansøgning. STRAKS-ansøgning er et begreb, der er indført for at tilgodese 'Den fyldestgørende og ukomplicerede ansøgning', hvor du som ansøger selv udfører alt det indledende arbejde.

STRAKS-koncept er et samarbejde mellem borgeren, virksomheder og Aalborg Kommunes byggesagsafdeling.

Som ansøger sørger du for, at byggearbejdet overholder de forskellige relevante lovgivninger, og at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Såfremt ansøgningen er fyldestgørende og overholder relevant lovgivning, kvitterer vi med en hurtig byggetilladelse, senest 3 uger efter ansøgningen er oprettet i vores system.


Ansøgningsmateriale til STRAKS-ansøgning

Formålet med STRAKS-ansøgning er, at du som ansøger selv skal undersøge og bekræfte, at det ansøgte byggeri overholder de forskellige lovgivninger. Du skal gennemgå lokalplaner, tinglyste servitutter samt undersøge, om der er naturbeskyttelse eller forurenet jord på den pågældende ejendom.

STRAKS-koncept kan kun tilbydes til de byggesager, hvor der ikke ansøges om overskridelse af byggeretten (helhedsvurdering) eller dispensation.


Hvornår kan du ikke lave en STRAKS-ansøgning

Det er ikke alle typer ansøgninger, der kan søges som en STRAKS-ansøgning.

Konceptet er kun for byggeri på ejendomme med enfamiliehuse og sommerhuse. Hvis dit byggeri kræver en helhedsvurdering eller dispensation fra lokalplan for at kunne opføres, kan din sag heller ikke søges som en STRAKS-ansøgning.

Der kan for eksempel ikke søges om STRAKS-behandling, hvis projektet:

  • Overskrider byggeretten og derfor skal helhedsvurderes, hvis du for eksempel ønsker at bygge tættere på skel eller bygge højere end bestemmelserne der er gældende i bygningsreglementet kapitel 8.
  • Kræver dispensation fra gældende lokalplan, byplanvedtægt eller lignende.
  • Kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven eller øvrig lovgivning.
  • Afviger fra bestemmelser i tinglyste servitutter.

Ingen STRAKS - hvad gør du så?

Hvis dit byggeri kræver en helhedsvurdering eller dispensation, kan din sag ikke ansøges som en STRAKS-ansøgning. Du skal i stedet søge om en byggetilladelse på normal vis, og din byggesag vil følge vores almindelige sagsbehandlingstider.

Hvis en tilladelse forudsætter helhedsvurdering eller dispensation, er byggesagen mere kompliceret og skal eventuelt sendes i partshøring, naboorientering eller behandles i kommunens andre afdelinger, og derfor kan vi ikke tilbyde kort sagsbehandlingstid.


Vejledning til ansøgningen om STRAKS

En STRAKS-ansøgning i Byg og Miljø er som udgangspunkt en almindelig ansøgning. Da der ikke er en kategori, der hedder STRAKS-ansøgning, er det under punktet ’PLANLAGT ARBEJDE’, som adskiller ansøgningen fra de almindelige ansøgninger.

Ved punktet 'Planlagt arbejde' skal der stå 'STRAKS' efterfulgt af en sigende titel. For eksempel 'STRAKS - opførelse af nyt enfamiliehus på xx m2.' Det er derfor vigtigt at du skriver STRAKS under ’PLANLAGT ARBEJDE’, og ikke under feltet ’projektnavn’, da det alene er dig, der bruger projektnavnet.

Når du har oprettet et projekt i Byg og Miljø, gemmes dine indtastninger automatisk, når du trykker på ’Næste’. Det betyder også, at du kan logge på Byg og Miljø og arbejde videre på din ansøgning, når det passer dig. Du kan finde dine gemte projekter under ’Mine projekter’.

En STRAKS-ansøgning kræver, at du tilføjer de nødvendige dokumenter og tegninger, som denne vejledning beskriver. Vejledningen fører dig step-by-step gennem ansøgningen på Byg og Miljø, når du opretter et nyt projekt.

Når du har indsendt dit projekt til behandling i Aalborg Kommune, vil du modtage en kvittering, hvori vi enten bekræfter at ansøgningen kan behandles som STRAKS-ansøgning eller har mangler, som medfører at ansøgningen behandles som en almindelig byggesag.

Overblik

Navngiv projektet en sigende titel for byggearbejdet. Husk det alene er dig der skal bruge projektnavnet.

Tryk derefter på 'Næste'.

Hvad skal du lave i dit projekt?

Vælg den ansøgningstype, som dit projekt er omfattet af.

Tryk derefter på 'Tilføj'.

Tryk herefter på 'Forhold på projektstedet'.

Gæstehus eller anneks skal søges under kategorien fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse, da det skal leve op til de tekniske bestemmelser for beboelse. 

Tilladelse efter vejlovgivningen

Såfremt dit byggeri medfører ændring på eksisterende tilkørselsforhold, vil den kræve en godkendelse fra vores vejmyndighed. Vi kan derfor ikke garantere, at din byggesag kan opnå byggetilladelse inden for de 3 uger, da STRAKS-ansøgningen afhænger af vejmyndighedens godkendelse af overkørselsforhold.

Vi vil derfor anbefale at du får styr på dette forhold inden du indsender en STRAKS-ansøgning.

Søg om overkørselstilladelse

 

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang