Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikernes vederlag

Politikernes vederlag

Her offentliggør vi - senest ved udgangen af 1. kvartal det efterfølgende år - de vederlag, som medlemmer af Byrådet modtager som følge af deres hverv.

Det sker i overensstemmelse med styrelseslovens § 16 e.


Oversigt over byrådets vederlæggelse

Samlet oversigt over byrådets vederlæggelse 01.01.2022 - 31.12.2022

 


Daniel Nyboe Andersen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag 123.527,70 KMU - SOMU
Kommunernes Klimahandlingsudvalg
- Medlem
26.618,33  
I alt 270.344,27  

Daniel Borup

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag  106.775,47 Stedfortræder for 
Kristoffer Hjort 
Storm i perioden 
21.10.2021- 
02.12.2022
Fast vederlag  105.911,92 For perioden 
01.01.2022 til den 
20.10.2022
Igen fra den 
03.12.2022- 
31.12.2022
Udvalgsvederlag  108.845,54 For perioden 
01.01.2022 - 
20.01.2022
Igen fra den 
03.12.2022- 
31.12.2022
KM - SOM

Aalborg Forsyning A/S
- Næstformand

75.000,00  
Port of Aalborg A/S
- Medlem
50.000,00  
I alt 446.532,93  

Per Clausen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag  898.321,71  
Aalborg Forsyning A/S
- Formand
0,00 Hans eget ønske
KL´s Bestyrelse 
- Medlem
71.781,00  
KL's Klima- og Miljøudvalget
- Medlem
35.891,00  
FGU Aalborg
- Formand
7.727,58  
I alt 1.013.721,29  

Mette Ekstrøm

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag 96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste 76.366,03   
Formand for Børn- og Ungeudvalget 247.055,31  
Udvalgsvederlag 61.763,85 SOM
I alt 482.122,66  

Tobias Bøgeskov Eriksen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  123.527,70 JV - KM
I alt 243.725,94  

Lotte Finck

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  61.763,85 BU
I alt 181.962,09  

Helle Frederiksen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 123.527,70  
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste  92.643,01  
Udvalgsvederlag 123.527,70 BL - KM
Port of Aalborg A/S
- Medlem
50.000,00  
I alt 486.635,88  

 


Vibeke Merete Gamst

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 5.270,00  
Fast vederlag 120.198,24 BLU - FSU
Udvalgsvederlag 123.527,70  
Port of Aalborg A/S
- Medlem
50.000,00   
I alt 298.995,94   

 


Dennis Charles Hansen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  61.763,85 JV
Nordværk I/S
- Medlem
6.160,00  
I alt 188.122,09  

 


Nuuradiin S. Hussein

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 898.321,71  
KL's repræsentantskab
- Stedfortræder for Thomas Kastrup-Larsen 
9.040,46  
I alt 907.362,17  

Bjarne Jensen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag   120.198,24  
Udvalgsvederlag 61.763,85 KM
Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder 25.862,45  
Nordværk I/S
- Medlem
6.600,00  
Oudrup Deponi I/S
- Medlem
880,00  
Port of Aalborg A/S
- Medlem
50.000,00  
I alt 265.304,54  

Lasse Frimand Jensen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag 120.198,24  
Udvalgsvederlag 61.763,85 SOM
Tillægsvederlag 15.497,73  
Port of Aalborg A/S
- Formandshonorar
100.000,00  
Aalborg Forsyning A/S
- Medlem
52.500,00  
I alt 349.959,82  

Thomas Kastrup-Larsen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 1.235.276,49  
KL's bestyrelse
- Medlem
295.083,25  
I alt 1.530.359,74  

 


Peter Larsen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag 120.198,24  
Udvalgsvederlag  123.527,70 BU - SOM
Port of Aalborg A/S
- Medlem
50.000,00   
I alt 293.725,94  

Søren Kusk

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste 42.270,94  
Udvalgsvederlag 61.763,85 BU
KL's Kultur -, Erhverv -,og Planudvalget
- Medlem 
15.360,64  
KL's Kultur -, Erhverv -,og Planudvalget
- Mødediæter
7.262,92  
Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen
- Medlem
74.415,42  
I alt 298.011,24  

 


Peter Lindholt

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste 102.869,22  
Udvalgsvederlag 115.921,98 BL
Børn- og 
Ungeudvalg
Nordværk I/S
- Medlem
6.600,00  
I alt 322.328,67  

Lisbeth Lauritsen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste 88.253,24  
Udvalgsvederlag 123.527,70 BL - BU
Tillægsvederlag  15.497,73  
Nordværk I/S
- Formand
168.999,96  
FGU Aalborg 
- Formand
21.879,55  
I alt 515.095,65  

Jes Lunde

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag  898.321,71  

KL's Sundheds- og Ældreudvalg
- Medlem

15.360,64  

I alt

913.682,35   

 


Lasse Puertas Navarro Olsen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Udvalgsvederlag 123.527,70 JV - BU
Tillægsvederlag  15.497,73  
Nordværk I/S
- Medlem 
3.520,00  
I alt 239.482,90  

 


Rikke Pedersen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  61.763,85 SUN
I alt 181.962,09  

 


Evald Lange Rise

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47  
Tabt arbejdsfortjeneste 30.377,48  
Udvalgsvederlag 61.763,85 SUN
Tillægsvederlag  15.497,73  
NOVI Ejendomsfond
- Medlem
116.363,00  
I alt 320.939,53  

Mikael Simonsen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag 120.198,24   
Udvalgsvederlag 123.527,70 BU - KM
I alt 243.725,94  

Kristoffer Storm

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 898.321,71  
I alt 898.321,71  

 


Rosa Sulaiman

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag 120.198,24   
Udvalgsvederlag 61.763,85 JV
I alt 181.962,09  

 


Sofie Therese Svendsen 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  61.763,85 JV
Aalborg Forsyning A/S
- Medlem 
52.500,00  
I alt 234.462,09  

 


Jan Nymark Rose Thaysen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag  898.321,71  
I alt 898.321,71  

 


Morten Thiessen

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Borgmester-, rådmands-, viceborgmestervederlag 898.321,71  
KL's Børne - og Undervisningudvalget
- Medlem
53.236,61  
I alt  951.558,32   

 


Torben Froberg Poulsen 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,25  
Udvalgsvederlag  115.921,98 SUN
SOM i perioden 
05.02.2022 til 
28.11.2022
Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder 10.344,98  
Tillægsvederlag 15.497,73  
Nordværk I/S
- Medlem 
6.600,00  
I alt  268.562,94  

 


Maja Torp

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,25  
Udvalgsvederlag  76.975,28 JV SOM fra 01.01.2022 
- 14.02.2022 + 
29.11.2022 - 
31.12.2022
Børn- og 
Ungeudvalg fra 
01.01.2022 - 
14.02.2022
Børn- og Ungeudvalg, stedfortræder 20.689,96  
NOVI Ejendomsfond
- Medlem
38.798,00  
I alt 256.661,49  

 

Jane Østergaard 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  120.198,24  
Udvalgsvederlag  123.527,70 BL - SUN
Aalborg Forsyning A/S
- Medlem
52.500,00  
I alt  296.225,94  

Anna Aaen 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast reduceret vederlag  96.937,47 Indtrådt i byråd 01.02.2021
Udvalgsvederlag 123.527,70 BL - SUN
Tabt arbejdsfortjeneste  113.087,92  
Tillægsvederlag  15.497,73  
I alt 349.050,82  

 


Stedfortrædere i 2022

Marlene Andersen 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  11.753,78  
Udvalgsvederlag  12.079,84 BLU - SUN
I alt 23.833,62 25.04.22 - 29.05.22

 


Ole Risager 

Vederlag

Vederlag Beløb Bemærkning
Fast vederlag  14.286,32  
Udvalgsvederlag  7.341,32 SOM
I alt 21.627,64 21.10.22 - 02.12.22

 


Ordforklaring

Forkortelser

KM= Klima- og Miljøudvalget
SOM= Senior- og Omsorgsudvalget 
BU= Børne- og Undervisningsudvalget
BL= By- og Landskabsudvalget
SUN= Sundheds- og Kulturudvalget 
JV= Job- og Velfærdsudvalget 


Ældre oversigter

Vil du vide, hvad byrådets medlemmer tidligere har modtaget i vederlag, så kontakt Byrådssekretariatet.

 


 


Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje