Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Personalepolitik

Personalepolitik

  • Titel: Personalepolitik
  • Opdateret: August 2018

Formål

I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser og god opgaveløsning, så medarbejdere og ledere sammen kan skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med flere.

Aalborg Kommune skaber gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsningen, motivation, arbejdsglæde og trivsel for alle ansatte. Personalepolitikken beskriver dette samt hvordan vi løser opgaverne.

Personalepolitikken uddybes nærmere gennem delpolitikkerne, forvaltningernes værdigrundlag og arbejdspladsernes egne drøftelser.

Samtidig beskriver politikken, hvordan vi ser en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Det er hver enkelt af os, der i fælleskab med andre får det til at ske i vores hverdag.

Personalepolitikken bygger på principperne i social kapital – som er samarbejde, tillid og retfærdighed. Åbenhed, tillid og dialog skal kendetegne arbejdet og alle de relationer, vi indgår i.

Personalepolitikkens 4 principper udfoldes yderligere gennem seks delpolitikker med områder, vi skal have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes under hensyntagen til den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.


De 4 principper

Helheder og sammenhænge

Vi arbejder og tænker i helheder og sammenhænge i løsning af kerneopgaven.

Vi har de bedste forudsætninger for at lykkes med vores arbejdsopgaver, når vi arbejder og tænker i helheder og sammenhænge:

  • Vi ser vores arbejdsopgaver og kerneopgaver i en større sammenhæng (på tværs i kommunen).
  • Vi inddrager og involverer borgere og relevante aktører.
  • Vi finder løsninger med blik for det store perspektiv (samfundsmæssigt). 
  • Vi arbejder i og for fællesskaber – såvel indadtil som udadtil.

Det skal give mening

Vores handlinger skal give mening for medarbejdere, borgerne og for vores samarbejdsparter. Det handler ikke kun om at gøre det rigtigt, men også om at gøre det rigtige.

Vi skaber mening ved at:

  • Vi har et klart formål og mål for vores arbejde.
  • Vi kan forklare vores handlinger.
  • Vi afstemmer forventninger, og derved har vi en tydelig rolle og opgavefordeling.
  • Vi undrer os bevidst og stiller spørgsmål ved ”vi plejer”.

Inddragelse og tværfaglighed

I Aalborg Kommune er vi alle ansvarlige for at gøre vores arbejde så godt som muligt. Samarbejde og tværfaglighed er vigtige forudsætninger for høj faglighed og god opgaveløsning:

  • Vi tager ansvar for, at de rigtige ressourcer bringes i spil på tværs af fagligheder og arbejdspladser.
  • Vi deler viden og samarbejder på tværs af fagområder og forvaltninger.
  • Vi er nysgerrige på hinandens holdninger, fagligheder og forståelser, og ser mulighederne i andres perspektiver.
  • Vi ser styrkelse af fagligheden og løbende kompetenceudvikling som en forudsætning for at kunne se og agere i det tværgående samarbejde.
  • Vi skaber udvikling og forandringer gennem inddragende processer.

Vi er gensidigt fleksible

I en omskiftelig verden med øget kompleksitet og foranderlighed, hvor der løbende opstår nye krav og forventninger, er der behov for, at vi både oplever og udviser fleksibilitet.

  • Vi er parate til at arbejde med nye opgaver, arbejdsmetoder og roller.
    Vi arbejder for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.
    Vi ser forskellighed og mangfoldighed som en styrke i forhold til køn, alder, etnicitet, funktionsnedsættelser (handicap) med mere.
    Vi respekterer og tager hensyn til skiftende livsomstændigheder.

6 delpolitikker understøtter personalepolitikken

Delpolitik om Forandringer

Delpolitik om Kompetenceudvikling

Delpolitik om Mangfoldighed

Delpolitik om Arbejdsmiljø

Delpolitik om Sundhed

Delpolitik om Løndannelse

Kontakt

HR og arbejdsmiljø

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang