Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Delpolitik om Arbejdsmiljø

Delpolitik om Arbejdsmiljø

Titel: Delpolitik om Arbejdsmiljø

Vedtaget: 13. december 2019 af HovedMEDDelpolitik om arbejdsmiljø bygger på principperne i Social kapital og personalepolitikken.

Alle arbejdspladser skal skabe et godt arbejdsmiljø gennem gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsning for alle medarbejdere. Det gode arbejdsmiljø og den høje trivsel er med til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi skaber arbejdspladser med godt arbejdsmiljø og høj trivsel, med udgangspunkt i klart definerede arbejdsopgaver, klare mål og succeskriterier for arbejdet. Herigennem sætter vi rammerne for at alle medarbejdere kan mestre deres arbejdsopgaver, og at der er balance mellem krav og ressourcer.

I Aalborg Kommune skal alle opleve at de er en del af et arbejdsfællesskab, der består af en gruppe ansatte, der sammen har en fælles forståelse af kerneopgaven og er afhængige af hinanden for at lykkes med deres arbejdsopgaver.

Vi styrker udvikling af arbejdsmiljøet ved at udvide forståelsen af social kapital til også at indeholde et særligt fokus på arbejdsfællesskaber, da stærke arbejdsfællesskaber løfter kvaliteten i opgaveløsningen og trivslen.

Vi fremmer den systematiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsfællesskaberne, gennem engagement, faglighed og medejerskab kan udvikle opgaveløsningen.


Arbejdsfællesskaber

Arbejdsfællesskaber er nøglen til at sikre, at arbejdspladser ikke alene har høj trivsel, men også arbejder med mening, tværfaglighed og vidensdeling i opgaveløsning.

Vi udvikler stærke arbejdsfællesskaber og gode kollegiale relationer, hvor omgangstonen er opbyggende og anerkendende.

 • Vi har balance mellem krav, muligheder, rammer og forventninger i opgave-løsningen.
 • Vi er fælles om at styrke de ansattes sundhed og trivsel, så den enkeltes kompetencer udvikles og udfoldes til at kunne mestre dagligdagsudfordringer, forebygge stress og derved bidrage til arbejdsfællesskabet. Vi holder fast i dette fokus – særligt under forandringer.
 • Vi styrker forpligtende arbejdsfællesskaber gennem involvering på arbejdspladser, i MED organisationen og en proaktiv planlægning og rammesætning af forandringsprocesser.

Sammenhæng med Personalepolitikken

Med Aalborg Kommunes Personalepolitik sætter vi rammen for, at vi vil have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Personalepolitikken bygger på de 4 principper:

 • Helheder og sammenhænge
 • Det skal give mening
 • Inddragelse og tværfaglighed
 • Gensidig fleksibilitet

Gennem seks delpolitikker udfoldes de 4 principper yderligere med områder, vi skal have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes under hensyntagen til den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.


Systematisk tilgang

Vi forebygger belastninger og risici i arbejdsmiljøet med en systematisk tilgang, hvor der er fastlagte procedurer for, hvordan vi identificerer, håndterer og følger op.

Vi har en nul-tolerance over for mobning, chikane og andre typer krænkende handlinger og fysisk og psykisk vold mod ansatte.

 • Vi udarbejder arbejdsmiljøhandleplaner, der har klare og meningsfulde mål på alle organisatoriske niveauer
 • Ledelsen sikrer et strategisk overblik over arbejdsmiljøets tilstand og handler derefter.
 • Arbejdsmiljøindsatser skal motivere til forandringer ved at være klare, enkle og give overblik.
 • Der skal være fokus på evaluering, opfølgning og videndeling af gennemførte indsatser.

Engagement, faglighed og medejerskab

Arbejdsmiljøindsatsen skal være nærværende og give mening både på arbejdspladsen og i organisationen. Herudover skal arbejdsmiljøarbejdet være lige til og enkelt for at skabe klare og holdbare løsninger.

 • Vi er nysgerrige på at dele viden, ideer og udveksle erfaringer om arbejdsmiljø og trivsel – både lokalt og organisatorisk.
 • Vi kompetenceudvikler MED-/arbejdsmiljøorganisationen til at arbejde fremmende og innovativt.
 • Vi skaber medejerskab for udvikling af arbejdspladsens opgaveløsning gennem inddragelse.
 • Vi tager ansvar for udviklingen af arbejdsmiljøet, både eget, lokalt og organisatorisk.

Kontakt

HR og arbejdsmiljø

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang