Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Delpolitik om Forandringer

Delpolitik om Forandringer

Forandringer er en nødvendig del af vores hverdag. Den måde, vi arbejder på i dag, kan se helt anderledes ud i morgen. Det skal vi være åbne for og åbne om, så vi sikrer tilliden til vores arbejde – helt fra den enkelte ansatte, gennem MED-systemet, ledelsen og ud til borgeren.

Af samme grund skal vi have en fælles forståelse af, hvordan vi håndterer de forandringer, som kommer. I Aalborg Kommune er vi nemlig sammen om at arbejde med forandringer på alle organisatoriske niveauer.


Sammenhæng med Personalepolitikken

Med Aalborg Kommunes Personalepolitik sætter vi rammen for, at vi vil have gode og attraktive arbejds-pladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Personalepolitikken bygger på de 4 principper:

 • Helheder og sammenhænge
 • Det skal give mening
 • Inddragelse og tværfaglighed
 • Gensidig fleksibilitet

Gennem seks delpolitikker udfoldes de 4 principper yderligere med områder, vi vil have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes gennem den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

Ud over sammenhængen til personalepolitikken, skal delpolitikkerne ses i sammenhæng med kommunens ledelsespolitik, og båd ledere og medarbejdere har en fælles forpligtigelse til, at vi lykkes med at få del-politikkerne til at virke i praksis.

Delpolitik om forandringer

Forandringer kan være svære at håndtere. Både for organisationer og mennesker. Derfor er det vigtigste at skabe mening om og tillid til forandringen. Både for dem, forandringen skal gavne, og for dem, der skal sørge for den gode forandring. 

I Aalborg Kommune er forandringer en nødvendig del af vores hverdag. Den måde, vi arbejder på i dag, kan se helt anderledes ud i morgen. Det skal vi være åbne for og åbne om, så vi sikrer tilliden til vores arbejde – helt fra den enkelte medarbejder, gennem MED-systemet, ledelsen og ud til borgeren. Af samme grund skal vi have en fælles forståelse af, hvordan vi håndterer de forandringer, som kommer.

I Aalborg Kommune er vi nemlig sammen om at arbejde med forandringer på alle organisatoriske niveauer.


Delpolitik om Forandringer

Forandringer kan være svære at håndtere. Både for organisationer og mennesker. Derfor er det vigtigste at skabe mening om og tillid til forandringen. Både for dem, forandringen skal gavne, og for dem, der skal sørge for den gode forandring. 

I Aalborg Kommune er forandringer en nødvendig del af vores hverdag. Den måde, vi arbejder på i dag, kan se helt anderledes ud i morgen. Det skal vi være åbne for og åbne om, så vi sikrer tilliden til vores arbejde – helt fra den enkelte medarbejder, gennem MED-systemet, ledelsen og ud til borgeren. Af samme grund skal vi have en fælles forståelse af, hvordan vi håndterer de forandringer, som kommer.

I Aalborg Kommune er vi nemlig sammen om at arbejde med forandringer på alle organisatoriske niveauer.


Sammen om forandringer

Alle forandringer – store som små – begynder med at kunne forklare formålet med forandringen, dernæst med at involvere dem, det handler om. Tidlig involvering og gennemsigtighed i processen skaber grundlaget for tryghed og fælles ejerskab til forandringen.

 


Den gode forandring

Der findes ikke én model for forandringer, som passer alle i alle situationer. Men når vi har en fælles forståelse og tilgang til forandringerne, ved vi, hvad vi kan forvente af hinanden.

For at understøtte den forståelse er der udarbejdet 4 principper, som skal hjælpe os til at arbejde inden for samme ramme med den gode forandring.

 


Fire principper for den gode forandring

Vi ved hvorfor

Det skal give mening, og der skal være et tydeligt mål med forandringen. Det kan lyde let, men viser sig ofte svært i praksis. Når det er tydeligt, hvorfor vi skal forandre, bliver vi trygge i opgaven. Desuden bliver det lettere at samarbejde og føle ejerskab for processen og beslutningerne. 

Vi ved hvem

Ingen står alene med forandringer - dem er vi sammen om at lykkes med. Derfor er det vigtigt, at de, som skal være en del af forandringen, bliver inddraget så tidligt og konstruktivt som muligt. Når de rette folk arbejder sammen, tager vi de bedste beslutninger.

Vi ved hvad og hvordan

Vi vil lykkes med vores forandringer, og derfor sørger vi for altid at afstemme forventninger, når vi går i gang. Det er vigtigt, at det står klart, hvad det kan og hvad det ikke kan lade sig gøre at få indflydelse på, så vi får den bedste effekt af forandringen.

Vi har en plan for, hvad der skal forandres, for hvordan forandringen kommer til at foregå, og vi justerer vores plan, når mål og vilkår ændrer sig.

Vi kommunikerer

Vi kommunikerer både før, under og efter forandringen. Vi fortæller, hvis der sker ændringer, og vi giver plads til udfordringer og konstruktive input.

Jo flere, der kender til forandringen og dens processer, jo lettere bliver den at gennemføre, og jo mere sandsynligt er det, at vi tager de bedste beslutninger sammen.

 


Den gode forandring begynder her

 • Hvorfor vil vi gennemføre forandringen? (formålet med forandringen)
 • Hvilken effekt skal den skabe for hvem og hvornår?
 • Hvordan er forandringen anderledes, end det vi gør nu?
 • Hvordan hænger den sammen med organisationens øvrige relevante strategier?
 • Hvem skal involveres og hvordan?
 • Hvad er rammerne – hvad er ikke til forhandling, og hvad skal vi drøfte, afprøve og blive klogere på?
 • Hvordan skal forandringen konkret ske? Hvornår gør vi hvad?

Vil du vide mere

Principperne om planlægning og gennemførelse af gode forandringer uddybes i følgende materialer:

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Skriv til os

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang