Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Delpolitik om Mangfoldighed

Delpolitik om Mangfoldighed

Titel: Delpolitik om Mangfoldighed

Vedtaget: 13. december 2019 af HovedMEDAalborg Kommune vil være en mangfoldig virksomhed, hvor medarbejderskaren afspejler kommunens indbyggersammensætning. Vi benytter de forskellige kompetencer og kulturer, en mangfoldigt sammenbragt medarbejderskare bidrager med.

Vi vil behandle alle ligeværdigt uanset køn, etnisk oprindelse, handicap, livssituation og alder.


Sådan understøtter vi mangfoldighed

Vi arbejder med mangfoldighed i forbindelse med rekruttering, under ansættelsen og ved den planlagte afslutning på ansættelsen af medarbejdere og ledere. For at understøtte arbejdet, er der udarbejdet principper, som skal hjælpe os med at fremme mangfoldigheden.


Sammenhæng med Personalepolitikken

Med Aalborg Kommunes Personalepolitik sætter vi rammen for, at vi vil have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Personalepolitikken bygger på de 4 principper:

  • Helheder og sammenhænge
  • Det skal give mening
  • Inddragelse og tværfaglighed
  • Gensidig fleksibilitet

Gennem seks delpolitikker udfoldes de 4 principper yderligere med områder, vi skal have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes under hensyntagen til den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

Ud over sammenhængen til personalepolitikken, skal delpolitikkerne ses i sammenhæng med kommunens ledelsespolitik, og båd ledere og medarbejdere har en fælles forpligtigelse til, at vi lykkes med at få delpolitikkerne til at virke i praksis.


Delpolitik om Mangfoldighed

Delpolitik om Mangfoldighed refererer særligt til Personalepolitikkens principper om Gensidig fleksibilitet samt Helheder og sammenhænge. 

Vi behandler alle ligeværdigt, uanset alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager.

Vi er en mangfoldig virksomhed. Vi vil afspejle det omkringliggende samfund, og benytte de forskellige kompetencer og kulturer, en mangfoldigt sammenbragt medarbejderskare kan bidrage med.

Vi praktiserer gensidig respekt og ligeværd i vores relationer til hinanden. Det fremmer gode arbejdspladser, god opgaveløsning og gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med flere.

Vi understøtter helhedstænkning og bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgaver endnu bedre. Mangfoldighed er et mål, som vi prioriterer over for de borgere, som vi løser opgaver for og sammen med. Med andre ord respekterer vi, at der findes mere end én måde at løse en opgave på.


Livsomstændigheder

Vi respekterer og tager hensyn til forskellige livsomstændigheder, så alle ansatte har mulighed for at kunne tilpasse sit arbejdsliv til de udfordringer og de livsfaser, vi alle møder gennem en arbejdskarriere. Vi hjælper hinanden, når der er behov for det, og tager fælles ansvar for at løse opgaverne.

Vi ser en sund balance mellem et indholdsrigt arbejdsliv og et familie- og fritidsliv som et aktiv. Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til begge dele. Vi vil i fællesskab tilpasse arbejdsvilkår til den enkeltes behov i forskellige livsomstændigheder og hermed balancere mellem individuelle hensyn og arbejdspladsens daglige drift og trivsel.


Rekruttering

Det er en mangfoldig borgergruppe, der er bosat i Aalborg Kommune, det skal også afspejles i en mangfoldig medarbejderskare. Vi arbejder aktivt med at fremme mangfoldighed når vi rekrutterer nye medarbejdere og ledere.

For at sikre en alsidig og systematisk ansættelsesproces, vil vi videreudvikle redskaber, der kan hjælpe ledere og ansættelsesudvalg til at holde fokus på mangfoldighed og derved skabe et rigtigt match mellem arbejdsplads og ansøgere.


Køn og ligestilling

Vi arbejder fortsat for at udligne en skæv kønsfordeling på arbejdspladserne, blandt andet gennem rekrutteringsprocessen. Vi vil især have fokus på fagområder, hvor et enkelt køn er særligt dominerende – også i ledergrupper. 

Vi understøtter, at medarbejderne kender deres rettigheder og benytter sig af de mange forskellige muligheder for at drage omsorg for deres børn. Mænd skal, i endnu højere grad, udnytte deres ret til barsel med fuld løn. At afholde ”barnets sygedage” skal fordeles ligeligt mellem kønnene.


Etnicitet og integration

Aalborg Byråd har som mål, at andelen af ikke vestlige indvandrere ansat i Aalborg Kommune, svarer til fordelingen i befolkningen i kommunen. Vi understøtter denne målsætning gennem rekrutteringsprocessen.

 Aalborg Kommune vil medvirke til at skabe større åbenhed og tolerance i forhold til kulturforskelle på arbejdspladserne, idet samspil mellem forskellige perspektiver, erfaringer og kvalifikationer, skaber udvikling og dynamik.


Handicap

Arbejdslivet er for de fleste mennesker en vigtig del af deres liv. Det er væsentligt for samfundet, at så mange borgere som muligt får lejlighed til at bidrage på arbejdsmarkedet med deres kompetencer og viden.

Mennesker med handicap skal i videst muligt omfang kunne deltage i det almindelige arbejdsliv på lige vilkår med andre. Det vil Aalborg Kommune være rollemodel for, blandt andet gennem rekrutteringsprocessen.

Vi arbejder derfor fortsat med fysisk indretning af arbejdspladserne, med nødvendig informationsindsats og med at anvende de muligheder der findes, inden for eksempelvis sociale kapitler i overenskomsterne, beskæftigelseslovgivningen, og i reglerne om kompensation til mennesker med handicap i erhverv.


Hvis du vil vide mere

Til inspiration og uddybning af Delpolitik om Mangfoldighed henvises til følgende værktøjer:

Læs Kønsligestillingspolitikken
Læs Handicappolitikken
Læs Integrationsstrategien

Kontakt

Økonomi og Erhverv

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang