Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Genoptræning for dig over 18 år

Genoptræning for dig over 18 år

Er du over 18 år og har du brug for genoptræning? Brug guiden herunder og klik dig frem til det tilbud, der bedst matcher din situation.

Har du været på sygehus?

Har du fået en genoptræningsplan?
Hvad har du brug for hjælp til?

Sådan gør du

Udskrivningsdag = Dag 0

Den dag du bliver udskrevet fra sygehus tæller som dag 0 i forhold til, hvornår du skal vælge leverandør af genoptræning.

Udskrivningsdag = Dag 0

Den dag du bliver udskrevet fra sygehus tæller som dag 0 i forhold til, hvornår du skal vælge leverandør af genoptræning.

Dag 1 + 2

Du skal vælge leverandør af genoptræning indenfor 2 kalenderdage fra udskrivningsdagen.

Benyt selvbetjeningslinket nedenfor til at vælge leverandør.

 

Dag 1 + 2

Du skal vælge leverandør af genoptræning indenfor 2 kalenderdage fra udskrivningsdagen.

Benyt selvbetjeningslinket nedenfor til at vælge leverandør.

 

Efter 2 kalenderdage

Hvis du ikke selv har valg leverandør af genoptræning indenfor 2 kalenderdage, overgår du automatisk til Aalborg Genoptræning.

Læs mere om Aalborg Genoptræning

Efter 2 kalenderdage

Hvis du ikke selv har valg leverandør af genoptræning indenfor 2 kalenderdage, overgår du automatisk til Aalborg Genoptræning.

Læs mere om Aalborg Genoptræning

Vælg leverandør af genoptræning

Hvis du har fået et brev med frit valg af leverandør, kan du vælge mellem Aalborg Genoptræning eller genoptræning ved en leverandør, som er godkendt af Aalborg Kommune.

Du skal vælge indenfor 2 kalenderdage fra udskrivningstidspunktet, ellers mister du retten til frit valg.
Herefter overgår du automatisk til Aalborg Genoptræning.

Du kan også vælge genoptræning i en anden kommune end Aalborg, hvis den anden kommune har kapacitet. Hvis du ønsker en anden kommune, skal du kontakte Visitation Genoptræningsplaner.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Visitation Genoptræningsplaner

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 10

Skriv til os

Telefontider

'GOP' bruges som forkortelse for sygehusets 'genoptræningsplan'.

Måske du også er interesseret i

Du kan få tilbudt genoptræning ved Aalborg Genoptræning, hvis du har været på sygehus og har fået en genoptræningsplan.

Brev i e-boks

Du modtager et brev i e-boks, når Aalborg Kommune har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset.

Brev i e-boks

Du modtager et brev i e-boks, når Aalborg Kommune har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset.

Vi kontakter dig

Du bliver kontaktet af Aalborg Genoptræning, så vi kan aftale dato, tid og sted for din individuelle samtale.
Du bliver tilbudt en træningstid inden for 7 kalenderdage. 

Vi kontakter dig

Du bliver kontaktet af Aalborg Genoptræning, så vi kan aftale dato, tid og sted for din individuelle samtale.
Du bliver tilbudt en træningstid inden for 7 kalenderdage. 

Kørsel

Hvis du ikke kan transportere dig selv til genoptræningen, kan du søge om kørsel. 
Kontakt Visitationen Genoptræningsplaner vedrørende kørsel på telefon 99 82 34 10 klokken 9.00-13.00.

Vær opmærksom på, at der går 3 dage fra bestilling til opstart af kørslen.  
Hvis du ikke får brug for kørslen, skal du hurtigst muligt afbestille den ved Kørselskontoret på telefon 99 31 19 80.

Kørsel

Hvis du ikke kan transportere dig selv til genoptræningen, kan du søge om kørsel. 
Kontakt Visitationen Genoptræningsplaner vedrørende kørsel på telefon 99 82 34 10 klokken 9.00-13.00.

Vær opmærksom på, at der går 3 dage fra bestilling til opstart af kørslen.  
Hvis du ikke får brug for kørslen, skal du hurtigst muligt afbestille den ved Kørselskontoret på telefon 99 31 19 80.

Individuel samtale

Din genoptræning starter med en individuel samtale, undersøgelse og vurdering af en ergo- eller fysioterapeut.
Pårørende er velkomne til at deltage til samtalen. Sammen finder vi ud af, hvilken genoptræning, der passer til dig og dine udfordringer.
Efter samtalen får du tilbudt enten individuelt tilpasset træning eller et holdforløb. 

Individuel samtale

Din genoptræning starter med en individuel samtale, undersøgelse og vurdering af en ergo- eller fysioterapeut.
Pårørende er velkomne til at deltage til samtalen. Sammen finder vi ud af, hvilken genoptræning, der passer til dig og dine udfordringer.
Efter samtalen får du tilbudt enten individuelt tilpasset træning eller et holdforløb. 

Adresser

Genoptræningen foregår i et træningscenter eller i dit nærmiljø.

Se adresser og praktisk information om træningscentre

Adresser

Genoptræningen foregår i et træningscenter eller i dit nærmiljø.

Se adresser og praktisk information om træningscentre

Træning og afbud

Når du kommer til træning, er det en fordel at have tøj på, som du kan bevæge dig i. 

Der er mulighed for at klæde om i alle træningscentre, og enkelte steder er der også mulighed for bad. 
Vis hensyn ved at undgå brug af parfume og spray i omklædningsrummet.   

Medbring til træning

 • Træningssko.
 • Et lille håndklæde.
 • Vandflaske.

Afbud

Hvis du får brug for at melde afbud, skal du ringe til Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85.

Træning og afbud

Når du kommer til træning, er det en fordel at have tøj på, som du kan bevæge dig i. 

Der er mulighed for at klæde om i alle træningscentre, og enkelte steder er der også mulighed for bad. 
Vis hensyn ved at undgå brug af parfume og spray i omklædningsrummet.   

Medbring til træning

 • Træningssko.
 • Et lille håndklæde.
 • Vandflaske.

Afbud

Hvis du får brug for at melde afbud, skal du ringe til Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85.

Hvorfor har du brug for genoptræning?

Genoptræning

Vederlagsfri fys i kommunalt regi

Det er den praktiserende læge, der vurderer, om du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for vederlagsfri fysioterapi. Når det er tilfældet, laver  lægen en henvisning med diagnose eller kriterier, og du vil så kunne få træning hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning. Træningens mål fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeut og borger.

Træningen kan foregå i eget hjem eller ved Aalborg Genoptræning. 

Vederlagsfri fysioterapi er en helhedsorienteret indsats, der beror på en individuel faglig vurdering, som danner grundlag for indsatsen samt mængden af behandling og træning.

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er borgere, der:

 • Bor på plejehjem.
 • Er tilknyttet et bo- eller dagtilbud for handicappede.
 • Er i et genoptræningsforløb på grund af en kompleks erhvervet hjerneskade.
 • ikke kan benytte et tilbud i praksis for eksempel fordi kørestol med lift eller andet specialudstyr er nødvendig.

Der er mulighed for at koordinere tilbuddet med andre træningstilbud såsom §86 eller §140. Dog må der ikke foregå dublerende behandling efter flere paragraffer.

Kontakt

Aalborg Genoptræning

Ring til os

99 31 49 85

Om åbningstid

Åbent for træning

Åbningstider*

Telefontider

Det med småt

Aalborg Genoptræning er kommunal leverandør af genoptræning.

Måske du også er interesseret i

Hvad har du brug for hjælp til?

Er du over 18, kan du søge om genoptræning, hvis du er svækket efter sygdom. Det er kommunen, der vurderer, om du er i målgruppen.

Målgruppe

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

 

Målgruppe

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

 

Varighed

Forløbets varighed kan variere afhængig af indsatsen og din situation

Varighed

Forløbets varighed kan variere afhængig af indsatsen og din situation

Det træner vi

Et genoptræningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

 

Det træner vi

Et genoptræningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

 

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Medbring

Husk træningstøj og sko

Medbring

Husk træningstøj og sko

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

Der er en sagsbehandlingsfrist på 3 dage, fra vi modtager din ansøgning om genoptræning.

Er du over 18 og har særlige udfordringer, kan du søge om vedligeholdende træning for at kunne klare hverdagen.

Vedligeholdelsestræning

Du kan få tilbud om vedligeholdelsestræning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har et særligt behov for det. Tilbuddet skal bidrage til, at du vedligeholder eller forbedrer din funktionsevne, og derved fjerner eller forebygger eventuelt behov for hjemmehjælp.

Indhold i træningsforløb

Et vedligeholdende træningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i de aktiviteter, du har svært ved at klare i hverdagen. Træningen kan derfor omfatte mange forskellige elementer, som for eksempel træning i

 • Af-/påklædning
 • Selv varetage personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Træning i sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

Der er en sagsbehandlingsfrist på 7 dage, fra vi modtager din ansøgning om vedligeholdende træning.

Vi kan tilbyde...

Du er vant til at kunne klare det hele selv, men pludselig bliver det hele lidt sværere. Så er det måske tid til bede om hjælp, og vi står klar til at finde ud af, om vi kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv igen eller hvad du skal have hjælp til.

Kontakt os

Skriv eller ring til Kontaktcentret, og så tager vi en snak om, hvad der er svært og hvordan vi kan hjælpe. Nogle gange kan vi hurtigt afgøre, om det er en ide at sætte et rehabiliteringsforløb igang eller ej, og andre gange har vi behov for at tale lidt mere med dig, inden vi finder en løsning. Det gør vi oftest ved at besøge dig.

Se kontakt-info på Kontaktcentret nederst på siden. 

Kontakt os

Skriv eller ring til Kontaktcentret, og så tager vi en snak om, hvad der er svært og hvordan vi kan hjælpe. Nogle gange kan vi hurtigt afgøre, om det er en ide at sætte et rehabiliteringsforløb igang eller ej, og andre gange har vi behov for at tale lidt mere med dig, inden vi finder en løsning. Det gør vi oftest ved at besøge dig.

Se kontakt-info på Kontaktcentret nederst på siden. 

Vi besøger dig

Vi kommer på besøg hjemme hos dig og sammen skræddersyer vi et rehabiliteringsforløb til dig. Der er mulighed for forskellige indsatser i forløbet. 

Rehabiliteringsforløbet har det overordnede formål, at du igen bliver i stand til at varetage hverdagens gøremål. Forløbet tilrettelægges med fokus på dine behov og ønsker, og med udgangspunkt i den hjælp, du har søgt om.

Målet er at finde frem til, hvad du kan gøre selv, hvad du måske kan blive i stand til igen, og hvad du har brug for hjælp til.

 

Vi besøger dig

Vi kommer på besøg hjemme hos dig og sammen skræddersyer vi et rehabiliteringsforløb til dig. Der er mulighed for forskellige indsatser i forløbet. 

Rehabiliteringsforløbet har det overordnede formål, at du igen bliver i stand til at varetage hverdagens gøremål. Forløbet tilrettelægges med fokus på dine behov og ønsker, og med udgangspunkt i den hjælp, du har søgt om.

Målet er at finde frem til, hvad du kan gøre selv, hvad du måske kan blive i stand til igen, og hvad du har brug for hjælp til.

 

Vi afklarer dine behov

Hvert rehabiliteringsforløb er individuelt og tager altid udgangspunkt i din situation og dine behov. Nogle kan have behov for flere indsatser for at kunne nå målet - og andre kan have behov for en enkelt eller få indsatser. 

Nogle af de indsatser, som eventuelt kan komme på tale er: 

 • Træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut
 • Hjælp, støtte og vejledning fra sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent 
 • Socialpædagogisk støtte og vejledning
 • Kompenserende hjælp til personlig pleje og/eller nødvendige praktiske opgaver 
 • Afprøvning af hjælpemidler

Vi afklarer dine behov

Hvert rehabiliteringsforløb er individuelt og tager altid udgangspunkt i din situation og dine behov. Nogle kan have behov for flere indsatser for at kunne nå målet - og andre kan have behov for en enkelt eller få indsatser. 

Nogle af de indsatser, som eventuelt kan komme på tale er: 

 • Træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut
 • Hjælp, støtte og vejledning fra sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent 
 • Socialpædagogisk støtte og vejledning
 • Kompenserende hjælp til personlig pleje og/eller nødvendige praktiske opgaver 
 • Afprøvning af hjælpemidler

Vi starter op

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger.
 
Det kan i nogle tilfælde være muligt at få kompenserende hjælp til pleje og praktiske opgaver samt stillet hjælpemidler til rådighed under rehabiliteringsforløbet. Det får du, så du bedre kan koncentrere dig om at nå de mål, vi sammen har sat. Det betyder også, at hjælpen vil blive justeret i takt med, at du kommer tættere på målet.
 
Når du har gennemført rehabiliteringsforløbet, vil vi vurdere dit eventuelle behov hjælp. 

 

Vi starter op

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger.
 
Det kan i nogle tilfælde være muligt at få kompenserende hjælp til pleje og praktiske opgaver samt stillet hjælpemidler til rådighed under rehabiliteringsforløbet. Det får du, så du bedre kan koncentrere dig om at nå de mål, vi sammen har sat. Det betyder også, at hjælpen vil blive justeret i takt med, at du kommer tættere på målet.
 
Når du har gennemført rehabiliteringsforløbet, vil vi vurdere dit eventuelle behov hjælp. 

 

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Kom på et intensivt forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted og få hjælp til at blive uafhængig af hjælp fra andre.

Godt at vide om forløb i Ulsted

Målgruppe

Ønsker du et forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage hjemmehjælp
 • modtager ikke hjemmehjælp, men mærker tilbagegang i, hvad du selv kan klare
 • have lyst til at klare dig selv

Målgruppe

Ønsker du et forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage hjemmehjælp
 • modtager ikke hjemmehjælp, men mærker tilbagegang i, hvad du selv kan klare
 • have lyst til at klare dig selv

Ansøg

Kontakt Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, hvis du ønsker at ansøge om et forløb. 

Ansøg

Kontakt Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, hvis du ønsker at ansøge om et forløb. 

Varighed

Forløbet har forskellig varighed afhængig af om du tilbydes en døgnplads eller en dagplads. 

Varighed

Forløbet har forskellig varighed afhængig af om du tilbydes en døgnplads eller en dagplads. 

Tilbuddet

Du skal være indstillet på, at ændring af vaner vil være i fokus, både i forhold til motion og kost. Derfor vil der også være fokus på din mentale sundhed. Alt sammen for at du, når du er hjemme igen, kan holde ved de tiltag, vi sammen sætter i gang.

Centret har 6 døgnpladser, hvor du kan bo fra mandag til fredag og 16 dagpladser, hvor du kommer på højskolen to dage om ugen.

Tilbuddet

Du skal være indstillet på, at ændring af vaner vil være i fokus, både i forhold til motion og kost. Derfor vil der også være fokus på din mentale sundhed. Alt sammen for at du, når du er hjemme igen, kan holde ved de tiltag, vi sammen sætter i gang.

Centret har 6 døgnpladser, hvor du kan bo fra mandag til fredag og 16 dagpladser, hvor du kommer på højskolen to dage om ugen.

Sådan bor vi

Sådan bor vi

Medbring

Medbring

Kontakt

Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted

Ulstedparken 13, Ulsted 9370 Hals

Ring til os

25 20 54 27

Måske er du også interesseret i

Ansøg om ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, hvis du har brug for hjælp til at komme dig efter et længerevarende ophold på sygehus.

Godt at vide om dit ophold i Mou

Målgruppe

Ønsker du et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage kommunal hjælp eller være på vej til det
 • ikke have haft en senhjerneskade.

Målgruppe

Ønsker du et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage kommunal hjælp eller være på vej til det
 • ikke have haft en senhjerneskade.

Ansøg

Kontakt Rehabiliteringscenter Aalborg, hvis du ønsker at ansøge om et ophold i Mou. 

Ansøg

Kontakt Rehabiliteringscenter Aalborg, hvis du ønsker at ansøge om et ophold i Mou. 

Varighed

Et ophold varer mellem 2 og 12 uger alt efter din situation.

Varighed

Et ophold varer mellem 2 og 12 uger alt efter din situation.

Tilbuddet

Din træning

Når du kommer på et ophold på Rehabiliteringscenteret i Mou, bliver du trænet i at klare hverdagen. Du vil blive trænet i at: 

 • tage bad
 • klare personlig hygiejne
 • lave mad
 • klare daglige gøremål

Vi vægter

Rehabiliteringscenter Aalborg er et højskolelignende tilbud, og vi lægger vægt på, at du:

 • bliver mødt med en smilende og positiv indstilling til, at du kan genvinde dine færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig.
 • sætter målene for dit ophold sammen med os, dine pårørende eller måske din egen læge. Du er eksperten i dit liv.
 • får en hverdag på centeret, hvor du aktiv deltagelse i dit eget træningsforløb har første prioritet. Sammen med de andre kursister vil du opleve en løbende forbedring. 
 • oplever en social og imødekommende atmosfære. Samtidig respekterer vi, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen lejlighed.

Vores kompetencer

Vi kan tilbyde dig forskellige kompetencer og kan indhente specialkompetencer efter behov. I det daglige er vi:  

 • ergo- og fysioterapeuter
 • social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere

Tilbuddet

Din træning

Når du kommer på et ophold på Rehabiliteringscenteret i Mou, bliver du trænet i at klare hverdagen. Du vil blive trænet i at: 

 • tage bad
 • klare personlig hygiejne
 • lave mad
 • klare daglige gøremål

Vi vægter

Rehabiliteringscenter Aalborg er et højskolelignende tilbud, og vi lægger vægt på, at du:

 • bliver mødt med en smilende og positiv indstilling til, at du kan genvinde dine færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig.
 • sætter målene for dit ophold sammen med os, dine pårørende eller måske din egen læge. Du er eksperten i dit liv.
 • får en hverdag på centeret, hvor du aktiv deltagelse i dit eget træningsforløb har første prioritet. Sammen med de andre kursister vil du opleve en løbende forbedring. 
 • oplever en social og imødekommende atmosfære. Samtidig respekterer vi, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen lejlighed.

Vores kompetencer

Vi kan tilbyde dig forskellige kompetencer og kan indhente specialkompetencer efter behov. I det daglige er vi:  

 • ergo- og fysioterapeuter
 • social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere

Sådan bor vi

Centeret ligger i Mou cirka 25 kilometer udenfor Aalborg. Vi bor i et hus i tre etager og har 14 to-værelses lejligheder med eget køkken, bad, toilet og møbler. 

Derudover har vi to opholdsstuer og et køkkenalrum, hvor vi spiser alle måltider sammen. 

Vi har gode træningsfaciliteter med forskellige temarum:

 • mad og ernæring
 • musik og sang
 • fysisk træning
 • bibliotek
 • spillerum
 • sanse- og afslapningsrum

Sådan bor vi

Centeret ligger i Mou cirka 25 kilometer udenfor Aalborg. Vi bor i et hus i tre etager og har 14 to-værelses lejligheder med eget køkken, bad, toilet og møbler. 

Derudover har vi to opholdsstuer og et køkkenalrum, hvor vi spiser alle måltider sammen. 

Vi har gode træningsfaciliteter med forskellige temarum:

 • mad og ernæring
 • musik og sang
 • fysisk træning
 • bibliotek
 • spillerum
 • sanse- og afslapningsrum

Medbring

Som kursist skal du blot medbringe dine vigtigste personlige ejendele: 

 • tøj
 • toiletartikler
 • hjælpemidler
 • medicin

Medbring

Som kursist skal du blot medbringe dine vigtigste personlige ejendele: 

 • tøj
 • toiletartikler
 • hjælpemidler
 • medicin

Kontakt

Rehabiliteringscenter Aalborg

Dok­ke­dal­vej 20, Mou 9280 Stor­vor­de

Ring til os

99 82 54 00

Måske er du også interesseret i

Hvad har du brug for hjælp til?

Er du over 18, kan du søge om genoptræning, hvis du er svækket efter sygdom. Det er kommunen, der vurderer, om du er i målgruppen.

Målgruppe

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

 

Målgruppe

Du kan få tilbud om genoptræning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

 

Varighed

Forløbets varighed kan variere afhængig af indsatsen og din situation

Varighed

Forløbets varighed kan variere afhængig af indsatsen og din situation

Det træner vi

Et genoptræningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

 

Det træner vi

Et genoptræningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

 

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Medbring

Husk træningstøj og sko

Medbring

Husk træningstøj og sko

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

Der er en sagsbehandlingsfrist på 3 dage, fra vi modtager din ansøgning om genoptræning.

Er du over 18 og har særlige udfordringer, kan du søge om vedligeholdende træning for at kunne klare hverdagen.

Målgruppe

Målgruppe

Du kan få tilbud om vedligeholdende træning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

Målgruppe

Du kan få tilbud om vedligeholdende træning, hvis:

 • Du har svært ved at klare dagligdagen på grund af midlertidig svækkelse efter sygdom eller fald
 • Du har ikke været indlagt på sygehus.

Tilbuddet skal bidrage til, at du så vidt muligt opnår samme funktionsevne som før din funktionsnedsættelse, og derved fjerne eller forebygge eventuelt behov for hjemmehjælp.

Varighed

Varigheden afhænger af hvilke og hvor mange tiltag, vi sætter igang og naturligvis af din helbredstilstand, så det er individuelt fra forløb til forløb.

Varighed

Varigheden afhænger af hvilke og hvor mange tiltag, vi sætter igang og naturligvis af din helbredstilstand, så det er individuelt fra forløb til forløb.

Det træner vi

Et vedligeholdende træningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

Det træner vi

Et vedligeholdende træningsforløb tilrettelægges sammen med dig med udgangspunkt i det, du har svært ved at klare i hverdagen, eksempelvis:

 • Af-/påklædning
 • Personlig hygiejne
 • Rengøring
 • Sociale færdigheder
 • Balance-, styrke- og/eller gangtræning.

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Hvor træner vi

Træningen varetages af ergoterapeut og/eller fysioterapeut fra Træningsenheden Aalborg Kommune, og kan foregå på et hold eller individuelt, i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Medbring

sko og tøj

Medbring

sko og tøj

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning

Der er en sagsbehandlingsfrist på 7 dage, fra vi modtager din ansøgning om vedligeholdende træning.

Vi kan tilbyde...

Du er vant til at kunne klare det hele selv, men pludselig bliver det hele lidt sværere. Så er det måske tid til bede om hjælp, og vi står klar til at finde ud af, om vi kan hjælpe dig med at kunne klare dig selv igen eller hvad du skal have hjælp til.

Kontakt os

Skriv eller ring til Kontaktcentret, og så tager vi en snak om, hvad der er svært og hvordan vi kan hjælpe. Nogle gange kan vi hurtigt afgøre, om det er en ide at sætte et rehabiliteringsforløb igang eller ej, og andre gange har vi behov for at tale lidt mere med dig, inden vi finder en løsning. Det gør vi oftest ved at besøge dig.

Se kontakt-info på Kontaktcentret nederst på siden. 

Kontakt os

Skriv eller ring til Kontaktcentret, og så tager vi en snak om, hvad der er svært og hvordan vi kan hjælpe. Nogle gange kan vi hurtigt afgøre, om det er en ide at sætte et rehabiliteringsforløb igang eller ej, og andre gange har vi behov for at tale lidt mere med dig, inden vi finder en løsning. Det gør vi oftest ved at besøge dig.

Se kontakt-info på Kontaktcentret nederst på siden. 

Vi besøger dig

Vi kommer på besøg hjemme hos dig og sammen skræddersyer vi et rehabiliteringsforløb til dig. Der er mulighed for forskellige indsatser i forløbet. 

Rehabiliteringsforløbet har det overordnede formål, at du igen bliver i stand til at varetage hverdagens gøremål. Forløbet tilrettelægges med fokus på dine behov og ønsker, og med udgangspunkt i den hjælp, du har søgt om.

Målet er at finde frem til, hvad du kan gøre selv, hvad du måske kan blive i stand til igen, og hvad du har brug for hjælp til.

 

Vi besøger dig

Vi kommer på besøg hjemme hos dig og sammen skræddersyer vi et rehabiliteringsforløb til dig. Der er mulighed for forskellige indsatser i forløbet. 

Rehabiliteringsforløbet har det overordnede formål, at du igen bliver i stand til at varetage hverdagens gøremål. Forløbet tilrettelægges med fokus på dine behov og ønsker, og med udgangspunkt i den hjælp, du har søgt om.

Målet er at finde frem til, hvad du kan gøre selv, hvad du måske kan blive i stand til igen, og hvad du har brug for hjælp til.

 

Vi afklarer dine behov

Hvert rehabiliteringsforløb er individuelt og tager altid udgangspunkt i din situation og dine behov. Nogle kan have behov for flere indsatser for at kunne nå målet - og andre kan have behov for en enkelt eller få indsatser. 

Nogle af de indsatser, som eventuelt kan komme på tale er: 

 • Træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut
 • Hjælp, støtte og vejledning fra sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent 
 • Socialpædagogisk støtte og vejledning
 • Kompenserende hjælp til personlig pleje og/eller nødvendige praktiske opgaver 
 • Afprøvning af hjælpemidler

Vi afklarer dine behov

Hvert rehabiliteringsforløb er individuelt og tager altid udgangspunkt i din situation og dine behov. Nogle kan have behov for flere indsatser for at kunne nå målet - og andre kan have behov for en enkelt eller få indsatser. 

Nogle af de indsatser, som eventuelt kan komme på tale er: 

 • Træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut
 • Hjælp, støtte og vejledning fra sygeplejerske og/eller social- og sundhedsassistent 
 • Socialpædagogisk støtte og vejledning
 • Kompenserende hjælp til personlig pleje og/eller nødvendige praktiske opgaver 
 • Afprøvning af hjælpemidler

Vi starter op

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger.
 
Det kan i nogle tilfælde være muligt at få kompenserende hjælp til pleje og praktiske opgaver samt stillet hjælpemidler til rådighed under rehabiliteringsforløbet. Det får du, så du bedre kan koncentrere dig om at nå de mål, vi sammen har sat. Det betyder også, at hjælpen vil blive justeret i takt med, at du kommer tættere på målet.
 
Når du har gennemført rehabiliteringsforløbet, vil vi vurdere dit eventuelle behov hjælp. 

 

Vi starter op

Et rehabiliteringsforløb kan vare op til 12 uger.
 
Det kan i nogle tilfælde være muligt at få kompenserende hjælp til pleje og praktiske opgaver samt stillet hjælpemidler til rådighed under rehabiliteringsforløbet. Det får du, så du bedre kan koncentrere dig om at nå de mål, vi sammen har sat. Det betyder også, at hjælpen vil blive justeret i takt med, at du kommer tættere på målet.
 
Når du har gennemført rehabiliteringsforløbet, vil vi vurdere dit eventuelle behov hjælp. 

 

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Kom på et intensivt forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted og få hjælp til at blive uafhængig af hjælp fra andre.

Godt at vide om forløb i Ulsted

Målgruppe

Ønsker du et forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage hjemmehjælp
 • modtager ikke hjemmehjælp, men mærker tilbagegang i, hvad du selv kan klare
 • have lyst til at klare dig selv

Målgruppe

Ønsker du et forløb på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage hjemmehjælp
 • modtager ikke hjemmehjælp, men mærker tilbagegang i, hvad du selv kan klare
 • have lyst til at klare dig selv

Ansøg

Kontakt Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, hvis du ønsker at ansøge om et forløb. 

Ansøg

Kontakt Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted, hvis du ønsker at ansøge om et forløb. 

Varighed

Forløbet har forskellig varighed afhængig af om du tilbydes en døgnplads eller en dagplads. 

Varighed

Forløbet har forskellig varighed afhængig af om du tilbydes en døgnplads eller en dagplads. 

Tilbuddet

Du skal være indstillet på, at ændring af vaner vil være i fokus, både i forhold til motion og kost. Derfor vil der også være fokus på din mentale sundhed. Alt sammen for at du, når du er hjemme igen, kan holde ved de tiltag, vi sammen sætter i gang.

Centret har 6 døgnpladser, hvor du kan bo fra mandag til fredag og 16 dagpladser, hvor du kommer på højskolen to dage om ugen.

Tilbuddet

Du skal være indstillet på, at ændring af vaner vil være i fokus, både i forhold til motion og kost. Derfor vil der også være fokus på din mentale sundhed. Alt sammen for at du, når du er hjemme igen, kan holde ved de tiltag, vi sammen sætter i gang.

Centret har 6 døgnpladser, hvor du kan bo fra mandag til fredag og 16 dagpladser, hvor du kommer på højskolen to dage om ugen.

Sådan bor vi

Sådan bor vi

Medbring

Medbring

Kontakt

Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted

Ulstedparken 13, Ulsted 9370 Hals

Ring til os

25 20 54 27

Måske er du også interesseret i

Ansøg om ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, hvis du har brug for hjælp til at komme dig efter et længerevarende ophold på sygehus.

Godt at vide om dit ophold i Mou

Målgruppe

Ønsker du et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage kommunal hjælp eller være på vej til det
 • ikke have haft en senhjerneskade.

Målgruppe

Ønsker du et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou, skal du opfylde disse kriterier:

 • bo i Aalborg Kommune
 • modtage kommunal hjælp eller være på vej til det
 • ikke have haft en senhjerneskade.

Ansøg

Kontakt Rehabiliteringscenter Aalborg, hvis du ønsker at ansøge om et ophold i Mou. 

Ansøg

Kontakt Rehabiliteringscenter Aalborg, hvis du ønsker at ansøge om et ophold i Mou. 

Varighed

Et ophold varer mellem 2 og 12 uger alt efter din situation.

Varighed

Et ophold varer mellem 2 og 12 uger alt efter din situation.

Tilbuddet

Din træning

Når du kommer på et ophold på Rehabiliteringscenteret i Mou, bliver du trænet i at klare hverdagen. Du vil blive trænet i at: 

 • tage bad
 • klare personlig hygiejne
 • lave mad
 • klare daglige gøremål

Vi vægter

Rehabiliteringscenter Aalborg er et højskolelignende tilbud, og vi lægger vægt på, at du:

 • bliver mødt med en smilende og positiv indstilling til, at du kan genvinde dine færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig.
 • sætter målene for dit ophold sammen med os, dine pårørende eller måske din egen læge. Du er eksperten i dit liv.
 • får en hverdag på centeret, hvor du aktiv deltagelse i dit eget træningsforløb har første prioritet. Sammen med de andre kursister vil du opleve en løbende forbedring. 
 • oplever en social og imødekommende atmosfære. Samtidig respekterer vi, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen lejlighed.

Vores kompetencer

Vi kan tilbyde dig forskellige kompetencer og kan indhente specialkompetencer efter behov. I det daglige er vi:  

 • ergo- og fysioterapeuter
 • social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere

Tilbuddet

Din træning

Når du kommer på et ophold på Rehabiliteringscenteret i Mou, bliver du trænet i at klare hverdagen. Du vil blive trænet i at: 

 • tage bad
 • klare personlig hygiejne
 • lave mad
 • klare daglige gøremål

Vi vægter

Rehabiliteringscenter Aalborg er et højskolelignende tilbud, og vi lægger vægt på, at du:

 • bliver mødt med en smilende og positiv indstilling til, at du kan genvinde dine færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig.
 • sætter målene for dit ophold sammen med os, dine pårørende eller måske din egen læge. Du er eksperten i dit liv.
 • får en hverdag på centeret, hvor du aktiv deltagelse i dit eget træningsforløb har første prioritet. Sammen med de andre kursister vil du opleve en løbende forbedring. 
 • oplever en social og imødekommende atmosfære. Samtidig respekterer vi, hvis du har brug for at trække dig tilbage i din egen lejlighed.

Vores kompetencer

Vi kan tilbyde dig forskellige kompetencer og kan indhente specialkompetencer efter behov. I det daglige er vi:  

 • ergo- og fysioterapeuter
 • social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere

Sådan bor vi

Centeret ligger i Mou cirka 25 kilometer udenfor Aalborg. Vi bor i et hus i tre etager og har 14 to-værelses lejligheder med eget køkken, bad, toilet og møbler. 

Derudover har vi to opholdsstuer og et køkkenalrum, hvor vi spiser alle måltider sammen. 

Vi har gode træningsfaciliteter med forskellige temarum:

 • mad og ernæring
 • musik og sang
 • fysisk træning
 • bibliotek
 • spillerum
 • sanse- og afslapningsrum

Sådan bor vi

Centeret ligger i Mou cirka 25 kilometer udenfor Aalborg. Vi bor i et hus i tre etager og har 14 to-værelses lejligheder med eget køkken, bad, toilet og møbler. 

Derudover har vi to opholdsstuer og et køkkenalrum, hvor vi spiser alle måltider sammen. 

Vi har gode træningsfaciliteter med forskellige temarum:

 • mad og ernæring
 • musik og sang
 • fysisk træning
 • bibliotek
 • spillerum
 • sanse- og afslapningsrum

Medbring

Som kursist skal du blot medbringe dine vigtigste personlige ejendele: 

 • tøj
 • toiletartikler
 • hjælpemidler
 • medicin

Medbring

Som kursist skal du blot medbringe dine vigtigste personlige ejendele: 

 • tøj
 • toiletartikler
 • hjælpemidler
 • medicin

Kontakt

Rehabiliteringscenter Aalborg

Dok­ke­dal­vej 20, Mou 9280 Stor­vor­de

Ring til os

99 82 54 00

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang