Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Seniorliv Hjælp i hverdagen Hjælpemidler

Søg om hjælpemidler til at lette din hverdag

Søg om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og bolig, hvis du har et handicap eller en funktionsnedsættelse.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Kontaktcentret. Se info nedenfor.

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om:

 • Hjælpemidler
 • Forbrugsgoder
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Nødvendige boligændringer

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en hospitalsbehandling, udlånes af sygehuset.

Kom og bliv inspireret af velfærdsteknologiske hjælpemidler

På Center for Velfærdsteknologi kan du komme og se de nyeste hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmet. Her har vi indrettet en lejlighed bestående af køkken/stue, soveværelse og bad, hvor vi viser de seneste velfærdsteknologiske hjælpemidler og it-løsninger, der alle er med til at gøre hverdagen lettere og borgerne mere selvhjulpne.

Læs mere på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside

 

Hvis du vil vide mere

Du eller din pårørende med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler.

For at kommunen kan bevilge dig et hjælpemiddel, skal der laves en vurdering af, hvordan hjælpemidlet kan hjælpe dig i hverdagen.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad:

 • kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kunne lette dagligdagen i dit hjem
 • være nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal bruge selvbetjeningsknapperne øverst på denne side for at søge om hjælpemidler. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen. Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller din pårørendes nedsatte funktionsevne. 

Hjælpemidler til brug på job og på uddannelse

Skal du grundet et handicap bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet - og gerne i god tid inden skoleåret eller semesteret begynder.

Skal du grundet et handicap bruge hjælpemidler på din arbejdsplads, skal arbejdspladsen kontakte Job- og Aktivhuset.

Søg om hjælp til din medarbejder med nedsat funktionsevne.

 

 

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få et hjælpemiddel. Støtten vil altid være til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 

Du kan få bevilget støtte til køb af et forbrugsgode, hvis det i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, letter dagligdagen i dit hjem eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv, som eksempelvis en el-scooter.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, eksempelvis en almindelig seng, telefon, vaskemaskine, en elcykel eller køkkenmaskiner.

Du kan kun få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kroner. Tilskuddet udgør 50 % af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen og hjælpen bevilges som et udlån. 

 

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler kan der være en delvis egenbetaling. Kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler skal du ikke levere tilbage til kommunen.

Du kan søge om hjælp ved kommunen, hvis du grundet et varigt fysisk eller psykisk handicap har brug for hjælp til boligændringer, som er nødvendige for at du kan opholde dig i din bolig. 

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i nogle tilfælde yde hjælp til at få dækket de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig. 

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, skal repareres, ikke længere passer eller lignende. Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering.

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet og Aalborg Kommune

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen
 • hos lægen
 • på hospitalets forskellige afdelinger.

Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet og Aalborg Kommune

•    Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om:

 • hjælpemidler, lov om social service § 112 (kan bevilges straks i akutte situationer).
 • forbrugsgoder, lov om social service § 113.
 • boligindretning, lov om social service § 116.

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang