Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Genoptræning, hvis du har en hjerneskade og er tilknyttet et bo- eller dagtilbud

Genoptræning, hvis du har en hjerneskade og er tilknyttet et bo- eller dagtilbud

Her møder du Neuro-special teamet til din genoptræning.

Flere muligheder for genoptræning

Indledende undersøgelse

Her møder du fysioterapeuter med erfaring indenfor undersøgelse, behandling, vejledning og træning indenfor det neurologiske og neuro-special område. 

Vi samarbejder med personale på bo- og dagtilbud, hospital, visitator, hjemmeplejen og flere andre. 
Sammen hjælper vi dig til det bedst mulige genoptræningsforløb.

 

Indledende undersøgelse

Her møder du fysioterapeuter med erfaring indenfor undersøgelse, behandling, vejledning og træning indenfor det neurologiske og neuro-special område. 

Vi samarbejder med personale på bo- og dagtilbud, hospital, visitator, hjemmeplejen og flere andre. 
Sammen hjælper vi dig til det bedst mulige genoptræningsforløb.

 

Individuel træning

Individuel træning

Dit genoptræningsforløb kan enten bestå af individuel tilpasset træning eller holdtræning. Det kan for eksempel indeholde elementer fra:

 • Neurologisk samtræning efter individuelt tilpasset træningsprogram.
 • Energiforvaltningshold (hjernetræthed).
 • Kondihold.
 • Hold på botilbud eller center.

Teamets kompetencer

 • Balance-, styrke-, konditions-, og eller koordinationstræning.
 • Neurorehabilitering efter bobath konceptet.
 • Træning af meningsgivende- og dagligdagsaktiviteter.
 • Personforflytning, siddestillinger og lejring.
 • Sanseintegration.
 • El-terapi.
 • Neuropædagogisk tilgang.

Individuel træning

Individuel træning

Dit genoptræningsforløb kan enten bestå af individuel tilpasset træning eller holdtræning. Det kan for eksempel indeholde elementer fra:

 • Neurologisk samtræning efter individuelt tilpasset træningsprogram.
 • Energiforvaltningshold (hjernetræthed).
 • Kondihold.
 • Hold på botilbud eller center.

Teamets kompetencer

 • Balance-, styrke-, konditions-, og eller koordinationstræning.
 • Neurorehabilitering efter bobath konceptet.
 • Træning af meningsgivende- og dagligdagsaktiviteter.
 • Personforflytning, siddestillinger og lejring.
 • Sanseintegration.
 • El-terapi.
 • Neuropædagogisk tilgang.

Afslutning

Ved afslutning af dit genoptræningsforløb, vejleder vi dig gerne videre til et vedligeholdende træningstilbud eller lignende.

Afslutning

Ved afslutning af dit genoptræningsforløb, vejleder vi dig gerne videre til et vedligeholdende træningstilbud eller lignende.

Vederlagsfri fysioterapi

Det er den praktiserende læge, der vurderer, om du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for vederlagsfri fysioterapi. Hvis det er tilfældet laver  lægen en henvisning med diagnose eller kriterier. Du vil så kunne få træning hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning, og træningen kan foregå i eget hjem eller ved Aalborg Genoptræning. Træningens mål fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeut og borger.

Vederlagsfri fysioterapi er en helhedsorienteret indsats, der beror på en individuel faglig vurdering, som danner grundlag for indsatsen samt mængden af behandling og træning.

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi er borgere, der opfylder en af følgende kriterier:

 • Bor på plejehjem.
 • Er tilknyttet et bo- eller dagtilbud for handicappede.
 • Er i et genoptræningsforløb på grund af en kompleks erhvervet hjerneskade.
 • Der ikke kan benytte et tilbud i praksis. Primært borgere i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.

Der er mulighed for at koordinere tilbuddet med andre træningstilbud såsom §86 eller §140. Dog må der ikke foregå dublerende behandling efter flere paragraffer.

Gitte Krøjgaard Foldager

Fysioterapeut

Aalborg Genoptræning

Jesper Bæk Nielsen

Fysioterapeut

Aalborg Genoptræning

Lone Kirstine Ambrosius Hygum

Fysioterapeut

Aalborg Genoptræning

Sofie Holm Jacobsen

Fysioterapeut

Aalborg Genoptræning

Steffen Korsbech

Fysioterapeut

Aalborg Genoptræning

Kontakt

Aalborg Genoptræning

Ring til os

99 31 49 85

Om åbningstid

Åbent for træning

Åbningstider*

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang