Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Carport, garage og udhus

Carport, garage og udhus

I de fleste tilfælde skal du søge om byggetilladelse, hvis du skal opføre sekundært byggeri på din grund.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Sekundært byggeri

Det kan være kompliceret at komme godt og rigtigt i gang med byggeriet af en sekundær bygning. Nogle bygninger kan opføres uden tilladelse fra kommunen, mens andre kræver en tilladelse.

Prøv vores guide, hvor vi ved hjælp af en række spørgsmål guider dig rigtigt fra start.

Hvad er kategoriseret som sekundært byggeri?

Sekundær bebyggelse er byggeri, der ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Eksempler på sekundært byggeri er:

 • Garage
 • Carport
 • Udhus
 • Legehus
 • Cykelskur
 • Drivhus
 • Brændehus
 • Overdækning

Listen her er ikke udtømmende.

Hvad er ikke kategoriseret som sekundært byggeri?

Bygninger, der som udgangspunkt, er beregnet til længerevarende ophold anses ikke som sekundært byggeri og vil derfor altid kræve en byggetilladelse.

Eksempler på bebyggelse, der ikke betegnes som sekundært byggeri:

 • Anneks
 • Shelter
 • Udestue
 • Orangeri
 • Sauna
 • Liberalt erhverv
 • Beboelse

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Du skal søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundære bygninger på din ejendom er på over 50 m2 eller ikke overholder byggeretten. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Se vejledning til sekundær bebyggelse på tilsammen 50 m2 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Se vejledning til ansøgning om byggetilladelse

Sekundær bebyggelse, der ikke er integreret i den primære bebyggelse, kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m2.

Se vejledning til ansøgning om nedrivningstilladelse

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde din byggesag.

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding

 

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter, der gælder for din ejendom.

Du kan søge om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning, men du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at få en dispensation. Det kan derfor anbefales, at du overvejer at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en partshøring hos dine naboer eller en naboorientering, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget en dispensation eller tilladelse.

Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde bygningsreglementets bestemmelser, kræver byggeriet byggetilladelse.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang