Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Etagebolig og lejlighed

Etagebolig og lejlighed

Går du med planer om at ombygge eller renovere din lejlighed eller etageejendom, kan det kræve en byggetilladelse, inden du må gå i gang med byggearbejdet.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenfor.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige ændringer kræver ikke en byggetilladelse. Væsentlige ændringer er eksempelvis ændringer i de bærende konstruktioner på mere end 5 procent, eller ændringer i de brandmæssige forhold. 

Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning kræver ikke en byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at nogle lokalplaner har særlige krav til for eksempel, valg af materiale samt ydre forandringer. Er dette tilfældet, skal der søges en planmæssig forespørgsel via selvbetjeningsløsningen 'Start byggeansøgning' her på siden.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 608 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tvangsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Alt nybyggeri kræver byggetilladelse. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt. Det kræver også tilladelse at bygge til ejendommen.

Følgende ombygninger kræver byggetilladelse:

 • Ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ændrer de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold. 
 • Ombygninger og forandringer som medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
  For eksempel
  • inddragelse af tagrum til beboelse
  • opdeling af enheder
  • ændring af bærende vægge
  • udskiftning af tag, hvis der ændres på tagkonstruktionen - for eksempel udskiftning fra let til tung tag
  • anvendelsesændring
  • altan, kvist og tagterrasse

Vejledning til den fyldestgørende ansøgning til altan, kvist og tagterrasse

 

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse. Du må først påbegynde nedrivningen, når du har modtaget en nedrivningstilladelse fra kommunen.

Sammen med ansøgning om nedrivningen skal du også anmelde bygge- og anlægsaffaldet. Nederst i ansøgningen af nedrivning af bygninger finder du en fane, der hedder "Orientering om bygge- og anlægsaffald samt PCB". Under denne fane kan du anmelde byggeaffaldet.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige forhold i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingsfrister på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang