Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Sekundært byggeri

Sekundært byggeri

Det kan være kompliceret at komme godt og rigtigt i gang med byggeriet af en sekundær bygning. I vejledningen her på siden forsøger vi - ved hjælp af en række spørgsmål - at guide dig, så du kommer rigtigt fra start.

I hvilken tilknytning skal du opføre det sekundære byggeri?

Vil opførelsen af nyt byggeri medføre, at det samlede areal af sekundære bygninger på grunden overstiger 50 m2?

Du skal søge om byggetilladelse.

Overholder byggeriet byggeretten, bebyggelsesprocenten på grunden og afstand til vejlinje?

Du skal søge om byggetilladelse.

Overholder byggeriet anden gældende lovgivning - herunder byplanvedtægt, lokalplan, tinglyste deklarationer eller servitutter?

Du kan igangsætte byggeriet.

Husk at det er dit ansvar og din pligt at indberette byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), når byggeriet er færdigt.

Det er også dit ansvar som ejer at påse om gældende lovgivning for ejendommen er overholdt. 

Hvis dit byggeri ikke overholder enten byplanvedtægt, lokalplan, tinglyste deklarationer eller servitutter, skal du oprette en 'Planmæssig forespørgsel' via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Følgende bestemmelser skal være overholdt, for at byggeriet overholder byggeretten:

Bygningsreglement 2018 Kapitel 8

§ 170 Bebyggelsesprocent
§ 177 Generel afstand/højder
§ 179 Opholdsarealer
§ 180 Bygninger/afstand
§ 181 Minimum krav

Hvis du stadig er i tvivl, kan du booke en indledende samtale med en af vores byggesagsbehandlere, så vi sammen kan kigge på din byggesag.

Vil opførelsen af nyt byggeri medføre, at det samlede areal af sekundære bygninger på grunden overstiger 50 m2?

Du skal søge om byggetilladelse.

Overholder byggeriet byggeretten, bebyggelsesprocenten på grunden og afstand til skel mod vej?

Du skal søge om byggetilladelse.

Overholder byggeriet anden gældende lovgivning - herunder byplanvedtægt, lokalplan, tinglyste deklarationer eller servitutter?

Du kan igangsætte byggeriet.

Husk at det er dit ansvar og din pligt at indberette byggeriet i Bygnings- og Boligregistret (BBR), når byggeriet er færdigt.

Det er også dit ansvar som ejer at påse om gældende lovgivning for ejendommen er overholdt. 

Hvis dit byggeri ikke overholder enten byplanvedtægt, lokalplan, tinglyste deklarationer eller servitutter, skal du oprette en 'Planmæssig forespørgsel' via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Følgende bestemmelser skal være overholdt, for at byggeriet overholder byggeretten:

Bygningsreglement 2018 Kapitel 8

  • § 170 Bebyggelsesprocent
  • § 178 Generel afstand/højder
  • § 179 Opholdsarealer
  • § 182 Sekundært byggeri
  • § 183 Minimum krav

Hvis du stadig er i tvivl, kan du booke en indledende samtale med en af vores byggesagsbehandlere, så vi sammen kan kigge på din byggesag.

Opførelse af sekundært byggeri i tilknytning til etagebolig, rækkehus eller erhverv udløser altid krav om byggetilladelse.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang