Skip til hoved indholdet

Mine medarbejdere

    Hjem Min virksomhed Mine medarbejdere
Sygemeldt medarbejder

Refusion sygedagpenge, rundbordssamtaler, handleplan, fast track, § 56-aftale...

Opkvalificér dine medarbejdere

Fasthold medarbejdere, råd, vejledning, tilskud, muligheder, rekruttering...

Nedsat funktionsevne

Personlig assistance, hjælpemidler, fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse...

Sundhedssamtale og sundhedstjek

Sundhedssamtale, livsstil, vaner, kost, rygning, motion...

Undgå afskedigelser ved ordrenedgang

Arbejdsfordeling, fasthold medarbejdere, mindre at lave, behold medarbejdere, hjælp...

Lønrefusion til ansatte i fleksjob

Kompensation, medarbejdere, ansatte, særlige vilkår, løn, fleksjob før 2013...

Er du ordblind over 18 år?

Voksne, ordblindhed, dysleksi, undervisning, gratis...

Refusion for løntilskud til førtidspensionister

Før juli 2003, efter juli 2003, økonomi, administration...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang