Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Mine medarbejdere Opkvalificér dine medarbejdere

Opkvalificér dine medarbejdere

Jobcenter Aalborg hjælper gerne med råd og vejledning i forbindelse med opkvalificering af dine medarbejdere. Din virksomhed har mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få et tilskud til opkvalificering.

Hvad kan du bruge opkvalificering til?

Ved at opkvalificere ledige, der ikke matcher alle jobkrav i første omgang, kan den ledige få fyldt op på kompetencerne og blive helt klar til de konkrete arbejdsopgaver.

Din virksomhed kan få tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over det, som din virksomhed forudsættes selv at give. 

Hvis du vil vide mere

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde din virksomhed til at opkvalificere dine medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en arbejdsplads.

Fordele ved jobrotationsordningen

 • Send en eller flere medarbejdere på efteruddannelse i en kortere eller længere periode
 • Du modtager jobrotationsydelse af Jobcenter Aalborg i perioden, hvis der samtidig ansættes en ledig som vikar for medarbejderne

Vær opmærksom på følgende

 • Jobrotationsprojektet skal godkendes af Jobcenter Aalborg inden medarbejdernes første uddannelsesdag
 • Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til de ansatte i hele uddannelsesperioden samt eventuelle kursusudgifter eller deltagerbetaling
 • Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, personen er ansat i
 • Vikaren skal være godkendt af jobcenteret før ansættelse i jobrotation-vikariatet
 • Jobcenteret kan eventuelt hjælpe med at finde vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det.

Læs mere om jobrotation på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Din virksomhed har mulighed for at ansætte en ledig i løntilskud. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at opnå job.

Fordele ved løntilskud

 • Giver god tid til at oplære og afprøve en ny medarbejder og samtidig få reduceret lønudgiften i en periode
 • Giver mulighed for at afprøve eller udvikle nye forretningsområder i virksomheden, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til 
 • Giver den ledige mulighed for at generhverve sine kompetencer

Løntilskud gælder både private og offentlige virksomheder. Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder.

Få mere information om job med løntilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Du har som virksomhed mulighed for at benytte virksomhedspraktikordningen, hvor ledige jobkandidater kan være i 4 ugers praktik i op til 37 timer om ugen.

Det kan altså blot være et par timer om dagen, hvis dette er dit behov. 

I praktikperioden modtager praktikanten den ydelse, som personen er berettiget til gennem jobcenteret. Det er omkostningsfrit for din virksomhed.

Du kan altså afprøve en potentiel ny medarbejder i en kortere periode for at undersøge, om kandidatens kompetencer og potentiale matcher din virksomheds behov.

På samme vis kan praktikken anvendes til træning af den lediges kompetencer og eventuel oplæring af arbejdsopgaver. 

Samtidig giver du den ledige erfaring, som er meget værdifuld på vejen mod et job.

Du kan få hjælp til at finde en virksomhedspraktikant ved at kontakte Virksomhedsservice, Jobcenter Aalborg: 

Ring eller skriv til Virksomhedsservice på aalborg.dk

Matcher den ledige kandidat din virksomhed, kan praktikperioden bruges som afsæt til:

 • et ordinært job
 • et job med løntilskud
 • at arbejde med en opgave i en afgrænset periode, der giver kandidaten erfaring og netværk
 • at indgå en uddannelsesaftale - for eksempel voksenlærling.

Virksomhedspraktik er en mulighed for både offentlige og private arbejdsgivere. 

Der er dog nogle formelle krav til dig som arbejdsgiver, som du kan læse mere om herunder:

Læs mere om virksomhedspraktik hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og beskæftigede, hvor der er mulighed for at få tilskud til ansættelsen. Den ledige skal være fyldt 25 år inden uddannelsesaftalen begynder. 

Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte både har erhvervserfaring og er klar til et større ansvar.

Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte. Find en aftaleform, der passer jer og husk, at det er muligt at få vedkommende i en forpraktik uden lønudgift, hvis I ikke allerede har personen ansat.

Betingelser og økonomi

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed

Virksomheden kan få 45 kroner per time i tilskud til lønnen i praktikperioderne, hele uddannelsesperioden og til alle erhvervsuddannelser.

Voksenlærlingen skal være:

 • ledige ufaglærte
 • ledige faglærte med forældet uddannelse (uanset uddannelsesniveau, gælder ikke kun erhvervsuddannelser) 
 • ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed, som ikke har en forældet uddannelse

En uddannelse er forældet, når den ikke har været brugt indenfor de seneste 5 år.

Man er faglært, når man har en uddannelse, der både i forhold til niveau og varighed enten kan sidestilles med en erhvervsuddannelse eller som overstiger en erhvervsuddannelse - for eksempel en videregående uddannelse.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse

Virksomheden kan få 30 kroner per time i tilskud til lønnen i praktikperioderne i op til de første 2 år af uddannelsesaftalen.

Voksenlærlingen skal være:

 • i beskæftigelse før start
 • ufaglært

Tilskuddet er betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen står på den regionale voksenlærlingeliste.

Se Voksenlærlingelisten - RAR Nordjylland på De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside

Hvad skal din virksomhed gøre nu?

Hvis din virksomhed ønsker at ansætte en voksenlærling, skal I godkendes som praktiksted, og der skal indgås en uddannelsesaftale med den nye voksenlærling. For at få nærmere aftale herom skal du kontakte uddannelsesinstitutionen på det pågældende fagområde.

Ansøgning om tilskud til en voksenlærling skal indsendes i Vitas.bm.dk inden for 1 måned fra den første dag i uddannelsesaftalen. Indsendes ansøgningen senere bevilges der først tilskud fra ansøgningstidspunktet.

Din virksomhed har mulighed for at søge om tilskud til korte, opkvalificerende kurser i forbindelse med ansættelse af en ledig. Kurset, der ansøges om, skal ligge ud over den opkvalificering, du som arbejdsgiver almindeligvis giver til nye medarbejdere.

Hvad skal din virksomhed være opmærksom på?

Hvis du skal have tilskud til kurser, skal du være opmærksom på, at:

 • kurset skal afholdes efter ansættelsen – men du skal ansøge jobcenteret, mens din kommende medarbejder stadig er ledig. Der kan ikke gives tilskud til allerede ansatte medarbejdere eller medarbejdere, som modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb
 • den ledige skal minimum have seks måneders ledighed
 • der skal foreligge en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum tre måneders varighed uden anden tilskud
 • din virksomhed skal i ansøgningen begrunde samt fremlægge dokumentation for udgifterne til kurset. Der kan ikke ansøges til en allerede afholdt udgift
 • kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og kan afholdes i op til tre måneder efter ansættelsesstart

Kontakt

Jobhuset

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 90 00

Rådgiver telefontid

Mandag-fredag 8.15-9.00

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang