Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Mine medarbejdere Lønrefusion til ansatte i fleksjob

Lønrefusion til ansatte i fleksjob før 2013

Søg digitalt om at få udbetalt lønrefusion, hvis du har en medarbejder på fleksjob der er ansat før 2013.

Har du ikke MitID, kan du kontakte Økonomi og IT i Job og Velfærd. Se info nedenunder.

Refusion af fleksjob - ansat før 2013 

Har du ansat en medarbejder i fleksjob efter 2013, behøver du ikke gøre noget for at få refusion.

Personer ansat i et fleksjob før 2013 vil fortsat være omfattet af den lovgivning, der var gældende indtil 1. januar 2013. Læs mere om reglerne for refusion af fleksjob etableret før 2013 herunder.

Hvis du vil vide mere

Har du ansatte i fleksjob, hvor jobbet er etableret før 2013 gælder følgende:

 • Du får lønrefusion for maksimalt halvdelen eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på ansættelsesområdet, uanset om du eventuelt betaler en højere løn.
 • Du får refunderet for maksimalt 37 timer per uge – og ikke for overarbejdstimer.
 • Du kan søge til øvrige arbejdsudgifter.
 • Du kan få tilskud ved en årsløn på maksimalt 588.189 kroner (2024-takst) for en fuldtidsansat.
 • Du skal indsende dokumentation i forbindelse med stigning i overenskomst – dokumentationen skal bestå af en udskrift fra den nuværende overenskomst eller lokalaftale.
 • Du skal følge en sammenlignelig overenskomst, hvis du ansætter uden overenskomst.

Ved ferie gælder følgende:

 • Opsparet ferie skal være afviklet inden ferieafviklingsperiodens udgang.
 • Ikke afholdt ferie/fridage vil blive fratrukket refusion for december måned.
 • 5. ferieuge kan overføres, hvis dette er aftalt med dig og bliver meddelt til os på skrift inden ferieafviklingsperiodens udgang.

Du kan først sende refusionsskemaet ind efter afregningsperiodens udløb – herefter går der cirka 30 dage fra modtagelse af skemaet til udbetaling.

Ved sygdom skal du som arbejdsgiver søge sygedagpengerefusion – også for enkelte sygedage. Ansatte i fleksjob er berettiget til sygedagpengerefusion fra første hele sygedag. Du kan søge sygedagpengerefusion for løntimer og ikke for reelle arbejdstimer.

Anmeldelsesfrister

 • Ved sygdom over 30 kalenderdage – senest 5 uger fra 1. sygedag
 • Ved sygdom under 30 kalenderdage – senest 3 måneder fra 1. sygedag

Bemærk, at modregning i refusionen ved sygdom sker, uanset om du søger sygedagpengerefusion eller ej.

Modregning

Modregning sker per sygedag, og ved modregning kan der være tale om 2 situationer:

 • Sygedagpengerefusionen er mindre end det beløb, du har ret til i løn. Det vil sige, at du har ret til sygedagpengerefusionen samt et beløb, der svarer til forskellen mellem lønrefusion og sygedagpenge. Du får sammenlagt udbetalt et beløb, der svarer til lønrefusionen.
 • Sygedagpengerefusionen overstiger den lønrefusion, som du har ret til. Det vil sige, at du kun udbetalt dagpengerefusionen – og lønrefusionen bortfalder.

Anmeldelse af sygdom skal indberettes via NemRefusion.

Løn

Indgår i beregningen

Grundløn (mindste overenskomstmæssige løn) Ja
Anciennitetstillæg  Nej

Funktionsløn

Et funktionstillæg indgår i beregningen, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver,  og funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes refusion. 

Ja

Provisionsløn ved lav grundløn

Hvis det er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn, og alle ansatte også får det, kan de indgå, ellers ikke. 

 
Kvalifikationsløn Nej
Fast påregnelige tillæg - eksempelvis arbejdstids- og ulempetillæg Ja
Søgnehelligdagsbetaling - hvis det er aftalt i overenskomsten Ja
Løn under ferie Ja
Løn under sygdom og barsel Ja
Arbejdstøjtillæg/Tjenestedragt - hvis det er aftalt i overenskomsten Ja

Feriepenge

(Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det følger af overenskomsten, at der skal ydes et højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er det det beløb, der skal lægges til grund for beregningen af tilskud)

Ja

Særlig feriegodtgørelse 

(Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det følger af overenskomsten, at der skal ydes et højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er det det beløb, der skal lægges til grund for beregningen af tilskud)

Ja

ATP og andre arbejdsmarkedsbidrag

Indgår i beregningen

ATP-bidrag Ja
Arbejdsgiverbetaling til pension Ja
Gruppelivsforsikring Ja
Første, anden og tredje ledighedsdag Ja
AUD - VEU Ja
AER - SKP (skolepraktik) Nej
DA/LO uddannelsesfond Nej
Indbetaling til AKUT-fond Nej
 Ansvars-/Sundhedsforsikring  Nej
 BST-kontingent  Nej
Arbejdsskadeforsikring inklusiv bidrag til AES  Nej
Lovpligtig arbejdsmiljøafgift   Nej
Arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt  Nej

Lønsumsafgift

 Nej

ATP/Fritvalgsordningen

Overenskomstordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler %-del af lønnen til fritvalgskonto. Medarbejderen kan selv vælge, om beløbet skal udbetales, veksles til pension eller anvendes til at holde ferie for.  

 Ja
Barselsfond - Barsel.dk - Fleksjobbidrag  Nej

Finansieringsbidrag

ATP, LG og finansieringsbidraget bliver fremover samlet i en fælles opkrævning.

 Nej

 

LG

ATP, LG og finansieringsbidraget bliver fremover samlet i en fælles opkrævning.

 

 Nej

 

Udgifter til eksempelvis bil, der er nødvendig i forbindelse med arbejdets udførelse

 

 Nej

 

Skurvognstillæg

 

 Nej

Genetillæg

 Ja

 

Smudstillæg

 

 Ja

Kontakt

Økonomi og IT

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

9931 2610

Telefontider

Det med småt

LAB §71,3 samt orienteringsskrivelse nummer 9036 af 31.01.08 fra Beskæftigelsesministeriet.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang