Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Mine medarbejdere Nedsat funktionsevne

Søg om hjælp til din medarbejder med nedsat funktionsevne

Har din medarbejder nedsat funktionsevne, og vil du gerne vil fastholde medarbejderen i sit arbejde? Så kan du søge om bevilling og vurdering af din medarbejders behov for personlig assistance eller særlige hjælpemidler.

Personlig assistance

Personlig assistance er en ordning for din virksomhed, så du kan fastholde din medarbejder, som har varigt og betydeligt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i sin ansættelse. 

Hjælpemidler ved nedsat funktionsevne

Har din medarbejder længerevarende nedsat funktionsniveau, eller ønsker du at ansætte en medarbejder med længerevarende nedsat funktionsniveau, kan du søge om hjælpemidler, kompenserende hjælpemidler, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning.

Hvis du vil vide mere

Der findes forskellige muligheder for at jobcentret kan bevilge støtte med henblik på at kompensere for handicap.

Jobcenteret har mulighed for at bevilge tilskud eller støtte til medarbejdere for at fremme, at de opnår eller fastholder en ordinær ansættelse. Det kan også være, hvis de har behov for særlig personlig bistand på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det er Jobcenter Aalborg, der vurderer behovet for kompenserende ordninger i den enkelte konkrete sag. De kompenserende ordninger udelukker ikke hinanden, men kan kombineres for at opnå tilstrækkelig kompensation.

Læs om kompenserende ordninger til ansatte med handicap på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Hvis din medarbejder har en funktionsnedsættelse, kan jobcentret yde støtte til hjælpemidler og mindre ændringer af arbejdspladsen. Der kan for eksempel være tale om:

 • En særlig stol
 • En kran, der hjælper ved løft
 • Andre hjælpemidler som kan kompensere for medarbejderens nedsatte arbejdsevne

Du kan også søge om støtte til kompenserende hjælpemidler, der er særligt målrettet din medarbejder med handicap for at kompensere for begrænsninger i arbejdsevnen.

Formålet er at gøre det muligt for din medarbejder med funktionsnedsættelse at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Du kan få tilskud til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at din medarbejder kan udføre eller fastholde sit arbejde.

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger som for eksempel:

 • Mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
 • Særlige arbejdsstole
 • Håndgreb
 • Sænkning af gulv
 • Udvidelse af døre
 • Installation af ramper og lift

Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad du som arbejdsgiver forudsættes at afholde og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Det er Job- og Aktivhusets ergoterapeuter, der vurderer medarbejderens behov for støtte til hjælpemidler og om der skal laves mindre ændringer af arbejdspladsen.

Du kan kun få bevilliget kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad du som arbejdsgiver forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Du skal kontakte Job- og Aktivhuset for at søge støtte til hjælpemidler og kompenserende hjælpemidler til din medarbejder. 

Særligt for elever og lærlinge

Hvis du har behov for hjælpemidler til en lærling eller elev, skal du i stedet kontakte uddannelsesstedet. Det gælder også hvis der for eksempel er tale om IT-hjælpemidler eller lignende. Her vil det være de såkaldte SPS-midler (socialpædagogisk støtte), der skal dække udgifterne.

Læs mere om SPS-midler på  Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Du har mulighed for støtte til personer med funktionsnedsættelse, der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Opgaverne for personlige assistance kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Det kan for eksempel dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve og køre bil i arbejdsrelaterede situationer.

Den personlige assistent kan hjælpe din medarbejder i op til 20 timer per uge. Du kan vælge at ansætte en personlig assistent eller at frikøbe en eller flere kolleger til at fungere som personlig assistent.

Du skal kontakte Job- og Aktivhuset for at søge om mulighed for støtte til ansættelse af personlig assistent.

Læs om personlig assistance på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (STAR) 

 

I samarbejde med Institut for Mental Sundhed tilbyder vi videovejledning til dig, der har en medarbejder med psykiske udfordringer.

Medarbejderen kan blandt andet have:

 • Stress
 • ADHD
 • Angst
 • Depression

I videoerne får du forskellige tips til, hvordan du bedst kommunikerer og forventningsafstemmer med din medarbejder.

Du får adgang til videoerne ved at sende en mail til rekruttering@aalborg.dk Bagefter vil du modtage et link og en adgangskode, så du kan tilgå videoerne.

Du kan også ringe til os  på telefon 99 31 90 90 for at få oplyst link og adgangskoden.

Kontakt

Job- og Aktivhuset

John F. Kennedys Plads 1B, 4. og 5. etage 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 78

Personlige rådgivere

Mandag-fredag 9.00-10.00

Åbningstider

Det med småt

Der kan gå op til 4 uger før du får svar på din ansøgning om hjælpemidler.

Nedsat funktionsevne betyder et menneskes evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. Funktionsevnen kan være nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom eller som følge af fysiologisk eller mental aldring. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til, hvad personer af samme alder og køn kan klare.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang