Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Mine medarbejdere Sygemeldt medarbejder

Har du en sygemeldt medarbejder?

Få hjælp til at fastholde din medarbejder under sygemelding og læs om vores forskellige tilbud.

Du har flere muligheder

Vi kan hjælpe din virksomhed med at fastholde din medarbejder under sygemelding. Det gælder uanset om der er behov for særlige aftaler i en kortere periode, eller om det viser sig, at der skal laves særlige vilkår for ansættelsen på den lidt længere bane.

Fast track

Har din medarbejder været udsat for stress, ulykke eller en alvorlig diagnose?

Medarbejderen og arbejdspladsen har ofte en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der kan risikere at vare mere end 8 uger. Med Fast track er der en mulighed for tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær.

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver sammen med din sygemeldte medarbejder via Fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder jer til en tidlig opfølgningssamtale.

Fordelen ved at iværksætte en tidlig opfølgning er, at der tidligt i forløbet lægges en plan for, hvad der skal til, for at medarbejderen kan komme tilbage til jobbet. Det øger trygheden for såvel din sygemeldte medarbejder som for kollegerne.

Læs mere om Fast track-ordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fast track

Har din medarbejder været udsat for stress, ulykke eller en alvorlig diagnose?

Medarbejderen og arbejdspladsen har ofte en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der kan risikere at vare mere end 8 uger. Med Fast track er der en mulighed for tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær.

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver sammen med din sygemeldte medarbejder via Fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder jer til en tidlig opfølgningssamtale.

Fordelen ved at iværksætte en tidlig opfølgning er, at der tidligt i forløbet lægges en plan for, hvad der skal til, for at medarbejderen kan komme tilbage til jobbet. Det øger trygheden for såvel din sygemeldte medarbejder som for kollegerne.

Læs mere om Fast track-ordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Rundbordssamtaler

Sygedagpengehuset tilbyder rundbordssamtaler, hvor relevante parter sætter sig sammen for at afdække din medarbejders udfordringer i den konkrete jobsituation. I samtalen deltager eksempelvis arbejdsgiveren, medarbejderen, tillidsrepræsentanten samt en rådgiver fra Sygedagpengehuset.

Rundbordssamtalen har fokus på mulighederne og på at skabe holdbare løsninger, som kan fastholde medarbejderen og dermed undgå eller afkorte en sygemelding.

På baggrund af samtalen og rådgiverens spørgsmål og anbefalinger, laver parterne i samarbejde en konkret handleplan for den fremtidige jobsituation.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som er frivillig og underlagt tavshedspligt.   

Fordele ved en rundbordssamtale:

  • øger chancen for at fastholde sygdomsramte medarbejdere i jobbet
  • øger kendskab til de muligheder og redskaber, der kan forkorte sygemeldingen
  • øger tryghed gennem aktiv håndtering af fraværsproblematikken.

Rundbordssamtaler

Sygedagpengehuset tilbyder rundbordssamtaler, hvor relevante parter sætter sig sammen for at afdække din medarbejders udfordringer i den konkrete jobsituation. I samtalen deltager eksempelvis arbejdsgiveren, medarbejderen, tillidsrepræsentanten samt en rådgiver fra Sygedagpengehuset.

Rundbordssamtalen har fokus på mulighederne og på at skabe holdbare løsninger, som kan fastholde medarbejderen og dermed undgå eller afkorte en sygemelding.

På baggrund af samtalen og rådgiverens spørgsmål og anbefalinger, laver parterne i samarbejde en konkret handleplan for den fremtidige jobsituation.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som er frivillig og underlagt tavshedspligt.   

Fordele ved en rundbordssamtale:

  • øger chancen for at fastholde sygdomsramte medarbejdere i jobbet
  • øger kendskab til de muligheder og redskaber, der kan forkorte sygemeldingen
  • øger tryghed gennem aktiv håndtering af fraværsproblematikken.

Delvis raskmelding

Du og din medarbejder har mulighed for at indgå en aftale om delvis raskmelding, hvis du har en medarbejder i virksomheden, der efter en sygdomsperiode er parat til at vende tilbage til sit arbejde, men som har behov for at begynde på nedsat tid.

Ved delvis raskmelding kan din virksomhed få refunderet en del af lønudgifterne for de timer, hvor din pågældende medarbejder er fraværende.

En optrapningsplan kan starte med få timer ugentligt og trappe op til fuld arbejdstid. Dog skal der minimum være 4 timers sygefravær om ugen, for at der kan udbetales refusion.

Delvis raskmelding

Du og din medarbejder har mulighed for at indgå en aftale om delvis raskmelding, hvis du har en medarbejder i virksomheden, der efter en sygdomsperiode er parat til at vende tilbage til sit arbejde, men som har behov for at begynde på nedsat tid.

Ved delvis raskmelding kan din virksomhed få refunderet en del af lønudgifterne for de timer, hvor din pågældende medarbejder er fraværende.

En optrapningsplan kan starte med få timer ugentligt og trappe op til fuld arbejdstid. Dog skal der minimum være 4 timers sygefravær om ugen, for at der kan udbetales refusion.

§ 56-aftale

Hvis din medarbejder har gentagne sygdomsforløb på grund af en kronisk sygdom eller længerevarende sygdom, kan din virksomhed indgå en såkaldt § 56-aftale.

Med en § 56-aftale udbetaler jobcentret sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag i stedet for sædvanligvis først efter 30 dage. På den måde belaster medarbejderens fravær ikke din virksomhed økonomisk.

En § 56-aftale er en støttemulighed, som gør det muligt for din virksomhed at fastholde de af dine medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom.

Er forventningen at din medarbejders lidelse kan medføre et fravær på mindst 10 dage om året, kan I indgå en §56-aftale.

Ansøgningen om §56-aftalen skal godkendes af jobcentret.

Søg om § 56-aftale på virk.dk

§ 56-aftale

Hvis din medarbejder har gentagne sygdomsforløb på grund af en kronisk sygdom eller længerevarende sygdom, kan din virksomhed indgå en såkaldt § 56-aftale.

Med en § 56-aftale udbetaler jobcentret sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag i stedet for sædvanligvis først efter 30 dage. På den måde belaster medarbejderens fravær ikke din virksomhed økonomisk.

En § 56-aftale er en støttemulighed, som gør det muligt for din virksomhed at fastholde de af dine medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom.

Er forventningen at din medarbejders lidelse kan medføre et fravær på mindst 10 dage om året, kan I indgå en §56-aftale.

Ansøgningen om §56-aftalen skal godkendes af jobcentret.

Søg om § 56-aftale på virk.dk

Kontakt

Sygedagpengehuset

Vesterbro 14 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 73 00

For udbetalelsesafdelingen

Tast 1 mandag-fredag 9.00-11.00

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang