Skip til hoved indholdet

Dit barns hverdag

    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag
Visiteret kørsel til børn og unge

Specialskole, specialbørnehave, DUS, aflastning...

Specialtilbud 0-6 år

Udviklingsforstyrrelse, sociale vanskeligheder, visitation...

Fritidstilbud

Funktionsnedsættelse, handicap, særlige behov, ungdomsklub, fritidsklub...

Vedligeholdelsestræning for børn

Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, udvikle færdigheder...

Træn derhjemme

Serviceloven §32, nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne...

Støttekontaktperson

Kontaktperson, støtte, særlig støtte, barn, ung...

Få aflastning som forældre til et barn med handicap

Handicappet barn, ung, forældre, nedsat funktionsevne, aflastning...

Døgntilbud

Døgntilbud, anbringelse uden for hjemmet, handicap, barn, ung...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang