Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag Træn derhjemme

Træn selv dit barn derhjemme

Har du har et barn under 18 år med betydeligt og varigt handicap, giver Barnets lov § 85 mulighed for, at du kan vælge at træne dit barn derhjemme.

Du kan ansøge om hjemmetræning

Du kan ansøge om hjemmetræning, hvis dit barn tilhører målgruppen for Barnets lov § 85, som er børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ønsker du at hjemmetræne dit barn, skal du tage kontakt til Fagcenter Børn og Unge. Den indledende kontakt er vigtig, da ansøgningsprocessen er omfattende og kræver meget dokumentation. En medarbejder fra Fagcentret kan sende ansøgningsskema og vejlede dig om ansøgningsproceduren, samt hvilke dokumenter der skal vedlægges din ansøgning.

Vær opmærksom på, at hjemmetræningen helt eller delvist erstatter det tilbud, dit barn ellers ville have i et specialiseret dagtilbud efter Barnets lov § 85.

Læs håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning på Socialstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil vide mere

Er det ikke afklaret endnu, om dit barn tilhører målgruppen, skal der laves en målgruppeudredning af dit barn, inden du kan ansøge om hjemmetræning. Udredningen foretages af visitationsudvalget ved Fagcenter Børn og Unge.

Din ansøgning vurderes på grundlag af følgende kriterier:

  • Dit barns behov for støtte og behandling
  • Om træningsmetoden er dokumenterbar
  • Om træningsmetoden stemmer overens med dit barns udviklingsbehov
  • Om du som forælder er i stand til at planlægge og udføre hjemmetræningen og samtidig tilgodese familiens almene trivsel
  • Om den træningsplan du har lagt tilgodeser dit barns udviklingsbehov, tarv og trivsel.

At være tæt på sit barns udvikling og være med til at lære det nye færdigheder kan være berigende, og du vil som forældre opleve at gøre en forskel for dit barns livsmuligheder. Det at hjemmetræne kan dog være en ressourcekrævende opgave. I ansøgningsproceduren indgår derfor også en undersøgelse og vurdering af dine ressourcer.

I hjemmetræningen er det dig, som forælder, der vælger, hvordan dit barn skal trænes. Du kan vælge at samarbejde med en eller flere hjemmetræningsudbydere, som giver dig vejledning og supervision i forhold til træningen af dit barn. Det er et krav, at træningseffekten af den valgte metode er dokumenterbar for, at træningsmetoden kan godkendes som hjemmetræning.

Det er dig, der er tovholder og ansvarlig for målsætning samt planlægning og gennemførelse af træning og udvikling af dit barns færdigheder og kompetencer. Målsætning og planlægning kan ske i samarbejde med en træningsudbyder.

Det er ligeledes dit ansvar, at træningen justeres og systematiseres i forhold til dit barns løbende udvikling, samt at træningens effekt dokumenteres gennem for eksempel beskrivelser, log-bog, billeder, video og lignende. Derudover skal du udfylde et tilsynsskema med beskrivelse af dit barns udvikling til de 2 årlige tilsynsbesøg. Hjemmetræningen skal altid tilgodese dit barns behov for alsidigt udviklende aktiviteter.

Der følges op på de mål, der er sat for dit barns træningen ved 2 årlige tilsynsbesøg. De halvårlige tilsynsbesøg varetages af PPR, hvor du kan få gode råd til at justere dit barns træning, så træningen altid stimulerer dit barn bedst muligt.

Ved hjemmetræning dækkes udgifter forbundet med træningen som for eksempel supervision i træningsmetode og indkøb af nødvendige trænings-redskaber af kommunen. Ud over den økonomiske ramme for selve træningen kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til den forældre, der står som ansvarlig for hjemmetræningen.

Kontakt

Leder af Fagcenter Børn og Unge Dagtilbud: Rikke Lise Fromberg Beha

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

25 19 92 40

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden på en ansøgning om hjemmetræning er rammesat til 6 måneder. Som forældre blive du løbende informeret og inddraget i ansøgningsprocessen.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang