Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag Specialtilbud 0-6 år

Specialtilbud 0-6 år

Har dit barn gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller sociale og emotionelle vanskeligheder, har vi mulighed for at visitere dit barn til specialtilbud.

Målgruppe

Du kan søge om et specialtilbud, hvis dit barn:

  • har en betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • har sociale og emotionelle vanskeligheder
  • har en udviklingsforstyrrelse
  • har en opmærksomhedsforstyrrelse i svær grad

Hvis du vil vide mere

Inden ansøgning

Går dit barn allerede i et dagtilbud, skal der være gennemført en række forebyggende pædagogiske tiltag i barnets nuværende dagtilbud sammen med tværprofessionelle samarbejdspartner, inden det er muligt at søge.

Sådan skal I ansøge sammen med samarbejdspartnere 

Nuværende dagtilbud og/eller tværprofessionelle samarbejdspartnere og jer forældre beslutter at lave en ansøgning.

Ansøgningen starter ved dit barns dagtilbud eller hos en anden tilknyttet fagperson for eksempel sundhedsplejerske, rådgiver eller egen læge.

Ansøgningen indeholder en del, som barnets dagtilbud/anden fagperson udfylder, samt en del, du som forældre skal udfylde.

Du vil fra dagtilbuddet eller anden tilknyttet fagperson modtage ansøgningen elektronisk i e-boks. Når du har udfyldt din del og godkendt, sendes skemaet til Visitation Dagtilbud. Her vurderes ansøgningen, og I vil efterfølgende få besked omkring beslutningen.

Efter indsendelse af ansøgning

Vi behandler ansøgninger på visitationsmøder fire gange om året.

Efter visitationsmødet får du som forældre og medansøger besked i e-boks.

Hvilke specialtilbud findes?

Vi har to §4 specialbørnehaver, fire børnehaver med specialgruppe §83, der ligger som en del af et alment tilbud og tre §83 specialbørnehaver. Børn der tildeles en §4 specialbørnehave har behov for kontinuerlig, systematisk, individuelt tilrettelagt indsats for at understøtte barnets udviklingspotentiale bedst muligt. Børn der tildeles et §83 specialtilbud er børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig tilrettelagt hjælp og støtte.

Opprioritering

Målgruppen for opprioritering er børn i eller uden for pasning, hvor der med baggrund i forhold omkring familien vurderes at være helt særlige hensyn, der skal imødekommes. Dette kan omhandle fysiske rammer i institutionen grundet barnets/forældrenes funktionsevne, eller at der er behov for et nærhedsprincip grundet forældrenes fysisk- og/eller psykiskfunktionsevne.

Fagcenter Børn og Unge modtager ansøgninger om og foretager faglig vurdering på opprioriteringer, hvorefter dagtilbuddet foretager placeringen af barnet.

Vi behandler løbende ansøgninger. Se afsnittet "Sådan kan du ansøge".

Hjemmetræning

Har dit barn en betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, kan hjemmetræning være et alternativ til specialbørnehave. Her varetages træning og pasning i stedet i hjemmet af en forælder. Hjemmetræning kan ske enten som en heltids- eller en deltidsordning.

Visitationen behandler løbende ansøgninger vedrørende hjemmetræning.  

Kontakt Fagcenter Børn og Unge for at få tilsendt ansøgningsskema.

Du kan ansøge om taxakørsel mellem hjem og specialtilbud.

Læs, hvordan du får bevilget og bestilt kørsel til dit barn.

Kontakt

Fagcenter Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 28 92

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Dagtilbudsloven §4 og Barnets Lov § 83.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang