Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Børn og unge med handicap Dit barns hverdag Støttekontaktperson

Få en støttekontaktperson til dit barn eller jeres familie

Dit barn eller din familie kan få en fast støttekontaktperson, der kan stille krav og støtte dit barn i hverdagen samt sikre kontakt med skole og myndigheder.

Hvem er i målgruppen?

Du kan tildeles en støttekontaktperson til dit barn eller din familie, hvis dit barn:

 • er 0-18 år (kan forlænges op til 23 år, hvis der bevilges efterværn)
 • har brug for særlig social støtte

Hvordan søger jeg?

Hvis du vil høre mere om muligheden for at få en støttekontaktperson skal du kontakte din rådgiver i Specialgruppen for Børn og Unge.
Tildeling af støttekontaktperson sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i resultaterne af en børnefaglig undersøgelse.

Du og dit barn (over 15 år) vil blive inddraget i sagsbehandlingen og skal give samtykke til, at der tildeles en støttekontaktperson. 

I modtager altid en skriftlig afgørelse sammen med en klagevejledning.

Hvis du vil vide mere

Formålet med en fast støttekontaktperson til dit barn er at sikre en fast og stabil voksenkontakt til dit barn. Støttekontaktpersonens opgave er at støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når dit barn har behov for en voksen at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af, og som samtidig kan stille krav til, korrigere og om nødvendigt stoppe dit barn i en uacceptabel adfærd. 

En støttekontaktperson kan have mange funktioner, eksempelvis:  

 • støtte dit barn i dets livssituation
 • støtte dit barn på et nært og personligt plan
 • deltage i møder og give tryghed for dit barn
 • sikre kontakt med skole og andre myndigheder
 • stille krav til, korrigere eller stoppe dit barn ved uhensigtsmæssig adfærd
 • være rollemodel. 
 • Familiegrupperne og Specialgruppen har et korps af faste støttekontaktpersoner. Der kan i særlige tilfælde ansættes eksterne kontaktpersoner.

En støttekontaktperson kan også være en tvungen foranstaltning ved "tiltalefrafald" eller som et vilkår i en dom.

 

Kontakt

Specialgruppen for børn og unge

Sofiendalsvej 92 A 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 31 27 55

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet inden for 4 måneder

Servicelovens § 52, styk 3, nummer 6.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang