Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Specialundervisningstilbud

Specialundervisningstilbud

Nogle børn har helt særlige behov, der kræver, at deres skolegang foregår i et specialundervisningstilbud.

Specialundervisningstilbud kan være specialklasse eller specialskole

I specialklasserne og på specialskolerne arbejder vi inkluderende og støtter børnene i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge børnenes læring og trivsel.

Specialundervisningstilbuddene er blandt andet kendetegnet ved færre børn i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset børnegruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde.

Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud dækker både specialklasser, der er placeret på 21 folkeskoler fordelt i hele kommunen, og specialskoler der er selvstændige skoler.

Visitation og revisitation til specialundervisningstilbud

Læs om visitation

Læs om revisitation

Hvis du vil vide mere

Når dit barn går i et specialundervisningstilbud, har du mulighed for at melde dit barn ind i den tilhørende DUS-specialgruppe, hvor der er en udvidet normering. På nogle skoler er pædagogerne fra special-DUS også en del af den almindelige skoledag, hvor de deltager i undervisning og andre aktiviteter sammen med klassens lærere.

Der er forskel på, hvilke klassetrin de enkelte DUS-specialgrupper dækker.

Hvis dit barn er visiteret til specialskole eller specialklasse i Aalborg Kommune, bliver der samtidig taget stilling til, om dit barn er kørselsberettiget.

Hvis dit barn bliver visiteret til specialskole eller specialklasse gælder de samme regler for kørselsberettigelse, som hvis dit barn havde gået på distriktsskolen. Det betyder, at når PPR vurderer, om dit barn er kørselsberettiget, vurderes det efter den afstand, der er mellem skole og dit barns folkeregisteradresse.

Kørsel er kun gældende på skoledage.

Læs hvordan du bestiller kørsel til dit barn

Kommunens overordnede bevillingsprincipper for kørsel til undervisningstilbud

Bestemmelserne i folkeskoleloven om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme for kommunens bevillinger på området. Af samme lov fremgår, at kommunen kan dække kørselsudgiften på forskellig vis, herunder via offentlige transportmidler, kørselsgodtgørelse og specialkørsel. Her lægger kommunen som udgangspunkt følgende overordnede, vejledende principper til grund:

Offentlig transport

Anvendes hvor det er muligt, hvis dit barn er berettiget til kørsel.
I specialklasserne lægges der stor vægt på, at børnene opnår så høj en grad af selvstændighed som muligt. Dette kan anvendelse af offentlig transport medvirke til.

Befordringsgodtgørelse

Hvor offentlig transport ikke er muligt, opfordres du som forælder til at køre i egen bil mod godtgørelse af merudgifter efter gældende takster.

Specialkørsel gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor

Hvor hverken offentlig transport eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er muligt, kan transporten ske med specialkørsel.

PPR er ansvarlig for bevilling af kørsel, mens Kørselskontoret er ansvarlig for den konkrete tilrettelæggelse af kørslen.

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl

Hvis I har fælles forældremyndighed, hver jeres bopæl, og I begge bor i jeres barns skoledistrikt (bopælsadresse), kan I få kørsel til den ene eller begge adresser.

Flytter én af jer ud af skoledistriktet, bortfalder bevillingen til 2 adresser. Dit barn er herefter bevilget kørsel til/fra bopælsadressen.

Kombinationsløsninger

Det er muligt at kombinere specialkørsel, offentlig transport og befordringsgodtgørelse.

Kørselstid

Vi tilstræber en køretid på max 60 min. for borgere i Aalborg Kommune og max. 90 min. for borgere uden for Aalborg Kommune, der benytter et tilbud i Aalborg Kommune.

Ventetid

Ventetid for dit barn på skolen må ikke overstige 30 min før og efter ringetid.

Reduceret skema

Der vil blive aftalt faste afleverings- og afhentningstider med den enkelte skole for skoleåret.

Kørsel til og fra aflastning

Denne kørsel kan søges via dit barns rådgiver i forvaltningen Job og Velfærd.

 

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Grundlag for bevilling af kørsel til og fra skole sker efter Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Her præciseres kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og hjem.

Loven beskriver blandt andet, at dit barn har ret til kørsel til skole i tilfælde af:

  • at skolevejen er over 2,5 km for elever i 0.-3. klassetrin
  • at skolevejen er over 6 km for elever i 4.-.6 klassetrin
  • at skolevejen er over 7 km for elever i 7.-.9 klassetrin
  • at skolevejen er over 9 km for elever i 10. klassetrin
  • at eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven køres til og fra skole.

Afstandskriteriet er bestemt efter dit barns klassetrin.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang