Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Revisitation til specialundervisningstilbud

Revisitation til specialundervisningstilbud

En gang om året tages der stilling til, om dit barn skal fortsætte sin skolegang i specialundervisningstilbuddet, eller om der skal ske ændringer. Dette kaldes en revisitation.

Årlig revisitation foretages af PPR

For alle Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud afholdes der hvert år i oktober/november revisitationsmøder, hvor dit barns udvikling og udbytte af undervisningen vurderes. 

Det er PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der træffer afgørelsen om dit barn skal fortsætte i sit nuværende specialundervisningstilbud eller om et andet tilbud i højere grad vil kunne imødekomme og understøtte dit barns faglige, personlige og sociale udvikling.

Afgørelsen bliver altid truffet i efter samråd med dit barn, jer som forældre og skolen.

Hvis du vil vide mere

På revisitationsmødet deltager medarbejdere fra specialundervisningstilbuddet, medarbejdere fra PPR og eventuelt andre relevante fagpersoner.

Som forælder er du altid involveret i drøftelserne i forbindelse med revisitation. I nogle specialundervisningstilbud deltager du på revisitationsmødet. I andre tilbud sker inddragelsen ved dialog mellem skolen og dig forud for revisitationsmødet.

Hvis du, skolen og PPR vurderer, at dit barn muligvis ikke længere har behov for et specialundervisningstilbud inviteres den skole, som du ønsker, at dit barn i stedet skal starte på, med til revisitationsmødet.

Efter revisitationsmødet er det nu vurderet, om dit barn skal fortsætte i det nuværende specialundervisningstilbud, indstilles til et andet specialundervisningstilbud eller inkluderes i almenskolen.

Det er PPR, der træffer den juridiske afgørelse om dit barns fremtidige skolegang. Det sker efter Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Forvaltningsloven.

Du vil altid modtage et brev om PPR's afgørelse.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

I Aalborg kommune er det PPR, der har myndighedsafgørelsen i revisitationen. 

PPR's afgørelse træffes efter Forvaltningslovens §§ 19-25, som omhandler forældres mulighed for partshøring, efter PPR har vurderet de pædagogiske behov, som dit barn har.

Som forældre er der mulighed for at indgive høringssvar, hvis I er uenige i PPR's afgørelse. Dette gøres ved at indsende et partshøringsbrev til PPR inden for den partshøringsfrist, der er oplyst i den pågældende sag.

Herefter vil PPR genvurderer sagen. Hvis PPR fastholder sin afgørelse, har forældrene mulighed for at påklage sagen til Klagenævnet for specialundervisning.

Læs mere om dine rettigheder på Klagenævnet for specialundervisnings hjemmeside

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang