Skip til hoved indholdet

Læring og trivsel

    Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel
Tosprogede elever

Andet modersmål end dansk, sprogstøtte, supplerende undervisning...

Ordblind eller talblind

Børn, ordblindhed, matematikvanskeligheder, hjælp til undervisningen...

Ked af at gå i skole

Trivselsperson på skolen, skolevægring, fravær, mobning...

Støtte i klassen

Faglig eller praktisk støtte, del af sociale fællesskaber, PPR...

Specialpædagogisk bistand

Specialundervisning, bevilling, ekstra hensyn i klassen, almen, PPR...

Specialundervisningstilbud

Specialklasse, specialskole, særlige behov, kørsel, visitation, PPR...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang