Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Støtte i klassen

Behov for støtte i klassen

For at sikre trivsel, en tryg hverdag og god læring har nogle børn behov for ekstra støtte i den almindelige undervisning i skolen.

Støtte i klassen kan eksempelvis være faglig eller praktisk støtte, men det kan også være hjælp til at være en del af de sociale fællesskaber på en skole eller i en klasse.

Skolen inddrager altid dig som forælder og eventuelt dit barn, hvis der er behov for støtte.

Hvis du vil vide mere

Skolen har forskellige muligheder, hvis et barn har behov for støtte i klassen. Det kan være organisatoriske ændringer i undervisningen eller støtte direkte til en elev.

Mulighederne kan være:

Yderligere undervisningsdifferentiering

Der er mulighed for differentieret undervisning i fælles læringsmiljøer. Differentieringen tager udgangspunkt i, at alle eleverne i klassen er forskellige i deres behov og det faglige niveau i forhold til at lære.

Undervisningen kan derfor tilrettelægges, så alle eleverne får udnyttet deres potentialer i fællesskabet - uanset deres forskellige forudsætninger.

Holddannelse

Undervisningen i klassen kan organiseres i mindre hold, inden for den enkelte klasse eller på tværs af klasser og klassetrin. Det kan foregå i forhold til elevernes faglige niveau, forudsætninger for læring og interesser. Når eleverne er i en ensartet gruppe, arbejder de mere koncentreret og målrettet.

Skolen vil løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen og behov i forbindelse med holddannelsen. Holddannelse kan være i kortere perioder, og eleverne kan stadig i overvejende grad have undervisning i egen klasse.

Supplerende undervisning

Hvis resultaterne ved 'Yderligere undervisningsdifferentiering' og 'Holddannelse' har vist sig ikke at være tilstrækkelige, skal skolelederen tildele barnet supplerende undervisning.

Den supplerende undervisning kan være faglig støtte eller hjælp til, at barnet kan overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Den supplerende undervisning kan være støtte i færre end 9 timer. 

Det er skolelederen på den enkelte skole, der har kompetencen til at organisere undervisningen og bevilge forskellige former for støtte.

Det er skolerne, som har de økonomiske ressourcer til denne opgave. De forskellige former kan være organisatoriske ændringer i undervisningen eller støtte direkte til en elev.

Dit barns tilegnelse af kundskaber og færdigheder bliver evalueret i de forskellige fag og emner i forhold til den almindelige undervisning. Evalueringen skal omfatte alle aspekter af dit barns udbytte af undervisningen.

Hvis dit barn modtager støtte i klassen, eksempelvis supplerende undervisning, skal det også indgå i den løbende evaluering.

Formålet er at vurdere, om den supplerende undervisning har givet det ønskede resultat. Det gør skolen for at finde ud af, hvordan den videre undervisning skal tilrettelægges til gavn for dit barns læring og trivsel.

Skolelederen vil ligesom i forbindelse med den oprindelige bevilling af støtte inddrage jer som forældre og eventuelt jeres barn i overvejelserne om den fremtidige støtte.

Du kan stadig gøre brug af det frie skolevalg, selvom dit barn har behov for støtte.

Ansøgningen om optagelse på en anden folkeskole end jeres distriktsskole skal godkendes af skolen. Hvis klassen har 24 elever eller derover, kan den skole, som skal modtage dit barn, afslå ansøgningen om optagelse.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Rammerne for, hvad der kan fås af støtte, findes i lovgivningen.

Hvis du vurderer, at dit barn har behov for mere støtte i skolen, end skolelederen har tildelt, har du altid mulighed for at klage.

Hvis dit barn modtager supplerende undervisning, kan du klage til skolelederen, som så revurderer sin bevilling af støtte.

Hvis skolelederen ikke bevilger den støtte, du vurderer, at dit barn har behov for, har du altid ret til at få en skriftlig begrundelse for skolelederens afgørelse.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang