Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Læring og trivsel Tosprogede elever

Tosprogede elever

Tosprogede elever har mulighed for at få supplerende undervisning og sprogstøtte i skolen.

Et barn, som kommer fra et hjem, hvor man i det daglige taler et andet sprog end dansk, har i skolen ret til at få en særlig tilrettelagt undervisning i dansk. Det hjælper barnet til at få bedre udbytte af den undervisning, der foregår i den almindelige klasse.

Hvis du vil vide mere

Tosprogede børn der skal starte i børnehaveklasse skal følge samme procedure, som alle andre børn i børnehaven.

Tosprogede elever der har behov for sprogstøtte enten ved skolestart eller senere i skoleforløbet skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Det er skolens leder, der beslutter hvilket undervisningstilbud den enkelte elev skal have.

Basisundervisning er for tosprogede elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte.

Organiseringen af basisundervisning kan ske i hold, som enkeltmandsundervisning eller i lokale modtageklasser.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog er for tosprogede elever, der har brug for supplerende undervisning i dansk som andetsprog for at få mest muligt udbytte af den almindelige undervisning.

Den enkelte elevs behov og forudsætninger vurderes, og undervisningen i dansk som andetsprog kan enten ske som dimension i undervisningen, med støtte i klassen, undervisning efter skoletid eller i særlige tilfælde parallelt med almenklassens undervisning.

Modermålsundervisning gives til børn fra EU og EØS-lande.

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

For at der oprettes et hold, skal der være minimum 12 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning. Undervisningen har et omfang af 3 lektioner ugentligt og foregår på en centralt placeret skole efter almindelig skoletid. Undervisningen er gratis.

Oprettelse af hold i modersmålsundervisning sker på grundlag af forældrenes henvendelse til forvaltningen Børn og Unge.

Forældre til nyankomne tosprogede elever skal henvende sig til deres distriktsskole.

Er distriktsskolen en basisskole, modtager eleven basisundervisning på skolen de første 3-6 måneder. Er skolen ikke en basisskole foregår basisundervisning på en af kommunens kompetenceskoler.

Nyankomne elever, der er fyldt 14 år ved indskrivning undervises på UngAalborg Uddannelsescenter.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang