Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Rotter

Anmeld rotter straks

Giv os besked, hvis du ser rotter eller tegn på rotter. Du har pligt til at anmelde det. Anmeld nemt rotter digitalt.

Sådan forløber en typisk rottesag

Opstart

Når du har anmeldt rotter, sker følgende: 

 • I boliger, institutioner og fødevarevirksomheder kontakter rottebekæmpelsen dig inden for 24 timer.
 • Ved øvrige anmeldelser kontakter rottebekæmpelsen dig inden for 3 arbejdsdage.
 • Du bliver kontaktet telefonisk af bekæmperen, så du kan være hjemme under første besøg. 

Opstart

Når du har anmeldt rotter, sker følgende: 

 • I boliger, institutioner og fødevarevirksomheder kontakter rottebekæmpelsen dig inden for 24 timer.
 • Ved øvrige anmeldelser kontakter rottebekæmpelsen dig inden for 3 arbejdsdage.
 • Du bliver kontaktet telefonisk af bekæmperen, så du kan være hjemme under første besøg. 

Første besøg

Bekæmperen vil vurdere:

 • Er der tegn på rotter?
 • Hvor kommer rotterne fra?
 • Hvordan bekæmpes de bedst?
 • Skal andre parter involveres? For eksempel kloakmester, kommunen eller forsikringsselskab.

 

Første besøg

Bekæmperen vil vurdere:

 • Er der tegn på rotter?
 • Hvor kommer rotterne fra?
 • Hvordan bekæmpes de bedst?
 • Skal andre parter involveres? For eksempel kloakmester, kommunen eller forsikringsselskab.

 

Bekæmpelse

Det er forskelligt fra gang til gang, hvordan den mest effektive bekæmpelse er:

 • Bekæmperen opsætter klapfælder i lukkede depoter.
 • I visse tilfælde (for eksempel ved mange rotter) og inden for de gældende regler, kan der blive opsat depoter med gift.
 • Bekæmperen vil også se, om det er muligt at lave forebyggelse på stedet. For eksempel fjerne fuglefoder eller undersøge kloak. 

Bekæmpelse

Det er forskelligt fra gang til gang, hvordan den mest effektive bekæmpelse er:

 • Bekæmperen opsætter klapfælder i lukkede depoter.
 • I visse tilfælde (for eksempel ved mange rotter) og inden for de gældende regler, kan der blive opsat depoter med gift.
 • Bekæmperen vil også se, om det er muligt at lave forebyggelse på stedet. For eksempel fjerne fuglefoder eller undersøge kloak. 

Forebyggelse

Mens bekæmpelsen er i gang, kan du selv gøre noget for at komme problemet til livs. Fjern for eksempel:

 • tilgængeligt mad
 • fuglefoder
 • græsfrø
 • andre spiselige ting.

 

Forebyggelse

Mens bekæmpelsen er i gang, kan du selv gøre noget for at komme problemet til livs. Fjern for eksempel:

 • tilgængeligt mad
 • fuglefoder
 • græsfrø
 • andre spiselige ting.

 

Opfølgning

Bekæmperen vil minimum 1 gang om ugen tjekke op på rottebekæmpelsen ved at:

 • tømme fælder og fjerne døde rotter.
 • fylde gift i depoter, hvis gift er brugt. 
 • vurdere ved fortsat rotteaktivitet, om de igangsatte midler er effektive
 • vurdere, om kilden til problemet er fundet, og om nye tiltag skal igangsættes.

Hvis problemet er løst, bliver sagen afsluttet.

Opfølgning

Bekæmperen vil minimum 1 gang om ugen tjekke op på rottebekæmpelsen ved at:

 • tømme fælder og fjerne døde rotter.
 • fylde gift i depoter, hvis gift er brugt. 
 • vurdere ved fortsat rotteaktivitet, om de igangsatte midler er effektive
 • vurdere, om kilden til problemet er fundet, og om nye tiltag skal igangsættes.

Hvis problemet er løst, bliver sagen afsluttet.

Afslutning

Når rotteproblemet er løst:

 • bliver sagen afsluttet efter minimum 2 besøg uden rotteaktivitet
 • er det vigtigt at forebygge, så du ikke får problemer med rotter igen
 • skal du anmelde på ny, hvis du igen ser rotter eller tegn på rotter.

Afslutning

Når rotteproblemet er løst:

 • bliver sagen afsluttet efter minimum 2 besøg uden rotteaktivitet
 • er det vigtigt at forebygge, så du ikke får problemer med rotter igen
 • skal du anmelde på ny, hvis du igen ser rotter eller tegn på rotter.

Hvis du vil vide mere

Det er hyggeligt at fodre fugle. Her får du tips til, hvordan du undgår, at rotter spiser med. Fuglefodring er nemlig desværre årsagen til en meget stor del af de rotteanmeldelser, vi modtager. 

 • Læg ikke mere foder ud, end fuglene kan spise i løbet af ½-1 time.
 • Variér tidspunkt for fodring i løbet af dagen.
 • Undgå fodring direkte på jorden og fjern spild jævnligt.
  • Brug en foderstation, hvor det er svært for rotter at komme til.
  • Placer foderstationen frit, så der ikke er bevoksning eller andet, rotter kan bruge som adgang til foderstationen.
 • Opbevaring af foder skal være i en lukket beholder, så rotterne ikke kan komme til det.

Rotter tiltrækkes af madaffald fra for eksempel kompostbeholdere. Opbevar skrald og madaffald, så det er utilgængeligt for rotter. Her får du tips til, hvordan du undgår, at rotten spiser af og lever i komposten.

Ja tak i komposten:

 • græs
 • ukrudt
 • frugtrester
 • vegetabilsk madaffald som grøntsagsrester, kartoffelskræller, kaffegrums, tefiltre og æggeskaller.

Nej tak i komposten:

 • kogt, stegt eller opvarmet madaffald.
 • animalsk madaffald som kød, fisk og kødpålæg.

Andre råd:

 • fjern nedfaldsfrugt
 • undgå kvashegn og grendynger i nærheden af kompostbeholdere
 • kompostbeholderen skal være i rottesikret materiale, som er intakt og lukker tæt, så rotter ikke har adgang til indholdet
 • hæv gerne kompostbeholderen 15-20 centimeter over jorden eller sæt et finmasket net (under 2 centimeter) under, så rotterne ikke kan komme ind. 

Kontakt

Rottebekæmpelse

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 97

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommunes rottebekæmpelse skal én gang årligt udføre lovpligtige rottetilsyn. Det sker på cirka 1500 ejendomme med dyrehold, produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter til fødevareproduktion. Tilsynene bliver udført af den kommunale rottebekæmper fra Mortalin, og det vil ske uden varsel. Ved besøget gennemgår vi ejendommen med ejer, lejer eller repræsentant. Hvis du ikke er hjemme, udfører vi kun tilsynet udendørs og lægger efter besøget en seddel i din postkasse om tilsynet og eventuelle spor af rotter. Spotter vi rotter eller spor af rotter, starter vi bekæmpelse med det samme.

SKAT administrerer ejendomsskat fra 2024. Aalborg Kommune opkræver rottegebyret én gang årligt i januar via ejendomsbidragsbilletten. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang