Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Anmeld og underret Duer, måger og råger

Duer, måger og råger

Du kan give kommunen et tip, hvis du har problemer med duer, måger eller råger. Hvis generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden.

Regulering af duer og måger

Generelt er det Aalborg Kommunes politik ikke at regulere dyr og fugle, men i enkelte tilfælde kan generne blive så store, at vi kan gøre en undtagelse.

Aalborg Kommune tager ikke selv initiativ til regulering i de centrale bydele, men det er muligt for dig som ejendomsejer at gøre os opmærksom på en problematik via selvbetjeningsløsningen Tip Kommunen. Herefter foretager vi en vurdering af generne.

Herudover kan enhver husejer eller lodsejer (privat eller virksomhed) søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering ved fjernelse af æg og unger.

 

Hvis du vil vide mere

Aalborg Kommune har ikke lovhjemmel til at gå ind på privat ejendom og foretage en regulering uden ejerens tilladelse. Bor du til leje, og er du generet af duer eller måger, skal du derfor tage kontakt til ejendomsejeren og bede vedkommende tage affære.

 • Undgå fodring af småfugle på åbne foderpladser, som er tilgængelige for måger og duer.
 • Fjern redemateriale fra dag 1, når ynglesæsonen starter i februar/marts.
 • Sørg for at forhindre fuglenes adgang til lofter og andre ubenyttede rum.
 • Brug fysiske forhindringer som fuglepigge, net eller stålwirer.
 • Anvend forskellige former for fugleskræmsler.
 • Beskyt skraldesække med trailernet, således at især måger ikke kan komme til denne fødekilde.
 • Hold altid containere med madaffald helt lukkede med fast låg.
 • Beskyt foderbrættet mod store fugle med hønsenet.
 • Opsaml madrester på åbne pladser.
 • Henstil venligst til dine nærmeste omgivelser, at der ikke henkastes madaffald på gader og åbne pladser.
 • Tænk problematikken ind allerede fra projektfasen, når der skal bygges nyt eller renoveres.

Rågen er fredet som spurvefugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for forårsregulering af ungerne.

I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader.

Nedskydning af rågens reder

På dispensation fra Naturstyrelsen og kun i helt særlige tilfælde, kan Aalborg Kommune fjerne mindre kolonier ved nedskydning af reder. Dispensationen gives kun til helt små kolonier med 20 til 25 reder og kun på steder, hvor rågerne plager og forstyrrer eksempelvis sygehuse, plejehjem, daginstitutioner og villahaver helt urimeligt. Rederne må kun nedskydes, når de er tomme for æg.

Ved kolonier med over eksempelvis 100 til 200 reder, er det ikke praktisk muligt, uagtet hvor plagsomme rågerne måtte være, at nedskyde rederne. I store kolonier er det kun praktisk muligt at regulere ungerne ved bortskydning.

Klaus Valsted Godiksen

Skytte

25 20 22 93

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang