Skip til hoved indholdet

Tilladelser og godkendelser

    Hjem Min virksomhed Tilladelser og godkendelser
Lån af udendørsarealer

Lån kommunens parker, torve og pladser til arrangementer ...

Transportable telte og konstruktioner

Afholdelse af arrangement, midlertidig overnatning, festival, koncert...

Alkoholbevilling

Få alkoholbevilling, forhåndstilsagn, udvidet åbningstid, godkendelser...

Miljøgodkendelse

Etablering, ændring, miljøvagt, miljøuheld, risikovirksomheder...

Tilslutningstilladelse

Processpildevand, offentlig kloak, tilslutning, vaskeplads...

Tilladelse til brug af vejareal

Opstilling af container, skurvogn, lift, stillads, oversigtskort...

Gravetilladelse

Gravearbejde, ledningsejer, retningslinjer for opgravning, vejareal...

Søg om forhåndstilsagn eller udvidet åbningstid

Forhåndstilsagn, udvidet åbningstid...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang