Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Tilladelser og godkendelser Søg alkoholbevilling

Søg alkoholbevilling

Hvis du vil servere alkohol, med en alkoholvolumen på 2,8% eller højere, skal du have en alkoholbevilling. Du kan læse om hvordan du søger alkoholbevilling, om bevillingsnævnet og andet relevant på området.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek med videre), hvor du vil servere stærke drikke (det vil sige drikkevarer med en alkoholvolumen på 2,8 % eller derover) for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling.

Find svar på spørgsmål omkring alkoholbevillinger, tilladelse til udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrere og lignende i Aalborg kommunes restaurationsplan.

Hvis du vil ansøge om alkoholbevilling, skal du gøre det hos Nordjyllands Politi via linket øverst på siden.

Det er Nordjyllands Politi, der skal have ansøgning om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, tilladelse til udvidet åbningstid samt ændringer i restaurationsvirksomheden, for eksempel i ejerskab, driftsform eller koncept.

Nederst i ansøgningsskemaerne er der en vejledning, der guider dig gennem ansøgningen. Du opfordres til at bruge denne vejledning løbende, mens du udfylder skemaet.

Efter at have indhentet relevante oplysninger, sender politiet ansøgningen til Bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagens behandling og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder.

Bevillingsnævnet holder 8 møder årligt.

I nogle tilfælde kan planer om åbning af en ny restaurationsvirksomhed indbefatte, at der skal investeres store beløb i ombygning, renovering med videre. Det kan derfor være vigtigt, at en kommende virksomhed har en vis sikkerhed for, om der kan opnås alkoholbevilling og/eller udvidet åbningstid på stedet.

Derfor er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn og dermed opnå en tilkendegivelse fra nævnet af, om det vil være muligt at få alkoholbevilling og/eller udvidet åbningstid til den pågældende adresse, før der investeres i lokaler med mere.

Ansøg om forhåndstilsagn og eventuelt udvidet åbningstid

Læs mere om forhåndstilsagn i restaurationsplanen

Det er Bevillingsnævnet, som udsteder alkoholbevillinger, godkender bestyrere og giver tilladelse til restaurationers åbningstider jævnfør Aalborg Kommunes restaurationsplan.

Find mere om bevillingsnævnet

Du kan enten kontakte Nordjyllands Politi eller Aalborg Kommune.

Du skal kontakt Nordjyllands Politi, når du har spørgsmål til:
 • Alt i forhold til selve ansøgning, fornyelse, ændringer med mere
 • Lejlighedstilladelser

Kontakt:

Nordjyllands Politi
Bevillinger og Tilladelser
Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg,
Telefon: 51 16 23 46
Skriv til Nordjyllands politi: njyl@politi.dk

Du skal kontakte Aalborg Kommune, når du har spørgsmål til:
 • Afgørelser fra Bevillingsnævnet
 • Din alkoholbevilling er blevet væk
 • Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse
 • Restaurationsplanen
 • Bevillingsnævnet

Kontakt:
Sekretær: Rikke Dahl Engelbrechtsen
Se kontaktinfo i kontaktboksen nedenfor.

Rikke Dahl Engelbrechtsen

Juridisk kontor

+4599311612

rikke.dahl@aalborg.dk

Det med småt

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har den 12. maj 2020 besluttet at præcisere og ændre rammerne for en alkoholbevilling med et koncept med striptease/nøgendans i Aalborg Kommune.

Baggrunden herfor er den seneste tids fokus på restaurationer med striptease/nøgendans og de forhold, der er på stederne. For at sikre sig, at alle er vidende om, hvad et koncept med striptease/nøgendans skal indeholde, har Bevillingsnævnet valgt at præcisere dette nærmere.

Den nye praksis medfører, at vilkårene for en alkoholbevilling med koncept med strip-tease/nøgendans i Aalborg Kommune skal overholde følgende:

Hvis der på en restauration skal være offentlig optræden, som alle gæster kan overvære, skal politiet forinden give en tilladelse hertil efter restaurationslovens § 26, stykke 1. Hvis det er optræden i form af striptease eller nøgendans, vil politiet normalt også fastsætte særlige vilkår for en tilladelse.

Det er i øvrigt en betingelse jf. restaurationslovens § 10, stykke 2, for Aalborg Kommunes bevilling, at restaurationens drift som stripklub sker indenfor følgende koncept, der gælder på hele restaurationens område, hvor gæster kan opholde sig:

 • Der foregår alene optræden, som er omfattet af en tilladelse fra politiet  efter restaurationslovens § 26, stykke 1. Der er derfor blandt andet ikke optræden for en begrænset del af gæsterne - for eksemple ved nøgendans, striptease, lapdans eller anden optræden med direkte fysisk kontakt med gæster.
 • Uanset køn er personale, optrædende og gæster (ikke gennemsigtigt) påklædt på både overkrop og underkrop - og dermed for eksempel ikke topløse. Undtaget fra dette er alene eventuel optræden, der er omfattet af en tilladelse fra politiet efter restaurationslovens § 26, stykke 1.
 • Hverken direkte eller indirekte modtager personale og optrædende fra gæster eller fra restaurationen særskilt betaling for særydelser til enkelte gæster - for eksempel for ophold og konversation med gæster ved et bord eller i baren.

Disse vilkår er en betingelse, jævnfør restaurationslovens § 10, stykke 2, for den udstedte bevilling. Hvis dette ikke overholdes, kan bevillingsmyndigheden blandt andet beslutte, at bevillingen er bortfaldet efter § 18, stykke 1, nummer 5. Den ændrede praksis træder i kraft 22. juni 2020 og er gældende for alkoholbevillinger udstedt herefter. Eksisterende bevillinger kan fortsætte på deres nuværende vilkår/koncept.


Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstemmelse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige principper. Den nye praksis gælder både for nye alkoholbevillinger samt fornyelse af eksisterende bevillinger.

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har den 12. maj 2020 besluttet at ændre sin praksis for alkoholbevilling med koncept med striptease/nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

Den nye praksis medfører et stop for udstedelse af nye alkoholbevillinger med koncept med striptease/nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

Jomfru Ane Gade er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med et stort antal unge gæster. Bevillingsnævnet ønsker at fastholde områdets nuværende karakter som forlystelsesgade med overvægt af diskoteker og værtshuse og ønsker ikke en udvikling, hvor striptease og nøgendans dominerer.

Jomfru Ane Gade området er afgrænset af gaderne:

 • Borgergade/Ved Stranden
 • Vesterbro
 • Bispensgade
 • Maren Turis Gade

Alle gaderne inklusiv og herunder gaderne Vesterå, Kattesundet og Jomfru Ane Gade.

Den ændrede praksis træder i kraft den 22. juni 2020.

Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstem­melse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige principper.

Der vil fortsat kunne opnås alkoholbevilling med koncept med striptease/nøgendans udenfor Jomfru Ane Gade området, såfremt man i øvrigt opfylder kravene hertil. Denne vil blive omfattet af kommunens nye praksis for alkoholbevillinger med koncept med striptease/nøgendans i Aalborg Kommune. 

 

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har på baggrund af en konkret henvendelse besluttet, at man i en 2-årig prøveperiode vil tillade at ét værtshus i Jomfru Ane Gade kan få en bevilling med tilladelse til udvidet åbningstid.

Åbningstiden er i tidsrummet:

klokken 00:00 – 02:00 og 
klokken 03:00 - 10:00 på lørdage, søndage og helligdage.

Værtshuset skal holde lukket mellem klokken 02:00 og 03:00.

Bevillingsnævnet har besluttet, at tilladelsen skal gives til et værtshus i Jomfru Ane Gade, da man kun ønsker at afprøve konceptet inden for klokken 05-zonen, jævnfør midtbyens inddeling i zoner for åbningstider på værtshusene i Aalborg og på et sted, hvor der i forvejen er en stor koncentration af værtshuse med udvidet åbningstid.

Eventuelle ansøgere til tilladelsen, skal i deres ansøgning beskrive hvilket koncept de vil lave på det pågældende sted, og hvad der er særligt for dette værtshus som gør, at de kan få denne tilladelse i en prøveperiode.

Ansøgning om bevilling med tilladelse til denne særlige udvidede åbningstid, skal fremsendes til Nordjyllands Politi.

Ansøg om alkoholbevilling på Politiets hjemmeside 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere