Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Tilladelser og godkendelser Tilladelse til brug af vejareal

Tilladelse til brug af vejareal

Du skal søge tilladelse, hvis du ønsker at opstille materialer, containere, skurvogne, lifte, stilladser med mere på offentlig vejs arealer eller privat fællesvejs arealer.

Ansøgningsproces

Ejeren af materiellet er altid den, der skal ansøge - ikke lejeren. Ejeren er nemlig ansvarlig for eventuelle skader på vejarealet i forbindelse med afmærkning samt af- og pålæsning af det udlejede materiel, samt afmærkning og renholdelse.

Spærretider i tætbyområdet

Af hensyn til trafikafviklingen på vejnettet er der for en række af de overordnede veje i tætbyområder blevet indført en spærretid. Det betyder, at der for hverdage i perioden fra klokken 7.00 til 8.30 og fra klokken 14.30 til 16.30 kun i helt særlige tilfælde kan dispenseres fra, at der generelt ikke gives tilladelse til råden over vejareal. 

Du kan her på kortet se, på hvilke veje der er indført spærretider.

Hvis du vil vide mere

Limfjordsbroen er en selvejende institution i Aalborg Kommune, hvor bropersonalet koordinerer den daglige trafik over og under broen. Det vil sige, at alle ønsker om spærring af broen for søtrafikken, for eksempel i forbindelse med offentlige arrangementer og lignende skal ansøges hos brofogeden på Limfjordsbroen.

Læs mere og ansøg om spærring på siden om Limfjordsbroen.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje - se § 66

Lov om offentlige veje - se § 80 og § 81

Regler

Containere skal, hvis ikke andet er aftalt, placeres på kørebanen umiddelbart langs kørebanekant – uden for cykelsti.

Containerejeren hæfter for eventuelle skader på vejbefæstelsen, forårsaget af containerens tilstedeværelse.

Containerejeren indestår for, at containeren er lovligt anbragt og afmærket i overensstemmelse med justitsministeriets bekendtgørelse nummer 879 af 12. december 1986.

Når containerens porte er åbne skal afmærkning ske i henhold til afmærkningsbekendtgørelse tegning nummer 9 – 1.

Uanset given tilladelse kan politiet/vejmyndigheden forlange containeren fjernet straks, hvis særlige hensyn kræver det.

Vejmyndigheden påtager sig ikke ansvar for skader eller ulykker, som følge af containerens tilstedeværelse eller eventuel mangelfuld afmærkning af disse.

Tilladelse skal indhentes i hvert enkelt tilfælde, forinden containeren anbringes. Tilladelse gives af vejmyndigheden efter samtykke fra politiet.

Tilladelse til anbringelse af containere vil ikke kunne forventes givet i smalle gader, hvor det ikke er muligt at friholde mindst én vognbane, samt på steder hvor anbringelse vil være til væsentlig ulempe for færdslen.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang