Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Tilladelser og godkendelser Lån af udendørsarealer

Lån af udendørsarealer

Lån park, torv eller plads til offentligt arrangement. Send os en forespørgsel.

Lån af areal

Når du modtager en godkendelse på en bookingforespørgsel, er det udelukkende en forhåndsgodkendelse til at låne arealet. Godkendelser hos andre offentlige myndigheder skal stadig hentes.

 • Har du spørgsmål til lån af et grønt areal, skal du kontakte Byer og Natur på 99 31 22 54.
 • Har du spørgsmål til lån af arealer på byens gader og pladser, skal du kontakte Mobilitet og Infrastruktur på 99 31 23 65.

Hvis du vil vide mere

Fremtoning og renholdelse

Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejarealet.

Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i for eksempel lanterner.

Parasoller med videre der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220 cm over jordhøjden.

Der må ikke spilles musik eller råbes.

Sælger skal rydde op efter sig selv og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk, ellers vil Aalborg Kommune rydde op på sælgers regning.

Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens skraldespande.

Ophør og forpligtigelser

Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som for eksempel arrangementer, udendørsservering, faste stader, vejarbejde, renhold og lignende.

Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet og Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune kan efter forudgående varsel helt nedlægge en stadeplads for mobilt gadesalg, hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen, herunder trængslen eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner som for eksempel opholdsarealer og butiksforpladser.

Særlige retningslinjer for indregistrerede vogne

Ud over de generelle retningslinjer for mobilt gadesalg i Aalborg Kommune, gælder der følgende ekstra retningslinjer for indregistrerede vogne:

Stadepladserne kræver parkeringsdispensation såfremt, at salgsvognen er et indregistreret køretøj.

Der må ikke sælges ud til kørebane eller cykelsti.

Andre love og myndigheder

Forretningsdrift fra mobile salgsvogne skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin type erhverv, herunder blandt andet åbningstider. Indehaveren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse, samt indhente nødvendige tilladelser. 

Ved salg af fødevarer skal der søges om næringsbrev, og vogn/bod til salg af fisk, ost, is, med videre eller tilberedning af madvarer skal godkendes af Fødevareregion Nordjylland.

På offentligt vejareal tillades mobilt gadesalg af mad og drikke fra mindre vogne på omkring 2,5 m2.

Alle andre former for salg er ikke tilladt på Aalborg Kommunes gader og pladser.

Se hvor mobilt gadesalg er tilladt på Aalborg Kommunes oversigtskort.

Der er mulighed for at opstille food trucks på følgende pladser:

 • Frederikstorv
 • Gabels Torv
 • Jomfru Ane Parken (brostenspladsen vest for legepladsen)
 • Pladsen ved Nørresundby Sejlklub på Nørresundby Havnefront (Mellem Broerne 8)

Alt, du skal gøre, er at ansøge om en parkeringsdispensation. Husk at skrive "Food truck" i ansøgningen. Dispensationen gælder for alle fire pladser.

En food truck defineres som:

 • Mobil enhed på hjul. Det vil sige specialindrettet varevogn, campingvogn eller trailer, som kan transporteres væk på egne hjul.
 • Rullende restaurant som sælger færdige måltider til fortæring på stedet eller take away.
 • Salg foregår fra enheden. Det vil sige, at der ikke må opsættes pavilloner og salgsdiske uden for de respektive food trucks.

Food trucks i Aalborg er ikke salg af dagligvarer, ubearbejdede fødevarer, tobak og alkohol.

Køretøjer der anvendes til transport af food trucks indrettet i trailere, campingvogne eller lignende som ikke kan transporteres væk ved egen kraft, må ikke parkere på de udpegede pladser men skal finde parkering et andet sted for egen regning og risiko.

Rammer

 • Åbningstider fra 07.00 til 22.00 når pladserne ikke er booket til andre formål.
 • Først til mølle (der kan ikke reserveres plads).
 • Food trucks må ikke overnatte og skal rømme pladserne hver dag.
 • Selvforsyning - Aalborg Kommune leverer ikke strøm og vand.
 • Renovation - Hver food truck skal selv sørge for at bortskaffe affald. 
 • Hver food truck må have ét cafébord og 2 stole i tilknytning til trucken.
 • En food truck og dens sortiment skal være godkendt af fødevarestyrelsen.

Hvis ovennævnte rammer ikke følges forbeholder Aalborg Kommune sig ret til at inddrage tilladelsen til mobilt gadesalg uden varsel.

Nørresundby Havnefront - ved Sejlklubben

På Pladsen ved Nørresundby Sejlklub er der plads til cirka 8 food trucks i mål 7,5 x 3 meter.
Food trucks skal holde sig inden for arealet markeret på kortet.

Jomfru Ane Parken - Brostenspladsen

På det udpegede areal i Jomfru Ane Parken er der plads til cirka 6 food trucks i mål 7,5 x 3 meter. 
Food trucks skal holde sig inden for det brostensbelagte areal. 
Der er vejadgang til den udpegede plads i Jomfru Ane Parken via havnefronten. Pullerterne er nede hver dag mellem klokken 05.00 - klokken 11.00 Herefter er det ikke længere muligt at køre ind i området - kun ud.

Frederikstorv

På Frederikstorv er der plads til cirka 20 food trucks i mål 7,5 x 3 meter, når der ikke er torvedag.
Food trucks skal holde sig inden for det brostensbelagte areal. 

Frederikstorv når der ikke er torvedag.

På onsdage og lørdage mellem klokken 7.30 og klokken 14.00 er der torvedag på Frederikstorv. Food trucks må gerne være der sammen med torvehandlerne under betingelse af, at det foregår i den nordlige ende af torvet medmindre andet aftales med torvehandlerne.

Frederikstorv på torvedage.

På kortet er der markeret, hvor food trucks kan holde på torvedage. På det udpegede areal til food trucks er der plads til cirka 2 til 3 enheder i mål 7,5 x 3 meter.

Gabels Torv

På Gabels Torv er der plads til cirka 4 food trucks i mål 7,5 x 3 meter. Food trucks skal holde sig inden for arealet markeret på kort.

Udendørsservering kan kun tillades af Aalborg Kommune med politiets samtykke, og der gives kun midlertidige tilladelser.

Tilladelsen gælder fra den 1. april til den 31. oktober. Servering fra den 1. november til 31. marts kræver, at møblerne tages ind efter lukketid hver dag. Udendørsservering må som udgangspunkt kun etableres ud for den enkelte restaurant, café eller lignende.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang