Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Biodiversitet Hammer Bakker

Hammer Bakker naturgenopretningsprojekt

Lige nu gennemgår Hammer Bakker en omfattende naturgenopretning. Projektet vil skabe 1.000 hektar natur, som skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Et storslået naturområde

Hammer Bakker er på i alt cirka 2.000 hektar, og ligger cirka 10 kilometer nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I Hammer Bakker findes en række forskellige naturbilleder fra krat over åbne heder og overdrev til højstammede bøgeskove. De tidligere nåletræsplantager er fældet for at give plads til den oprindelige natur i området.

Hammer Bakker er levested for en række sjældne arter. Det gælder blandt andet sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Naturgenopretning

Det er målet at udvikle 1.000 hektar natur i særklasse. Projektarealerne er fra starten 715 hektar og det er planen er opkøbe yderligere arealer i området, når muligheden opstår.

Projektet skal skabe et mere værdifuldt og artsrigt naturområde i Hammer Bakker. Der skal genskabes et mere frit, dynamisk, selvforvaltende og åbent landskab med plads til naturens egne processer og forbedring af de eksisterende naturværdier. Det vil blandt andet danne nye og mere velegnede levesteder for de sjældne arter. Samtidig er målet at udvikle et område med stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Naturgenopretningen består af en fase på op til 10 år, hvor der skabes rum for de naturlige processer. Her efter får naturen lov til at udvikle sig mere frit.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved:

  • afvikling af nåletræsplantage
  • udlæg af urørt skov
  • etablering af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev

Store græssende dyr er en vigtig og naturlig del af økosystemet. Derfor er der udsat naturheste og kreaturer, som vil bidrage til naturplejen. Der er indhegnet større arealer, så dyrene kan gå frit i området hele året uden tilskudsfodring. Græsningen vil suppleres af fritlevende bestande af hjortevildt.

Naturoplevelser

Det nye naturområde i Hammer Bakker vil kunne give besøgende enestående, storslåede naturoplevelser på naturens præmisser. Landskabet i bakkerne forventes at blive mere synligt og udsynet til omgivelserne forbedres. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og der arbejdes med muligheder for et udvidet friluftsliv og en bedre formidling.

Hvis du vil vide mere

I projektet er der udarbejdet en helhedsplan, naturplan og friluftsplan.

Helhedsplanen er et planlægningsværktøj, der skal danne grundlag for et samarbejde med områdets mange interessenter om Hammer Bakkers udvikling. De konkrete forslag i planen forholder sig alene til de arealer, der rådes over i projektet.

Naturplanen beskriver de tiltag, der skal forbedre naturværdien i Hammer Bakker. Friluftsplanen angiver principperne for de tiltag, der kan iværksættes på friluftsområdet.

Modtag helhedsplan, naturplan eller friluftsplan på mail

Kontakt os, hvis du ønsker at få materialet på mail. Se kontaktinfo nedenfor.

I Hammer Bakker er der udsat naturheste som naturplejere. De er her for at pleje vores fælles natur og landskab.

Hestefolden ligger umiddelbart syd-øst for shelterpladsen, Storemosevej 70. Arealet er offentligt tilgængeligt, men som besøgende skal du holde minimum 25 meters afstand til hestene.

Der er tilknyttet en professionel landmand, som har dagligt tilsyn med hestene. Desuden føres der jævnligt tilsyn med hestene af en dyrlæge.

  • Den Danske Naturfond: 450 hektar (købt af Det Danske Hedeselskab 1. juli 2018)
  • Aalborg Kommune: 185 hektar
  • Dansk Botanisk Forening: 80 hektar

Projektet vil være et af de mest markante naturprojekter, der er gennemført. Projektet vurderes med tiden at have potentiale til at kunne sidestilles med områder som Jægersborg Dyrehave og Rebild Bakker – både i forhold til størrelse, naturindhold og rekreativ værdi.

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang