Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap Økonomi og juridisk bistand Kørsel og hjælpemidler Søg om hjælpemidler til at lette din hverdag

Søg om hjælpemidler til at lette din hverdag

Søg om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer til aflastning i hverdagen, hvis du har en varig funktionsnedsættelse.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Kontaktcentret. Se info nedenfor.

Ansøger du på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte Kontaktcentret. 

Find hjælpemiddel til dit behov

Når du har søgt om et hjælpemiddel, laver vi en vurdering af, hvordan hjælpemidlet kan hjælpe dig i hverdagen. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette dagligdagen i dit hjem, i dit arbejdsliv eller afhjælpe varige følger af en nedsat funktionsevne. Vær opmærksom på, at det er sygehuset der udlåner hjælpemidler, som er ordineret som led i en behandling på hospitalet.

Hjælpemidler til låns

Hjælpemidler udlånes gratis fra kommunen og skal leveres tilbage, når du ikke længere har brug for dem. Ønsker du et andet hjælpemiddel end det, kommunen kan stille til rådighed, har du mulighed for at vælge en anden leverandør. Det skal du aftale med den, som har behandlet din sag.  

Eksempler på hjælpemidler du kan låne:

 • Kørestole, rollatorer, toiletforhøjere, badebænke, særlige stole
 • Nødkald
 • Førerhunde og servicehunde
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler

 

Hjælpemidler til låns

Hjælpemidler udlånes gratis fra kommunen og skal leveres tilbage, når du ikke længere har brug for dem. Ønsker du et andet hjælpemiddel end det, kommunen kan stille til rådighed, har du mulighed for at vælge en anden leverandør. Det skal du aftale med den, som har behandlet din sag.  

Eksempler på hjælpemidler du kan låne:

 • Kørestole, rollatorer, toiletforhøjere, badebænke, særlige stole
 • Nødkald
 • Førerhunde og servicehunde
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler

 

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler skal du ikke levere tilbage til kommunen. De er gratis, men for nogle kropsbårne hjælpemidler kan der være en delvis egenbetaling, blandt andet ortopædisk fodtøj. 

Ønsker du et andet hjælpemiddel end det, kommunen kan stille til rådighed, har du mulighed for at vælge en anden leverandør. Det skal du aftale med den, som har behandlet din sag.  

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler:

 • ortopædisk fodtøj og fodindlæg
 • kompressionsstrømper samt støttekorsetter og bandager
 • brystproteser samt arm- og benproteser
 • parykker
 • bleer og stomihjælpemidler
 • Synshjælpemidler og hørehjælpemidler.

 

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler skal du ikke levere tilbage til kommunen. De er gratis, men for nogle kropsbårne hjælpemidler kan der være en delvis egenbetaling, blandt andet ortopædisk fodtøj. 

Ønsker du et andet hjælpemiddel end det, kommunen kan stille til rådighed, har du mulighed for at vælge en anden leverandør. Det skal du aftale med den, som har behandlet din sag.  

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler:

 • ortopædisk fodtøj og fodindlæg
 • kompressionsstrømper samt støttekorsetter og bandager
 • brystproteser samt arm- og benproteser
 • parykker
 • bleer og stomihjælpemidler
 • Synshjælpemidler og hørehjælpemidler.

 

Støtte til forbrugsgoder

Du kan kun få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kroner. Tilskuddet udgør 50 % af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen og hjælpen bevilges som et udlån. 

Eksempler på forbrugsgoder

 • El-scootere.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, eksempelvis en almindelig seng, telefon, vaskemaskine, en elcykel eller køkkenmaskiner.

 

Støtte til forbrugsgoder

Du kan kun få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kroner. Tilskuddet udgør 50 % af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen og hjælpen bevilges som et udlån. 

Eksempler på forbrugsgoder

 • El-scootere.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, eksempelvis en almindelig seng, telefon, vaskemaskine, en elcykel eller køkkenmaskiner.

 

Boligændringer

Du kan søge om hjælp ved kommunen, hvis du grundet en varig funktionsnedsættelse har brug for hjælp til boligændringer, som er nødvendige for, at du fortsat kan bo i dit hjem. Når du søger om boligændringer, vil vi sammen med dig først undersøge, om du kan indrette dig anderledes i boligen. Det kunne eksempelvis være at flytte rundt på møblerne eller ændre rummenes funktion.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i nogle tilfælde yde hjælp til at få dækket de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig. 

Eksempler på boligændringer

 • Fjernelse af dørtrin
 • Etablering af ramper
 • Trappelifte
 • Skylle/tørretoiletter
 • Udvidelse af døråbninger
 • Større ombygninger

Særligt for boligændringer

Der gives ikke støtte til reetablering af boligændringerne i ejerbolig. 

Der gives ikke hjælp til boligændringer, der har karakter af istandsættelse, vedligeholdelse eller modernisering. 

Boligændringer

Du kan søge om hjælp ved kommunen, hvis du grundet en varig funktionsnedsættelse har brug for hjælp til boligændringer, som er nødvendige for, at du fortsat kan bo i dit hjem. Når du søger om boligændringer, vil vi sammen med dig først undersøge, om du kan indrette dig anderledes i boligen. Det kunne eksempelvis være at flytte rundt på møblerne eller ændre rummenes funktion.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i nogle tilfælde yde hjælp til at få dækket de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig. 

Eksempler på boligændringer

 • Fjernelse af dørtrin
 • Etablering af ramper
 • Trappelifte
 • Skylle/tørretoiletter
 • Udvidelse af døråbninger
 • Større ombygninger

Særligt for boligændringer

Der gives ikke støtte til reetablering af boligændringerne i ejerbolig. 

Der gives ikke hjælp til boligændringer, der har karakter af istandsættelse, vedligeholdelse eller modernisering. 

Se og prøv hjælpemidler

På Center for Velfærdsteknologi kan du komme og se de nyeste hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmet. Her har vi indrettet en lejlighed bestående af køkken/stue, soveværelse og bad, hvor vi viser de seneste velfærdsteknologiske hjælpemidler og it-løsninger, der alle er med til at gøre hverdagen lettere og borgerne mere selvhjulpne.

Læs mere på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside

Se og prøv hjælpemidler

På Center for Velfærdsteknologi kan du komme og se de nyeste hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmet. Her har vi indrettet en lejlighed bestående af køkken/stue, soveværelse og bad, hvor vi viser de seneste velfærdsteknologiske hjælpemidler og it-løsninger, der alle er med til at gøre hverdagen lettere og borgerne mere selvhjulpne.

Læs mere på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen
 • hos lægen
 • på hospitalets forskellige afdelinger.

Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet og Aalborg Kommune

•    Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om:

 • hjælpemidler, lov om social service § 112 (kan bevilges straks i akutte situationer).
 • forbrugsgoder, lov om social service § 113.
 • boligindretning, lov om social service § 116.

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang