Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap Økonomi og juridisk bistand Få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse

Få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse

Der kan søges om økonomisk støtte til nødvendige merudgifter, hvis disse er afledt af et varigt nedsat funktionsniveau.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Voksensocialafdelingens Visitation. Se info nedenunder.

Hvem kan søge om tilskud til nødvendige merudgifter?

Du kan søge om at få dækket de nødvendige merudgifter, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, eller du udsat/opsat din folkepension
 • du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • du har nødvendige merudgifter, som er afledt af den nedsatte funktionsevne.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.  

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

 • medicin
 • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • særlige kurser
 • håndsrækninger
 • ekstra vask

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 608 kr. pr. måned (2024). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 608 kr. og 1.707 kr., får du et standardbeløb på 1.138 kr.
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.707 kr. og 2.846 kr., får du et standardbeløb på 2.277 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.846 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kontakt

Voksensocialafdelingens Visitation

Østerbro 42 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 32 81

Skriv til os

Mød op og få rådgivning inden du søger

Mandag, tirsdag og fredag 10.00-14.00 og torsdag 10.00-16.00.

Telefontider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 3 måneder, fra vi har modtaget din ansøgning.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang