Skip til hoved indholdet

Økonomi og juridisk bistand

    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap Økonomi og juridisk bistand
Kørsel og hjælpemidler

Handicapbil, hjælpemidler, bevilling og bestilling af kørsel...

Søg om socialt frikort

Misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, økonomi...

Få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse

Voksne, økonomisk støtte, handicap, funktionsnedsættelse, støtte...

Søg om kontant tilskud til personlig hjælp i hjemmet

Tilskud, hjælp i hjemmet, hjælpebehov...

Borgerrådgivning

Borgerrådgiver, hjælp til at komme videre med en sag, rådgivning, klager, sagsbehandling, afgørelser...

Søg om plejevederlag eller ansættelse til pasning af nærtstående

Pleje, pasning, orlov, familie, sygdom, handicap...

Økonomisk rådgivning for dig på offentlig forsørgelse

Overblik over økonomi, hjælp, planlægning, budget, indkomst, udgifter...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang