Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare Økonomi og rådgivning Socialt frikort

Søg om socialt frikort

Har du problemer med eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, kan du måske få et socialt frikort.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Voksensocialafdelingens Visitation. Se info nedenunder.

Hvem kan få et socialt frikort?

Du kan få et socialt frikort, hvis du kan sige ja til, at du:

  • har en særlig social problemstilling (for eksempel hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)
  • hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kroner inden for de seneste 12 måneder
  • har opholdt dig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik

Hvis du vil vide mere

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 41.280 kr. (2024-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, at bidrage til dem og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Det sociale frikort kan anvendes i forbindelse med ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser, boligsikring eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Hvis man gerne vil have et socialt frikort, skal man henvende sig til den kommune, hvor man opholder sig, og ansøge om et socialt frikort. Hvis ansøgningen bliver godkendt, opretter sagsbehandleren et frikort på socialtfrikort.dk og man får udleveret et unikt 5-cifret Frikort-ID. Man skal oplyse dette ID-nummer til sin arbejdsgiver, når man bliver ansat og vil gøre brug af det sociale frikort.

Når man har fået et socialt frikort, kan man begynde at arbejde i et ordinært og ustøttet job, som man selv skal finde. Man kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder m.v., der har et CVR-nummer, men man kan ikke bruge frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Derudover kan man ikke bruge frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Husk at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kontakt

Voksensocialafdelingens Visitation

Østerbro 42 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 32 81

Skriv til os

Mød op og få rådgivning inden du søger

Mandag, tirsdag og fredag 10.00-14.00 og torsdag 10.00-16.00.

Telefontider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 3 uger, fra vi har modtaget din ansøgning.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang