Skip til hoved indholdet

Udsatte og sårbare

    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare
Akut hjemløshed

Herberg, natvarmestuer, overnatning, seng, tag over hovedet...

Akut social hjælp

Krisecenter, social skadestue, livskrise...

Hjælp til bolig

Midlertidig bolig, botilbud, bostøtte, hjælp til at bo i egen bolig...

Varmestuer og væresteder

Netværk, sammenhold, pårørende, familieklub, frivillige...

Sociale tilbud og fællesskaber

Prostitution, hjælp til veteraner, fællesskaber, opsøgende socialt gadearbejde...

Beskæftigelse med støtte

Værksteder, Aalborg Aktiv, arbejde, interesser, kompetencer, skræddersyede forløb...

Økonomi og rådgivning

Gratis rådgivning, sag, støtte, vejledning, få hjælp, økonomi...

Socialtandpleje - gratis tilbud til særligt udsatte borgere

Tandpleje, tandpine, udsatte, hjemløse, sårbare...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang